Ferenc pápa: Ismerjük fel Isten tervét a migrációban!
SZEMlélek 2017. január 15.

Ferenc pápa: Ismerjük fel Isten tervét a migrációban!

Január 15. az elvándorlók és menekültek világnapja - az egyházfő üzenete rámutat a jelenség összetettségére, különösen a gyermekek kiszolgáltatottsága miatt aggódik.

menekult.jpg

Az utóbbi évszázadokban talán soha nem volt annyira aktuális, érzékelhető és válaszért kiáltó az elvándorlás, migráció folyamat, mint napjainkban. Az alábbiakban Ferenc pápa erre  napra vonatkozó üzenetéből idézünk néhány részletet. A teljes szöveg a Vatikáni Rádió honlapján olvasható magyar nyelven.

...a migráció jelensége elválaszthatatlan az üdvösség történelmétől, sőt, ennek részét képezi. A jelenség ugyanis kapcsolatban áll Isten parancsával: „A jövevényhez ne légy kegyetlen, és ne sanyargasd, hiszen ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén” (Kiv 22,20); „Szeressétek a jövevényt, mert ti is jövevények voltatok Egyiptom földjén” (MTörv 10,19). A migráció jelensége az idők jele, olyan jel, amely az isteni gondviselés művéről beszél a történelemben és az emberi közösségben, miközben az emberiség egységére utal. Az egyház egyáltalán nem hagyja figyelmen kívül a migrációs problematikát, sem a vele kapcsolatos gyakori drámákat és tragédiákat, még kevésbé azokat a nehézségeket, amelyek az elvándorlók méltó befogadásával járnak együtt, mégis arra bátorít, hogy e jelenségekben is ismerjük fel Isten tervét, abban a biztos meggyőződésben, hogy a keresztények közösségében senki sem idegen, és ez a közösség magához ölel mindenkit...

Néha nagyon nehéz meghúzni a határvonalat a migráció és az emberkereskedelem között. Sok tényező segíti olyan körülmények kialakulását, amelyben az elvándorlók, jelesen a kiskorúak, kiszolgáltatottá válnak: a szegénység és a túléléshez szükséges eszközök hiánya – amihez a média által keltett irreális várakozások is társulnak –; az alacsony fokú iskolázottság; a vendéglátó ország törvényeinek, kultúrájának és gyakran nyelvének nem ismerése.

...szorgalmazni kell a migráns gyermekek és serdülők integrációját. Ez teljesen a felnőttek közösségének a függvénye, hiszen az anyagi eszközök hiányosságai nagyon gyakran megakadályozzák a megfelelő programok alkalmazását, amelyek fiatalok befogadásával, gondozásával és beilleszkedésével foglalkoznak. Ahelyett, hogy szorgalmaznák a kiskorú migránsok szociális integrációját, vagy terveket készítenének a biztos és segélyezett hazatelepítésükre, többfelé csupán beutazásuk megakadályozásán fáradoznak, megkönnyítve ezáltal bekapcsolódásukat az illegális hálózatokba; vagy egyszerűen visszaküldik őket saját hazájukba, meg sem bizonyosodva afelől, hogy ez valóban „nagyobb érdeküket” szolgálja-e.

...feltétlenül szükség van arra, hogy az elvándorlók származási országaiban szembenézzenek a kivándorlás kiváltó okaival. Első lépésként ez megköveteli, hogy az egész nemzetközi közösség felvállalja a menekülésre kényszerítő konfliktusok és erőszakos cselekmények felszámolását. Ezen kívül szükséges egy hosszú távú tervezés, amely képes megfelelő programokat kidolgozni a nagy igazságtalanságoktól és instabilitástól sújtott területekre vonatkozóan, hogy ott is mindenkinek biztosítani lehessen olyan komoly és valódi fejlődést, amely elősegíti minden gyermeknek, az emberiség reménységeinek javát.

Ne fáradjatok bele abba, hogy bátran és életetek jó példájával tanúsítsátok az evangéliumot, amely arra hív benneteket, hogy felismerjétek és befogadjátok a legkisebbekben és legkiszolgáltatottabbakban jelen levő Úr Jézust.

(Fotó: unhcr.org)

süti beállítások módosítása