Párbeszédre hívják a szülők a győri püspököt és az új igazgatót
SZEMlélek 2019. július 10.

Párbeszédre hívják a szülők a győri püspököt és az új igazgatót

Az Apor-iskola ügyében megfogalmazott, "akár névtelennek is tekinthető" levélnek volt feladója és 1500 aláírója, nem a szülők fordultak a nyilvánossághoz, a kérdések tisztázása szerintük bármikor lehetséges.

apor1_1.jpg

Az elmúlt napokban számos olyan érdemi közvetlen megkeresést kaptunk olvasóinktól, amelyekben a győri Apor Vilmos Iskolaközpont igazgatóváltása körüli helyzet kapcsán kértek tisztázást tőlünk. Ezek az érdeklődések is azt igazolják, hogy sok részlet nem világos, pontatlan, leginkább a döntés indoka tűnik homályosnak. Úgy gondoljuk, ennek az egyik fő oka az, hogy a felek eltérő hajlandósággal fogalmazzák meg álláspontjukat. Rajtunk nem múlik, hogy hitelesen közvetítsük az információkat, bárkit szívesen megszólaltatunk, akinek ez "módjában áll".

Eddig nem kívántunk állást foglalni a témában, azért sem, mert mint minden vitás eset, ez sem fekete, vagy fehér. Nem gondoljuk, hogy valakinek teljesen igaza van, a másik pedig mindenben téved. Külső szemlélőként meggyőződésünk, hogy egy ilyen változásnak, az azzal kapcsolatos dialógusnak egyáltalán nem a nyilvánosság előtt kellene zajlania. Hogy mégis így alakult, azért nem tűnik indokoltnak a nyilvánosságot hibáztatni.

A Szülői Munkaközösség alábbi válaszlevelét abban a reményben adjuk közre, hogy elősegíthetjük általa a helyzet jobb megértését, egyben az ügy mielőbbi békés rendezését. Ugyanezen szándék által vezérelve arra buzdítjuk a sajtó további munkatársait, hogy ne hagyják magukat befolyásolni olyan hatások által, amelyek az információk torzító, egyoldalú szelektálására irányulnak.

Győri Egyházmegye
Dr. Veres András Püspök úr részére
H- 9021 Győr,
Káptalan Domb 5/B

Tisztelt Püspök úr!

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Szülői Munkaközösségének levelét csak 2019. július 8-án, hétfőn kapta kézhez, pedig mi 2019. július 5-én, pénteken 10 órakor átadtuk Püspök úr titkárságán. Lehetséges, hogy Püspök úr csak az iktatott levelet kapta meg, a levélhez tartozó megcímzett borítékot nem adták át Püspök úrnak, melyen minden elérhetőségünk megtalálható volt.

Amennyiben tanítási időszak alatt születik meg az igazgatóváltással kapcsolatos döntés és tudomásunkra is jut, akkor lett volna lehetőségünk az iskolán belül megkérdezni a szülőtársak véleményét a kialakult helyzetről. Ebben az esetben tudtunk volna személyes találkozásra időpontot kérni Püspök úrhoz a szülők felhatalmazásával.
A most kialakult helyzetben kénytelenek voltunk a nyilvános kommunikációt választani.

Döntésének híre futótűzként terjedt a szülők, diákok, tanárok és öregdiákok körében. Olyan módon kellett választ adnunk, hogy erről az aggódó emberek gyorsan és széles körben tudomást szerezzenek, ezáltal megelőzzük az indulatokat, az Apor iskola szelleméhez méltatlan reakciókat.

Egy ilyen döntés csak akkor lehet az egész közösség számára megnyugtató, ha megértjük annak indokait, és a döntés előkészítésébe bevonnak minden érintettet. Tekintettel arra, hogy a döntéshozó senkit sem vont be az előkészítésbe, nem meglepő a sok félreértés.

Jó szándékot Püspök úr döntése mögött akkor tudtunk volna feltételezni, ha annak megszületése előtt egyeztet az érintettekkel és széles körű támogatottságot szerez várható döntésének.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy nem fordultunk a nyilvánossághoz, hanem Püspök úr döntése és az arra adott reakciók olyan visszhangot generáltak, hogy arra felfigyelt a sajtó.

Számunkra az igazgatóváltás nem személyes ügy, hanem egy rendkívül széles közösségnek és egy intézmények az ügye, mely országos érdeklődést vonzott.

Feltételezzük azt, hogy döntését kellő időben átgondolta, és ezért nem értjük, hogy miért a tanévzáró után 10 nappal jelentette be. Ez az eljárás rendkívül méltatlan egy olyan igazgatóval szemben, aki negyed évszázadot áldozott az iskolára, és meghatározó szerepe volt abban, hogy kialakult egy erős közösség, mely ilyen intenzív érzelmekkel reagál az ő távozására. Sokan ezt az aporos közösség elleni támadásként értékelik. Úgy érezzük, hogy Igazgató úr munkájának és áldozatosságának ez nem méltó elismerése. Legjobb tudomásunk szerint Igazgató úrnak élő munkaszerződése van, így foglalkoztatása nem lehetőség, hanem munkáltatói kötelezettség.

Püspök úr döntésével nagy horderejű változás történt az iskola életében, és már megszoktuk, hogy a Szülői Munkaközösséget ennél sokkal kisebb volumenű ügyekkel kapcsolatos döntésekbe is bevonták - még Püspök úr regnálása alatt is (erre példa az új SZMSZ elfogadása, stb.) Nem azt várjuk el, hogy a szülőkkel előbb közöljék a döntést, mint az igazgatóval, hanem azt, hogy ha Püspök úrnak szándékában áll a vezetőváltás, annak előkészítésébe - mint fent írtuk - vonja be az érintetteket. Az Aporban ez eddig így volt szokás. Pontosan ezért érezzük méltánytalannak, váratlannak, érdemeit el nem ismerőnek és megalázónak az eljárást.

Az aláírásokat nem a „püspök döntése ellen” gyűjtöttük, hanem a szülőtársak véleményét kértük ki a kialakult helyzettel kapcsolatban. A levél „Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Szülői Munkaközösségének levele a megyés Püspöknek” címmel került ki az internetes aláírásgyűjtő oldalra, utolsó mondata így szól: „Kérünk, írd alá ezt a petíciót, ha egyetértesz a levél tartalmával.” Levelünket eddig 1500 fő biztosította támogatásáról.

Úgy gondoljuk, hogy a kérdések őszinte tisztázása bármikor lehetséges. Mi nyitottak vagyunk most is a tisztázásra, és sajnáljuk, hogy Püspök úr nem így gondolja. Az őszinte keresztény szeretet és tisztelet jegyében kérjük, tegye lehetővé, hogy még július hónapban az új igazgatót személyesen megismerjük és meggyőződhessünk arról, milyen kezekbe adta iskolánkat és milyen kezekbe adjuk mi a gyermekeinket. Ennek alapján tudjuk eldönteni, hogy támogatható-e az új igazgató munkája.

Tisztelt Püspök Úr! Ez a levél az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Szülői Munkaközösségének levele ugyanúgy, mint az előző levelünk. Kérjük, hogy megtisztelő válaszát a következő elérhetőségek egyikére küldje:

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Szülői Munkaközössége 9024 Győr, Pátzay Pál u. 46., vagy aporiskolaszmk@gmail.com

Győr, 2019.07.08.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Szülői Munkaközössége