Választási kisokos bölcsektől – Rendhagyó interjú április 8. előtt
SZEMlélek 2018. április 05.

Választási kisokos bölcsektől – Rendhagyó interjú április 8. előtt

Már nem kell sokat aludni április 8-ig. Szavazásra hangoló cikksorozatunk harmadik írását Gundel Takács Gábor jegyzi, aki legendás "sztárokat" szólaltat meg, mindannyiunk okulására.

received_1296547647146018.jpeg

A demokrácia legfontosabb intézménye a választás. Ugyanakkor egyáltalán nem egyszerű jól választani: mi az igazság és mi a hazugság, melyik a helyes út és melyik a tévút? Melyik párt és melyik politikus a legjobb az országnak? A szavazati joggal rendelkező polgárnak felelőssége van, döntenie kell, hogy egyáltalán elmegy-e a választásra, és ha elmegy, kire adja a voksát. A felelősségteljes döntéshez fontos átgondolni, hogy miről is van szó, mi is történik a választás napján. Már csak azért is, mert négyévente egyszer van ilyen lehetőség. Ezért a választásra készülve sokat látott emberek tudását, tapasztalatait gyűjtöttem össze egy képzeletbeli interjúban.

 

Mi a politika?

 

Szabó Magda: A politika olyan játék, hogy csak vaskesztyűben játszható. Selyemkesztyűben nem.

Török Gábor: A politika kulcsa, középpontja, lényege a hatalom. A politikai szereplők arra törekszenek, hogy megszerezzék, vagy ha már rendelkeznek vele, megtartsák. A politika kulcsszereplője az ember, a politikában az ember cselekszik, a cselekvések királya a döntés.

Bonaparte Napoleon: A politikában ismeretlen fogalom a szív, csak a fej számít.

Mikszáth Kálmán: Az igazság szép dolog, jó dolog, de akinek hatalma van, nem szorul rá.

Robert A. Dahl: Hatalomról akkor beszélhetünk, ha A rá tudja venni B-t annak megtételére, ami A-nak érdekében áll, de amit B egyébként nem tenne meg.

Otto von Bismarck:  A politika a lehetőségek művészete.

Milyen ember a politikus?

 

Müller Péter: A hatalomtól mindannyian megszédülünk, mert ez az ősbűnünk. Senki sem mentes ettől. Mindig felül maradni, nem alákerülni, csak győzni, az igazamat a másik fölé helyezni: én, én, nekem, enyém! És aki benne van, nem tudja, hogy szédült. Mint a legtöbb őrültnek, nincs betegségtudata. Egyszerűen csak úgy érzi, hogy igaza van. Mindig.

Abraham Lincoln: Ha igazán próbára akarjuk tenni egy ember jellemét, adjunk neki hatalmat.

Szilvási Lajos: Ember legyen a talpán, aki azután is megmarad normálisnak, hogy hatalmat adnak neki emberek fölött.

Thomas Carlyle : Egy nagy ember nagysága abban mutatkozik meg, ahogy a kis emberekkel bánik.

Szent-Györgyi Albert: Amíg a politikus csak jelölt, látja az egyedi szenvedést; amint felért a csúcsra, mindez statisztikává válik.

Paulo Coelho: Ha uralkodni akarsz valaki fölött, csak azt kell elérned, hogy féljen.

Eötvös Károly:  A közjót csak a bölcsek, a nagyok és a jó lelkek tartják sikernek. A politikus azt tartja sikernek, ami neki jó.

Konrád György: Értelmiségi az olyan ember, akit az igazság érdekel és nem a hatalom. Politikus az olyan ember, akit a hatalom jobban érdekel, mint az igazság.

Lao-ce: Aki magát mutogatja, nem ragyog; aki bizonygatja kiválóságát, nem tartják kiválónak; aki előre dicsekszik, nem szerez érdemeket; aki megköveteli magának a tiszteletet, nem lesz elismert vezető.

Biblia: Aki nagy akar lenni közöttetek, az legyen a ti szolgátok; És aki közületek első akar lenni, mindenkinek szolgája legyen: Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az ő életét váltságul sokakért.

Hogyan gondolkoznak a politikusok?

 

Bonaparte Napoleon: A politikában tilos bármit visszavonni, meghátrálni, vagy elismerni, hogy hibáztunk.

Franklin Delano Roosevelt: A politikában semmi sem történik véletlenül. Ha valami mégis véletlennek tűnik, azt biztos, hogy úgy tervezték meg.

Winston Churchill: A nagyság és a jóság csak ritkán találkozik egy emberben.

Bonaparte Napoleon: A politikában a hülyeség nem hátrányos helyzet.

Vlagyimir Iljics Lenin: A bizalom jó dolog. Az ellenőrzés még jobb.

Ronald Reagan: Minden vezető poszt azzal a kockázattal jár, hogy az ember elszigetelődik. Mindenki azt mondja neki, amit hallani akar, és nemigen számolnak be azokról, akik más álláspontot képviselnek. A vezetőhöz közel állók nem szívesen mondják neki azt, hogy nincs igaza.

Winston Churchill: A legjobb érv a demokrácia ellen egy ötperces beszélgetés egy átlagos szavazóval.

Caligula: Hadd gyűlöljenek, az a fő, hogy féljenek tőlem!

Göncz Árpád: Nem vagyok, nem lehetek pártok, pártérdekek szolgája - világéletemben, pártban és párton kívül, a nemzet függetlenségét, a szabad gondolatot, szabad szót, a szabad hazában szabad hit gondolatát, a társadalmi igazság emberi jogokban kiteljesedő, megkülönböztetést és kirekesztést el nem ismerő védelmét szolgáltam és fogom szolgálni. 

Mit tanácsolna egy politikusnak? 

 

Carl Gustav Jung: Ha Ön magányos, annak az az oka, hogy elszigeteli magát; ha elég szerény, soha nem lesz magányos. Semmi sem szigetel el bennünket jobban, mint a hatalom és a presztízs. Próbáljon meg leereszkedni az emberek közé, tanuljon szerénységet, és soha nem lesz egyedül!

Fekete István: Ha parancsolni akarsz, először engedelmeskedni kell megtanulni. 

Sütő András: Valamely hatalom éppen attól omolhat össze, hogy minden erejét a fennmaradására koncentrálja.

Heller Ágnes: Csak azok a politikai projektek nevezhetők igaznak, amelyekről bebizonyosodhat, hogy hamisak. A szereplőknek feltételezniük kell, hogy bebizonyosodhat: hibáztak. És létezhetnek állítások, amelyek azt üzenik, hogy a projekt egész egyszerűen rossz. Ez az ellenzék kötelessége. Ha nincs senki, aki kimondaná, hogy az, ami folyik rossz, és más projektek ennél jobbak, akkor nem beszélhetünk modern politikáról, modern államról és semmiképpen nem beszélhetünk demokráciáról.

Miért az érzelmeinkre akar hatni a politika?

 

Hraskó Gábor: A jogrendszer, a gazdaság, a szociális politika, a biztonságpolitika túl bonyolult rendszerek ahhoz, hogy szimplán a ráció segítségével optimális döntéseket lehessen hozni.

Száraz Miklós György: Goethe írja: "Szürke minden teória, ám az élet aranyfája zöld." A politika fordítva működik. Ott mindig a teória csodálatos. Boldogságot ígér, örömteli, értelmes életet, igazságot. Aztán a megvalósításban, a való életben minden megfakul, kegyetlenné, értelmetlenné, igazságtalanná lesz.

Popper Péter: A szorongás ellen többek között mítoszokkal lehet védekezni. Mitizáltunk és ma is mitizálunk társadalommegváltó ideológiákat, politikai vezéreket, pártokat, misztikus közösségeket és vezetőiket, csodadoktorokat, sátánosokat, az életet meghosszabbító életmódszabályokat és még mi mindent...

Csányi Vilmos: A politikusok mindig szeretnek egy csoportot megjelölni, ami ellen az agressziót könnyű kiváltani. Ha van ilyen csoport, és nagyon jól megfogalmazható, hogy miért őket utáljuk, ez mindig egy politikai eszköz, és nincs valós tartalma.

Kopátsy Sándor: Adj nekik hitet, és a szolgáid lesznek. Világosítsd fel őket és megtagadnak.

Bonaparte Napoleon: Egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető: reménységmondó.

Kepes András: A történelem a tények tudománya, a politika az ösztönök birodalma. Nem véletlen, hogy a politikusok is az emberek ösztöneire építenek. Ami egyébként gyakorlatias gondolat, hiszen ösztöne mindenkinek van, esze viszont csak keveseknek.

Elmenjünk-e szavazni?

 

Timothy D. Snyder: Az egész élet politika, mert a világ reagál arra, amit teszel. Kis döntéseink önmagukban is apró szavazatok, amelyek valószínűbbé vagy kevésbé valószínűvé teszik, lesznek-e a jövőben szabad és igazságos választások. A mindennapok politikájában szavaink, viselkedésünk, illetve azok hiánya nagyon sokat számít.

Lovasi András: Az ember élete nem kényszerekből áll, hanem választásokból, és az is egy választás, ha valamire azt mondod, hogy nem.

William Jennings Bryan: A sors nem esély, hanem választás kérdése. Nem az, amire várni kell, hanem az, amit el kell érni.

Popper Péter: Kell választani és dönteni, de nem abban az illúzióban, hogy ezzel vágyaink szerint intézzük sorsunkat, hanem azért, mert a választás és a döntés ténye lelkileg összetartja az embert, és megvédi a nehéz helyzetek örök megkerülésétől.

Hankiss Elemér: Minden választás a szabadság pillanata.

Közmondás: Ahol véget érnek a szavazások, kezdetét veszi a zsarnokság.

Miről ne feledkezzünk meg, mielőtt leadjuk a szavazatunkat?

 

J. K. Rowling: Talán azoknak való leginkább a hatalom, akik nem vágynak rá. Azoknak, akiket (...) a sors állít az élre, akik szükségből öltik fel a palástot, s aztán maguk is meglepődnek rajta, mennyire jól illik a vállukra.

Martin Luther: Egy földi királyság sem létezhet az emberek egyenlőtlensége nélkül. Vannak szabadok, vannak jobbágyok, uralkodók és alattvalók.

Takami Kósun: Királyból csak egy kell, aki pedig nem az, annak szolgálnia kell őt.

Isaac Asimov: Egy magas beosztású vezetőtől mégsem lehet elvárni, hogy minden gesztusa őszinte emberi érzéseket tükrözzön. Biztosra kell mennie, ezért olajozott mechanizmusokat fejleszt ki magában, és ha a pillanat úgy kívánja, bármikor arcára képes csalni egy mosolyt, függetlenül attól, valóban mosolyoghatnékja van-e.

Kevin Alfred Strom: Ha meg akarod tudni, hogy kinek a kezében van a hatalom, figyeld meg, hogy ki az, akit tilos kritizálnod.

J. K. Rowling: Nincs jó és rossz, csak hatalom van, és azok, akik túl gyöngék hozzá, hogy megszerezzék.

Nádasdy Ádám: A politikusoknak - ez már csak egy ilyen szakma - nem az a dolga, hogy igazat mondjanak, hanem az, hogy a szövegük hatásos legyen. Olyan legyen, ami első hallásra meggyőző, s csak agymunkával lehet rájönni, hogy nem igaz. Sőt, az ellenkezője igaz.

Szent-Györgyi Albert: A politikus a következő választásra gondol; az államférfi a következő nemzedékre. Az emberek a legjobb politikusokra szavaznak, aztán csodálkoznak, hogy rossz államférfiakat kaptak.

Petőfi Sándor: Habár fölűl a gálya, S alúl a víznek árja, Azért a víz az úr!

Mennyire vegyük a politikát komolyan?


Charles de Gaulle: A politika túl komoly dolog ahhoz, hogy a politikusokra lehetne hagyni.

Henny Youngman: A feleségem a legdrágább, legtürelmesebb, legszebb nő a világon. Fizetett politikai hirdetést hallottak.

Fülig Jimmy: Rájöttem, hogy uralkodni nem is nehéz, csak trónhoz jusson az ember ebbe’ a tolongásba’. Mer’ az egész világ olyan, mint egy nagy tolongás: hol elől van az ember, hol hátul.

Mi az, ami a politika felett áll?


Heinrich Böll: A mosolygó alattvaló mindig fölényben van az ingerült uralkodóval szemben.

Antoine de Saint-Exupéry: A mosolyban egymásra találunk, nyelvek, kasztok, pártok felett.

Alföldi Róbert: Semmi nem írhatja felül az életet, a kapcsolatodat a gyerekeddel, de azt sem, kikkel élsz együtt. Semmi. Sem a hit, sem az ideológia, sem a politika, sem a tradíció. Pontosabban: a szeretet az, amely mindent felülír.

Aldous Huxley: A szeretet a legjobb politika. A legjobb nemcsak azoknak, akiket szeretnek, hanem azoknak is, akik szeretnek.

Jimi Hendrix: Amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, a világ meg fogja ismerni a békét.

 

Összeállította: Gundel-Takács Gábor

 

adomanybanner_600.jpg