Igenis politizáljanak a keresztények! A papok is!
Gégény István 2018. január 16.

Igenis politizáljanak a keresztények! A papok is!

Az elmúlt napokban élénk véleményfolyam kezdett áradni annak kapcsán, hogy helyénvaló-e, ha egy plébános politikai vonatkozású beszédet tart a templomban.

politikai.jpg

Bárcsak végre betöltenénk mi, keresztények mindannyian, laikusok és klerikusok azt a közéleti küldetést, amelyre Isten hív bennünket! Ez a legfőbb gondolatom, vágyam a hódmezővásárhelyi Szentháromság plébániát vezető Németh László esperes jelentős vitát kiváltó megszólalásai kapcsán.

Mióta várjuk, valószínűleg rengetegen ebben az országban, hogy egyházi vezetőink határozott iránymutatást adjanak közéleti, társadalmi kérdésekben, számos morális dilemma vonatkozásában! Ilyen kérdés, dilemma bőven akadt az elmúlt években, megannyi feszültség keletkezett ugyanis közösségeinkben, közbeszédünkben, amelyek sajnos némely alkalommal a verbális agresszió mellett tettlegességig is fajultak.

A keresztény egyházak hivatalos képviselői közül sokak meg nem szólalásának fájó hiányát még kontrasztosabbá tette Németh László sajtóbeli nyilatkozata, majd templombeli "iránymutatása", amelynek viszont semmi keresnivalója ebben a formában utóbbi helyszínen. A templomba, főleg szentmisére imádkozni, Istennel találkozni megyünk, politikai csatározással úgyis tele van minden más csatorna, lefolyó és egyéb üregek.

Az, hogy a Szentháromság plébánia vezetőjének nézeteltérése van a Szent István egyházközség képviselő-testületének vezetőjével, előfordul. Másokkal is biztosan megesett, megesik. Meg lehet az ilyesmit beszélni. A plébános a kormány melletti kortesbeszédével viszont olyan megosztottságot idézett elő egyházon belül, nem csupán lokálisan, amit nehéz szívvel próbálunk megannyian a helyén kezelni. Még akkor is, főleg akkor, ha a hívek egy része kifejezetten lelkesedik az ilyen politikai "határozottságért".

Az, hogy bármelyik politikai jelölt megosztottságot idéz elő, a politikai logika velejárója, hiszen éppen ezért léteznek különböző pártok, illetve függetlenként induló jelöltek. Mást képviselnek, mást tartanak helyesnek. Lehet bármelyikükre szavazni, demokráciában legalábbis. Ha azonban egy egyházi vezető tesz ilyet egy egyházi közösségben előre rákészülve, meghirdetve, az legalább merje meghallgatni utólag saját szavait, amelyekkel az egyházi közösség vezetésére való alkalmasságról beszélt a megosztó ténykedés kapcsán. Ki tudja, komolyan gondolta-e... Vajon hogyan számol el azzal egy lelkipásztor, ha amiatt távolodnak el emberek Istentől, mert bevitte a politikát a templomba?

Bármely keresztény szavazhat a jelenlegi kormánypártra. Is. Meg bármely más pártra is. A lelkiismeretünkre van bízva. Ha ebbe egy egyházi személy beleavatkozik, ezzel éppen a hívek lelkiismereti szabadságába gázol bele. Ha ráadásul pénzre, bankszámlára hivatkozik indokként, elég beszédes bibliai képzettársítások juthatnak a keresztény testvérek eszébe.

Olyannyira nyilvánvalónak kellene lennie mindennek, hogy ritkán látott egység alakult ki más témákban nem feltétlenül azonos nézeteket képviselő szerzők között – igencsak egybehangzó publicisztikák jelentek meg az elmúlt napokban számos keresztény véleményformáló részéről. Ugyanazt mondja a Heti Válasz főszerkesztő-helyettese, egy katolikus pap, egy ifjú politológus, egy evangélikus teológa és egy katolikus blogger is, amit ebben a bejegyzésben megfogalmaztam.

Kedves keresztény testvérek! Politizáljunk, abban az értelemben mindenképp, hogy vegyünk részt a közélet, közös világunk formálásában, építésében! Erre buzdít Ferenc pápa is. – A keresztényeknek az a feladata, hogy elősegítsék a politikai párbeszédet, különösen ott, ahol veszélyeztetve van, és ahol úgy tűnik, a veszekedés van fölényben. A keresztényeknek az a feladata, hogy visszaadják a politikai élet méltóságát: úgy értve a politikát, mint a közjóért végzett rendkívül fontos szolgálatot, nem pedig hatalomszerzést – fogalmazott 2017 októberében.

A pártpolitikát azonban hagyjuk meg a pártoknak, politikusoknak, jelölteknek, a pártpolitikai élet képviselőinek, a pártpolitika mindent leuraló terepén! Olyan jó lenne, ha hozzátehetnénk egy fontos kifejezést: "majdnem mindent leuraló". Isten képviselője, különösen Isten házában Isten ügyét képviselje, hiszen ez a küldetése!

Legalább idehaza ne romboljuk le az egyház élő kövekből épülő templomát!

Gégény István