Keresztény szempont
SZEMlélek 2019. május 26.

Keresztény szempont

Nem az az elsődleges kérdés, hogy melyik pártra adjuk le szavazatunkat, hanem az, hogy milyen alapon hozzuk meg lelkiismereti döntésünket.

ep2019.jpg

Ma zajlik Magyarországon az európai parlamenti választás. A demokrácia és az EU kultúrájának megismerése és a méltó nemzeti és európai politizálás hosszú tanulási folyamat, amiből senki sem kivétel, sem idehaza, sem sehol Európában. A mostani választással kapcsolatban is az egyházak képviselői keresztény alapelveket fogalmaztak meg ajánlásként. Az európai kereszténység is tanulási folyamatban van, a kiemelt jelentőségű politikai események kiemelt alkalmat adnak a keresztény társadalmi felelősség szempontrendszerének tudatosítására. Ehhez ad alkalmas támpontokat a németországi evangélikus és katolikus püspöki testületek vezetőinek közös nyilatkozata.

1. Az európai alapértékek egybevágnak a keresztény alapértékekkel: emberi méltóság, szabadság, demokrácia, egyenlőség, jogállamiság és az emberi jogok megóvása. Olyan értékek és alapelvek ezek, melyek az európai békeprojekt alapját képezik, s melyek őrzése és képviselése egyben keresztény küldetés is.

2. A keresztények és a kereszténység képviselői felelősséggel tartoznak ezért az Európáért, kötelességük tevékenyen részt vállalni a béke, az igazságosság és a teremtett világ megóvásában.

3. Az idei európai parlamenti választás vízválasztó. Demokratikus, értékalapú és világra nyitott, avagy nacionalista, autoriter és nem-demokratikus Európát akarunk. A hecckampánnyal kikövezett, nacionalista falakkal övezett út rossz irányba vezet. Egyedül az egységes és erős Európa képes megtalálni a helyes választ korunk legsúlyosabb kihívásaira, melyek a globalizáció, a digitalizáció, a migráció, a klímaváltozás, a szabadság és a biztonság.

4. Keresztényként ellen kell állnunk az extremizmus és a túlhangsúlyozott nacionalizmus minden formájának s egyben meg kell erősítenünk a keresztények közötti együttműködés minden nemzetközi fórumát.

A politikai küzdelemben a keresztények számára ezek a szempontok az irányadók, s ezek azok, melyek képviselésével nemzeti és európai szinten is a legtöbbet tehetnek a közjóért. Nem az az elsődleges kérdés, hogy melyik pártra adják le szavazatukat, hanem az, hogy milyen alapon hozzák meg lelkiismereti döntésüket. A keresztények számára az elsődleges lecke a keresztény értékrendszer mélyebb megismerése és érvényesítése a politikai területein is.

Magyarországon a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége adott ki hasonló tartalmú állásfoglalást, melyben az általános értékek mellett a hagyomány, a magyarság, a szociálpolitikai védőháló és a hagyományos családmodell szerepelnek. A magyarországi egyházak vezető testületei nem adtak ki nyilatkozatokat. Ezzel szemben a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség rövid nyilatkozatában emlékeztette az érintetteket, hogy olyan jelöltekre szavazzanak, akik képviselik az európai értékeket, a kisebbségi jogokat és a keresztény családmodellt. Külön kritériumként pedig hozzátették: “akik bíznak a fiatalokban és támogatják őket”.

A keresztény szempontok egyetemesek, ugyanakkor minden ország maga érzékeli, hogy melyek a legfontosabb kihívások, amelyekre válaszolni kell. Magyarország, a többi kelet-közép-európai országhoz hasonlóan részben másféle nehézségekkel küzd, mint Európa más nagy kulturális régiói. Az egyetemes szempontokat a regionális keretek között kell megfelelően érvényesíteni, s egyben ellenállni annak a kísértésnek, hogy a helyi viszonyokból fakadó érdekek felülírják az egyetemes értékeket.

Máté-Tóth András

(Illusztráció: debatingeurope.eu)

süti beállítások módosítása