Jézus is "lombikbébi" lett volna?
Gégény István 2017. szeptember 03.

Jézus is "lombikbébi" lett volna?

Mária nem természetes módon fogant. Tehát...

mariafogan.jpg

A társadalmi vitává szélesedett életadási párbeszédben számos zavaros kijelentés is helyet kapott. Kommentelők tucatjai például egymástól függetlenül rámutattak: Jézus élete sem természetes úton indult el, Mária nem az egyház által helyesnek tartott testi egyesülés formájában fogant. Ez pedig – e logika képviselői szerint – azt igazolja, hogy Istennek semmi baja nincs a mesterséges megtermékenyítéssel, hiszen még a saját fiát sem természetes úton küldte e világba.

Ez az érvelés azonban hibás. Jézus ugyanis egyértelműen nem mesterséges módon fogant. Nem lombikban, művi úton egyesítettek a páron túli valakik női és férfi testből származó sejteket. Az valóban igaz, hogy nem természetes úton fogant Mária gyermeke. Akkor hogyan?

A fogantatásnak három lehetséges módja különböztethető meg a keresztény hit fényében: természetes, természetellenes/mesterséges és természetfeletti. Ebből a felosztásból kiviláglik, hogy a csodák, amelyek a Szentírásban többször előfordulnak, nem ellene mondanak a természetnek, hanem felette állnak. Ahogy az is érthetővé válik, hogy a mesterséges megtermékenyítés fő morális problémája az, hogy természetellenes.

Mária más tekintetben igenis nagyszerű példaként állhat azon párok, különösen asszonyok előtt, akik saját vágyaikat nehezen tudják összeegyeztetni Isten szándékával, amelyet a katolikus tanítás is képvisel. Mária ugyanis aligha akart házasságon kívül, törvénytelenül áldott állapotba kerülni. Az evangéliumi leírás szerint "zavarba jött", sőt, az angyali üdvözlet hírhozója úgy fogalmazott: "ne félj". Valószínűleg félt tehát, zavarban volt, nem értette az egészet, mégis igent mondott arra, amire meghívást kapott. József is hasonlóan különleges helyzetbe került, ám dehogy bocsátotta el Máriát, még kevésbé adta át a törvénykezés ítészeinek. Az ő szerepéről szépen vallott a SZEMléleknek Böjte Csaba.

gi_intro.jpgHa már egyesek belekeverték ebbe a dialógusba Máriát, próbáljunk meg igazi példaképként tekinteni rá! Csoda történt a testében, a méhében, de ehhez a szívében is történnie kellett valaminek. Ez a döntés pedig az övé volt.

Gégény István

(A nyitóképen Philippe de Champaigne Hírüladás című festményének részlete látható.)