Miért (ne) legyek tisztességes?
SZEMlélek 2017. április 23.

Miért (ne) legyek tisztességes?

Multinacionális cégek egykori menedzsere írt könyvet a vezetésről. Az, hogy ezt a feladatkört szolgálatként értelmezi a szerző, talán abból is fakad, hogy jó ideje jezsuita szerzetesként éli életét.

biblia2.jpg

Valljuk be, az evangéliummal kapcsolatban nem az üzletemberek jutnak eszünkbe először, sőt, talán másodszorra sem. Ha aztán mégis, számukra korántsem előnyös üzenetekre emlékezhetünk: „Milyen nehezen jutnak Isten országába azok, akik gazdagok!”

– Esztelen! Még az éjjel számon kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél – visszhangozhat bennünk Jézus szava. De aztán sétáljunk át a mérleg másik serpenyőjébe, és idézzük fel azt is, amit a találékonysága, józan ítélőképessége miatt példaképül állított okos (igaz, ami igaz: inkább hamis) intézőről mondott: „a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál”! Szóval legyünk csak résen, mert nem tudhatjuk sem a napot, sem az órát, hogy mikor ütközünk örök jelentőségű tanulnivalókba. No, és persze ott van Máté, azaz Lévi is, akit egyenesen a megadóztatott nép körében jogosan utált pénzváltóasztaltól hívott apostolai közé a Mester.

szolgalovezeto2.jpgKiss Ulrich jezsuitát nem épp onnan, hanem például nemzetközi cégek menedzseri feladatai mellől szólította el a szerzetesi élet felé vezető útra. Ő ment is, ugyanakkor nem hagyta feledésbe merülni az addigi évtizedekben szerzett szakmai tudását, s egy felkérés nyomán lelkigyakorlatot tartott üzletembereknek, amiből aztán kifejlődött a Management by Jesus elnevezésű vezetői szeminárium. Ez a kezdeményezés annak felfedezésében és életre váltásában igyekszik segíteni résztvevőit, hogy az evangélium értékrendje, szellemisége miképpen érvényesíthető a vállalkozói, üzleti, gazdasági tevékenység során.

Vagy a két világ ellentmond egymásnak? Szükséges-e lelki értelemben „kettős könyvelésre” váltania egy keresztény vállalkozónak? Vagy a pénz világában is tevékenykedhet jó lelkiismerettel? S lehet sikeres, ha tisztességes? Hogy is van ez a nagyok és a még nagyobbak tapasztalata szerint?

A 2004 óta már több mint ötszáz embert megszólító kurzusok gondolatmenetéből, gyakorlati feladataiból most Szolgáló vezető a tanuló vállalkozásban címmel kötet is született, az olvasót is aktívan bevonó „munkakönyv”, amely a szeminárium tematikus egységei – cél, csapat, ünnep, törvény, önismeret, radar (azaz „az idők jelei”), tanulékonyság, önállóság, kreativitás, utódlás – lépőkövein igyekszik a vállalkozók számára is eszményképként felismert Jézus nyomába szegődni. A követés mélységeinek feltárásához a szerző segítségül hívja Loyolai Szent Ignác lelkigyakorlatainak módszereit, lelkületét, és Szent Márk evangéliumának részleteihez fűzött elmélkedési pontokon keresztül bontja ki, mit jelenthet a menedzsment, ahogy Jézus művelné. Fejezetről fejezetre lelkesítő és megerősítő azzal szembesülni, hogy e lelki ismeretek összecsengenek az üzleti élet gyakorlatából és a szakirodalomból merített példákkal, folyamatokkal, törvényszerűségekkel.

szl_intro.jpgA könyv meggyőzően rajzolja elénk, hogy ha nagyon is e világi ügyeinket megmerítjük, átmossuk az evangélium élő vizében, sikerülhet elérnünk, hogy ügyességünk ne váljék ügyeskedéssé, s megéljük célunk elérésének sikerét.

Szigeti László