Romániából ki, Németországba be – így vándorol Európa népe
SZEMlélek 2019. május 12.

Romániából ki, Németországba be – így vándorol Európa népe

Az európai parlamenti választásokra készülődve felmérés készült arról, hogy mennyi uniós állampolgár él másik uniós országban.

vendegmunkas.jpg

Eszerint 17,1 millió uniós polgár él az állampolgárságától eltérő tagállamban, 45 százalékuknak Németország és az Egyesült Királyság ad otthont.

Hazánkat külön vizsgálva a rendelkezésre álló adatokból megállapítható, hogy Németországban 190 647, az Egyesült Királyságban 96 018, Ausztriában 77 113 magyar állampolgár él. Tízezer fölötti számban él honfitársunk Hollandiában (14 107) és Szlovákiában (10 248). Ötezernél több magyar talált hosszabb-rövidebb időre otthonra Írországban (9 379), Olaszországban (8 288), Svédországban (7 296), Belgiumban (6 611), Franciaországban (6 181), Csehországban (5 372) és Dániában (5 009), de Lettországban is él 30 magyar állampolgár.

politico.png

Az egyes tagállamokat aszerint vizsgálva, hogy állampolgárainak hány százaléka él másik uniós országban, szembetűnő, hogy a románok 14,6 százaléka keresi a boldogulást az országhatáron kívül, de az Unió határain belül, a franciáknak viszont alig több mint 1 százaléka próbálkozik ugyanezzel. Magyarország a külföldön élő állampolgárainak arányát tekintve – a vizsgált és adatot szolgáltató 26 tagállamból – 4,5 százalékkal a középmezőnyben helyezkedik el.

politico2.jpg

Az országban élő más uniós polgárok százalékos aránya az állampolgárokhoz képest Luxemburgban kiugróan magas (43,8 százalék), közvetlenül utána, de jelentős különbséggel Írország következik (9,3 százalék). Hazánkban egy százalék alatti (0,8 százalék) a nem magyar uniós polgárok aránya – ezt a mutatót Bulgáriában (0,2 százalék) és Lengyelországban (0,1 százalék) mérni is alig lehet.

A legnagyobb áttelepült közösséget az Olaszországba települt románok (1 190 091) alkotják, de egymilliónál több lengyel (1 015 113) él az Egyesült Királyságban is. Nagy létszámú lengyel kolónia él Németországban (758 380), de nem sokkal kevesebb román él Spanyolországban (673 593) sem.

Összességében megállapítható, hogy Németországban a legmagasabb a külföldi uniós polgárok száma (4 205 194), őket követi az Egyesült Királyság (3 626 538) és Spanyolország (1 875 659). Magyarországon 77 997 nem magyar uniós polgár települt le – ezt a számot a volt keleti blokk országai közül csak Csehország tudta túlszárnyalni (219 350).

(Forrás: Politico)