Bárányok és pásztorok
Varga Laci atya 2019. május 19.

Bárányok és pásztorok

Kik azok a jó pásztorok, kiknek szól ez az életpályamodell, és miért kell nekik is báránnyá válniuk? A kaposvári püspök újabb gondolatcsokra.

baranypasztor.jpg

Hálát adok saját elhívásomért és paptestvéreim hivatásáért is! Imádkozzatok értem és értünk, hogy legyen bennünk elegendő alázat, szelídség és irgalom!

Közülünk csak azokból lesznek igazán jó pásztorok, akik készek bárányként ismerni a jó Pásztor hangját, és szeretetből követni is!

A jó Pásztor egyben Isten Báránya is! Ő odaadja magát eledelül nekünk, hogy Őbenne bárányszelíddé válva, mi is odaadjuk életünket másokért!

Az Egyházban a pásztorok és bárányok egymásra vannak utalva. A középszerűek lehúzzák, a nagyszerűek felemelik a másikat, legyenek akár bárányok, akár pásztorok!

A jó Pásztor a legnagyobb biztonságba, a mennyei Atya kezébe helyezte bárányait. Onnét nem lehet kiragadni bennünket, onnét nem lehet elveszni! Elhisszük?

A bárányoknak addig kell hallgatniuk a jó Pásztor hangját, amíg biztosan meg tudják különböztetni minden más hangtól. Ekkor többé már nem mennek a "Hangutánzó" után!

A jó Pásztor által, híveknek és papoknak egyaránt felkínált életpálya modell: bárányból pásztorrá, pásztorból áldozati báránnyá válni!

(Illusztráció: chchurches.org)

süti beállítások módosítása