π - egy végtelenül legendás szám
SZEMlélek 2019. március 14.

π - egy végtelenül legendás szám

A mai naphoz kapcsolódó népszokás a gyümölcsöspite-fogyasztás. Ma van ugyanis a Nemzetközi π-nap!

Ha csak egy nevezetes számra emlékszünk matematika tanulmányainkból, akkor az a 3,14. A π, kiejtve pi:


3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164


És ezzel közel sincs vége: 2013-ban a kaliforniai Santa Clara egyetem kutatója, Ed Karrels 26 gépből álló hálózata segítségével 37 napnyi számolás után 8 billiárd tizedesjegyig számolta ki a π értékét. Később ezt a rekordot állítólag az Alexander J. Yee és Shigeru Kondo tudóspáros 12,1 billiárdig tornázta fel 94 napos számolással.
Ugyanakkor gyakorlati haszna nincs a π minél pontosabb meghatározásának, hiszen például

a Föld kerületét a π kilenc tizedesből álló értékével 0,6 milliméteres pontossággal meg lehet határozni.

Egyébként felesleges is a matematikusok közötti versengés: azt tudjuk, hogy a π nyolcbilliárdodik számjegye nulla, de az utolsó számjegyét a vicc szerint is csak Chuch Norris ismeri.

A π minden matematikus kedvenc száma: a kör kerületének és átmérőjének hányadosa matematikai állandó, irracionális szám (vagyis nem írható fel két szám hányadosaként), tizedes tört alakja pedig végtelen hosszú, és a számjegyek sosem alkotnak benne ismétlődő periódusokat vagy bármilyen mintát. Ráadásul transzcendens szám is, tehát nem gyöke egyetlen racionális együtthatójú algebrai egyenletnek sem.


Persze nekünk, matematikával felületesen, vagy egyáltalán nem foglalkozóknak elég annyit tudni erről az extrém sok számjegyről, hogy a π közelítő értéke 3, 14.
A π-napot Larry Shaw amerikai fizikus és kollégái kezdeményezésére 1988 óta ünnepeljük március 14-én: a mai dátum számjegyei két tizedesjegyig megegyeznek a matematikai π értékével (3,14...). Ezen a napon a San Franciscó-i Exploratorium természettudományi múzeum kör alakú csarnokában a látogatók és az ott dolgozók rituálisan körbejárnak, majd pitét esznek - a pi és a pie, azaz pite szavak kiejtve ugyanis azonos hangzásúak.
Ezt a napot tudóskörökben rendezvényekkel, vetélkedőkkel, konferenciákkal ünneplik.

(Forrás: index)