Brit tudósok szerint 10 kilépő katolikusra 1 megtérő jut
SZEMlélek 2016. május 31.

Brit tudósok szerint 10 kilépő katolikusra 1 megtérő jut

A felmérések készítésében utolérhetetlen szigetországi szakemberek vallási terepen is otthonosan mozognak. Mutatjuk, mire jutottak hazai pályán.

A legendás brit tudósok egy csoportja szerint Anglia és Wales lakossága körében a katolikus egyház bír a legnagyobb megtartó erővel, ám a megtérők száma ott a legkevesebb a többi felekezethez képest. Vegyes eredmények születtek a 2016 májusában napvilágra kerülő tanulmány alapján, melyet egy angol katolikus egyetem készített.

A dokumentumból kiolvasható az is, hogy minden vallás „veszteséges” időszakát éli, ám a katolikusok számára talán a legkevésbé kedvezőtlen a jelen.

Az Egyesült Királyság két országában, katolikus családban nevelkedők legtöbbje, 55,8% megmarad hiténél és felnőttként is katolikusnak vallja magát. Ez az arány kiemelkedő a keresztény felekezetek közt, ugyanakkor a katolikusoknál tapasztalható a legkevesebb megtérés (7,7%).

A katolikus felekezeten kívül az anglikán közösség a legjelentősebb Angliában és Walesben, ugyanakkor a népességnek közel fele (48,5%) nyilatkozott úgy, hogy nincs vallása. A két fő irányzat közti összevetésből kitűnik, hogy az elmúlt 30 évben a katolikusok aránya nagyjából változatlan maradt (8,3%), ám az anglikán hívek aránya 1983 óta 44%-ról 19%-ra esett vissza, 2014-es adatok nyomán.

A katolikus egyház kedvező szereplése a bevándorlásának is köszönhető: az afrikai és ázsiai  (főként fülöp-szigeteki és vietnámi) származásúak aránya jóval magasabb a katolikusok közt, mint a népesség egészét tekintve.

Kevésbé biztató adat, hogy 10 kilépő katolikusra 1 megtérő jut, illetve 10 katolikusként nevelkedett közül 6 személy soha nem jár misére. A megtérők 99%-a vallásosan nevelkedettek közül kerül ki. A misére járók korosztály szerinti megoszlása is szomorú képet mutat: négy misére járó közül egy fő 65 év feletti nő, illetve a 65 év felettiek teszik ki a misére hetente vagy annál gyakrabban misére járók 43%-át, míg a 18-24 év közöttiek aránya 14%.

A felmérés letölthető innen.

süti beállítások módosítása