1000 év után véget érhet az ortodox-katolikus egyházszakadás?
SZEMlélek 2016. június 13.

1000 év után véget érhet az ortodox-katolikus egyházszakadás?

A héten Krétán történelmet írhatnak: június 16-án veszi kezdetét a „Nagy és Szent Zsinat”, az ortodox egyházak találkozója. Ezeréves megosztottság helyét az egység vehetné át, noha az előjelek nem túl biztatóak.

A találkozóra, amelyet az ortodox II. Vatikáni Zsinatként is emlegetnek, mind a 14 ortodox egyház képviselőjét meginvitálta a konstantinápolyi Bartholomaiosz pátriárka. A szervezés – bár már több mint 50 éve tart – nem zökkenőmentes: többen is jelezték már távolmaradásukat vagy fenntartásaikat a zsinatot illetően. Nem véletlen, hogy az 1054-es egyházszakadás óta nem sikerült egy asztalhoz leültetni mind az ortodox egyházak vezetőjét: az egyházak közt nincs együttműködés, összefogás, mindenki a saját kiváltságait hangsúlyozza, közben gyanakodva tekint a többi egyházra.

ortodox.jpgFerenc és Bartholomaiosz - best friends forever?

A találkozót, ahol az egység kérdése mellett az ortodoxok más vallású személlyel kötendő házassága is téma lesz, mindenképpen megtartják, akkor is, ha egy vagy több egyház nem jelenik meg rajta. A zsinat döntései nélkülük is hatályosak és az összes egyházra érvényesek lesznek, mondta a konstantinápolyi patriarchátus főesperese, John Chryssavgis. - Az egység cél, nem pedig adottság - fogalmazott. Ahhoz, hogy megvalósuljon nehéz és fájdalmas munkára van szükség, és ez időt követel. Ám a mostani összortodox találkozó a II. Vatikáni Zsinathoz hasonló eredményeket hozhat fő témájában, az egységre való törekvésben, nem csak az ortodox egyházak közt, hanem a többi egyházhoz és a világhoz való viszonyában is.

A többi keresztény egyház számára sem közömbös a kérdés: a világban remélt és prédikált egységesség felé való törekvésben jelentős előrelépés lenne, ha az egyházon belül felszámolnánk a megosztottságot. Az ortodox egyházak közt létrejövő egység a keresztények egységéhez visz közelebb: Krisztus testének tagjai ők is, így „ha szenved az egyik tag, valamennyi együtt szenved vele, s ha dicsőségben van része, mindegyik együtt örül vele” (1Kor 12,26). Minél egységesebb lesz az ortodox egyház, annál könnyebb lesz ökumenikus párbeszédet folytatni.

Chryssavgis főesperes nem tartja véletlennek, hogy éppen most Bartholomaiosz pátriárka és Ferenc pápa a két egyház vezetője - két olyan vezető, akik nyitottan tekintenek a világra, egységre törekszenek, ráadásul ugyanakkor kezdtek egymás felé fordulni.

Ferenc pápa és Bartholomaiosz pátriárka viszonyát mind Rómában, mind ortodox körökben viccesen a BFF jelzővel (best friends forever = legjobb barátok örökre) illetik. Úgy tűnik, humorban már érezhető a közeledés.

* * *

Hogy miként (nem) készülnek az ortodoxok a találkozóra, arról ezen a honlapon is lehet tájékozódni.

süti beállítások módosítása