Bayer Zsolt katolikus szeretne lenni
Gégény István 2018. április 03.

Bayer Zsolt katolikus szeretne lenni

A pápagyalázástól sem idegenkedő trágár publicista eddig evangélikusnak tartotta magát, de egy lelkész beszédének hatására felekezetet kíván váltani.

Választási kampány zajlik épp az országban, emiatt sajnos talán akadnak majd olyanok, akik valószínűleg ilyen összefüggésben fogják értelmezni az alább leírtakat. Pedig az egyházhoz tartozás, ahogy a rasszizmus elutasítása, az idegengyűlölet el nem fogadása se nem kampánytéma, se nem valamelyik párt melletti, vagy elleni állásfoglalás. Értékekről szól ez a történet, a megértésre irányuló szándékkal adjuk közre a cikket, kérve és megköszönve az átgondolt befogadást.

bayer1.jpg

Április 2-án az Echo TV Sajtóklub nevű műsorában jelentette be a vulgáris megszólalásairól ismertté vált újságíró, hogy "megtagadja" az evangélikus egyházat, s mivel "mindig is a katolicizmus vonzotta", "katolizálni fog".

Bayer Zsoltnál ezt a hatást egy evangélikus lelkész (akit ő tévesen papnak nevez) húsvéti beszéde váltotta ki, aki – a katolikus egyház társadalmi tanításának is megfelelve – pártpolitikától független közéleti/társadalmi utalásokat tett. Az elmondottakban nem szerepel sem a "kormány", sem az "ellenzék", sem valamelyik párt neve, viszont ellene mondott a gyülekezet lelki vezetője a rasszizmusnak, a gyűlöletnek, a veszekedésnek, a más vallások tagjait eleve rossznak beállító ítélkezésnek, a görcsös kereszténységnek.

2018. április 1-jén a Kossuth Rádió által közvetített istentiszteleten Máté evangéliumának 28. fejezete 1-8. versei alapján a többi között ezek a gondolatok hangzottak el Mesterházy Balázs részéről, a sírhoz siető asszonyok és az Úr angyala találkozására utalva.

"Mit kerestek itt? Azt, aki nincs itt? Nincs itt, mert feltámadt!
Emberi törvények és fizikai számítások szerint itt kellene lennie, de nincs itt, mert itt nem emberi törvények uralkodnak. Itt Isten angyala jelenik meg.
Ezen a húsvét reggelen a mindenható Úristent képviselő angyal könnyed és laza kőre ülése fricskát ad mindennek és mindenkinek.
Fricskát ad azoknak, akik azt mondják, ingyen sincs szükség megváltásra.
Fricskát ad azoknak, akik elhiszik, hogy nincs szükségük a megfeszített Jézus keresésére.
Fricskát ad azoknak, akik nem veszik észre az angyal tekintetében azt a hatalmas energiát, ami egy villámlásban van.
Fricskát ad azoknak, akik azt gondolják, hogy keresztyén hitünk nem más, mint múltba néző, Jézus szellemi hagyatékát ápoló vallásosság.
Fricskát ad azoknak, akik szeretnék velünk elhitetni, hogy egy másik vallás képviselői ismeretlenül is rosszak.
Fricskát ad azoknak, akik azt mondják, hogy gyűlölnöm kell nálam sötétebb bőrű embertársamat.
Fricskát ad azoknak, akik egymással veszekedve nem tudnak egy nagyobb közjóért békét kötni.
Fricskát ad még azoknak is, akik hagyják, hogy Emőke vagy Gábor szavazzon helyettük.
Fricskát ad azoknak, akik nem tudnak isteni távlatokban gondolkozni és látni.
Fricskát ad azoknak, akik a keresztyénséget is görcsösen élik meg, és nem látják meg ennek a kőre ülésnek a hihetetlen felszabadítását: a győzelem szimbólumát."

Ebből Bayer Zsolt a jelek szerint azt a következtetést vonta le, hogy a lelkész rasszistának tartja a kormányt, egy bizonyos pártra szavazókat pedig butának. A sajátos logika kapcsán bizonnyal lenne néhány észrevétele Sigmund Freudnak, de az a lényeg, hogy a beszélő mindössze a rasszizmus és a vallások közötti békétlenség ellen, valamint a szavazáson való tudatos részvétel mellett foglalt állást. Nem pártokról beszélt, hanem értékekről.

Könnyen lehet, hogy a publicista reakciója nem is az adott lelkésznek szól, hanem azokon a híradásokon alapul, amelyek "nyílt kormánykritikaként" értelmezték az elhangzottakat. Ha így lenne, Bayer Zsolt az időnként saját maga által is elkövetett gyakorlat, a vélemények ténnyé deformálásának áldozatává vált.


Ettől függetlenül a katolikus egyház tárt karokkal vár mindenkit, aki szeretne ehhez a közösséghez csatlakozni. Ez viszont nem holmi klub, vagy szakkör, hanem közös hitvalláson alapuló testvéri közösség, ahol az egyik alapelv, hogy elfogadjuk a mindenkori római pápát vezetőnknek, Krisztus földi helytartójaként. Nem is mennék tovább az Eucharisztia, a gyónás és egyéb katolikus "sajátosságok" – szentségek – irányába, hiszen érzékelhetően ezzel a belépő szintű feltétellel is gondjai adódhatnak a Ferenc pápát ugyanazon műsorban "migránsozó", valamiért mégis katolizálni vágyó személynek. Egyetlen pápa van – mi, katolikusok az ő vezetésével követjük Krisztust. Ettől is vagyunk katolikusok.

Amíg Bayer Zsolt lerendezi lelke mélyén a felekezetváltási vágyával kapcsolatos dilemmákat, ajánlott olvasmány számára – ha még nem ismerné az üzenetet – Makláry Ákos, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke által írt levél, amelynek épp ő a címzettje.

Gégény István

* * *

Megkerestük Mesterházy Balázst, aki nem kívánt részletesen reagálni a bejelentésre, azonban egy 2 évvel ezelőtt általa megosztott képre hívta fel a figyelmünket, azzal a megjegyzéssel, hogy "Gyűlölöm a kiragadott mondatokat."

kirag.jpg

 

adomanybanner_600.jpg