Erdő Péter: A kereszténység nem fér össze a gyűlöletkeltéssel
SZEMlélek 2017. május 03.

Erdő Péter: A kereszténység nem fér össze a gyűlöletkeltéssel

A katolikus bíboros szavai igencsak aktuálisak, noha nem napjainkban, hanem 2012-ben fogalmazta meg gondolatait.

ep1.jpg

Az Élete menete elnevezésű rendezvényen beszélt Erdő Péter öt évvel ezelőtt a gyűlölködés mérgező, elfogadhatatlan voltáról, a felebaráti szeretet eszményéről. Bár úgy tűnik, mostanában nem érzik az egyházi vezetők lelkiismereti kötelességüknek, hogy hasonló módon megnyilatkozzanak (kivétel azért akad), ezek a tiszta, iránymutató mondatok ma is érvényesek.

Kedves Barátaim!

Lelkiismereti kötelességemnek érzem, hogy elmondjak itt most három gondolatot.

A kereszténység nem fér össze az antiszemitizmussal! Nem fér össze a gyűlöletkeltéssel és az indulatok szításával semmilyen vallási közösség, semmilyen népcsoport ellen. Mesterünk, a Názáreti Jézus főparancsként tanította azt, ami ott áll már a héber Biblia lapjain is: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!« Ez pedig minket, keresztényeket minden ember szeretetére kötelez. Ez a menet ma a Salkaházi Sára-rakpartról indult el. Arról a helyről, ahol a katolikus szerzetesnőt, Boldog Salkaházi Sárát azokkal a zsidó asszonyokkal és gyerekekkel együtt lőtték a Dunába, akiket a rendházban rejtegetett. Példája ma is kötelez minket.

Az antiszemitizmus nem fér össze az emberséggel! A Biblia szerint minden ember Isten teremtménye. Mindnyájan egymás testvérei vagyunk.

Van remény, ha mindnyájan összefogunk, és akarjuk! A gyűlölködés, az antiszemita, a rasszista beszéd és cselekvés mindig mérgező. Mindegy, hogy ki teszi vagy mondja ezt, és mindegy, hogy miért, milyen okból vagy milyen célból – mindig elfogadhatatlan. Ha ebben egyetértünk, ha ezt elismerjük – és nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is –, akkor van esélyünk. Akkor megtaláljuk azokat a közös erkölcsi alapokat, amelyekre életünket, országunkat és jövőnket építhetjük.

Köszönöm, hogy meghallgattak!

(Forrás: az Esztergom-budapesti Főegyházmegye honlapja)