Mennyei edzéstervet állított össze Böjte Csaba
Böjte Csaba 2019. szeptember 08.

Mennyei edzéstervet állított össze Böjte Csaba

A ferences szerzetes különleges tanösvényre hív, amely segíthet felkészülni a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Irány az "Eldorádó"!

bcsedzes1.gif

Mostantól egy éven át, 40+12 héten keresztül minden vasárnap az esti órákban közzétesszük Csaba testvér friss üzenetét, amely amolyan lelki fitneszre, közös szívbeli zarándoklatra hív a Keresztény Tanösvény útján.

A start valójában szeptember 15-én lesz, ez most itt a "bemelegítés", a nulladik állomás, a ráhangolódás az edzésprogramra.

Kárpát-medencében, de egész Európában is az a nagy kérdés: hogy tudnánk figyelmünket, szeretetünket teremtő Istenünkre irányítani? Úgy elmerültünk a csomagolópapír színében, mintázatában, hogy a lényegről, a csomag tartalmáról megfeledkeztünk! Mi az élet értelme, célja? Hogyan született a csoda mely körül vesz, a világmindenség és benne én magam, a végtelen sok részecskéből, sejtek milliárdjaiból megkomponált emberke? Ahogy sok kis hangjegyből felépül a zenemű, ugyanúgy mi is, de egész világunk is az atomok, a molekulák, sejtek milliárdjából állunk össze, hogy öntudatra ébredve éljük örök életünket!

Az öntudatra ébredésen túl egyre több emberben dereng, bontakozik az Isten szeretetteljes jelenlétének felismerése. A generációk sokszor céltudatosan, máskor tétován, de egyre nagyobb tömegben ott topognak a teremtő Istenünkhöz vezető úton! Létünk nem más, mint utazás a semmiből a végtelen felé! Anyánk méhében találkozik két kis sejt, majd megszülettünk, totyogtunk, motyogtunk, majd megtanultunk beszélni, járni, bebarangoltuk a világot, felfedeztük a lét megannyi titkát, a végső cél az, hogy felnőjünk teremtő Istenünkhöz, a Szentháromságos Szeretetközösség menyegzős asztalához! Hivatásunk Istenünkre figyelve a világ továbbteremtésében részt vállalni!

Hihetetlen hivatás, csodálatos az ember méltósága, a mindannyiunk előtt szélesre táruló ajtó mögött a szabadság vár reánk! A bezárt emberi létből hiteddel kitörhetsz, feltárhatod a Végtelenre nyíló ablakot, egy ajtót, melyen keresztül nekilendülhetsz a csodák földjén a téged néven szólító Istened felé!

Az elveszett Édent ne keresd, mert benned van, az nem más, mint megváltó Istened ragyogó udvara, melyben a hívő ember Teremtőjével találkozik!

Isten világa valóságos "Eldorádó", hol fény, értelem, boldogság, béke, kibontakozást hozó új típusú gazdagság vár arra, ki hittel oda belép! E csodálatos új világnak az Urát nem kell veszélyekkel telt, fáradtságos úton keresnünk, hisz Ő maga mondta: "..az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz..." Tudnod kell, hogy megváltó Krisztusunk nem azért keres, mert megérdemeljük, vagy mert kijár az nekünk, hanem egyszerűen csak azért mert Ő a SZERETET! Életünk akkor teljesedik ki igazi békében, boldogságban, ha mi is Istenünk képére, hasonlatosságára átalakulunk és mi magunk is szeretetté válva, mindennapi életünkben az egyetemes szeretet útján járunk!

Hogy a 2020 szeptemberében kezdődő Eucharisztikus Kongresszus valóban mindannyiunk számára az Istennel való élő találkozó legyen, gyertek, induljunk el, egy szent utazás során fedezzük fel mindazt, mit Teremtő Istenünk jónak látott az időben kinyilatkoztatni! Fedezzük fel a Szentírást, hagyjuk, hogy az evangélium fénye beragyogja az életünket! Isten kinyilatkoztatott igazságait megismerni, megszeretni, és azt a mindennapok forgatagában megélni, erre a csodálatos útra hívunk, ezt az utat neveztük el: Keresztény Tanösvénynek!

Négy egymásból nyíló, mind ragyogóbb úton fogunk haladni:

1. Mit hisz egy keresztény ember?! Az Isten által kinyilatkoztatott igazságokat: Keresztény hitvallás

2. Milyen úton vezet a Teremtőnk? - Isten boldogságra vezető parancsolatai: Tízparancsolat

3. Hogy segít gyermekein az Isten? - Jézus Krisztus hét szentséget alapított, ezek által lehajol hozzánk, hogy velünk legyen, vezessen.

4. E földi létben, hogyan találkozhatunk Istenünkkel? - Imádságban megszólítható a Szentháromság! A Szentírásból Ő szól hozzánk! A Szentmisében misztikus találkozás valósul meg!

Szent utazásra hívlak, hol nem az úton felragyogó csoda a cél, hanem a csodát tevő Isten karjai közötti ránk váró boldogság! Mi nem a keresztény tanítást keressük önmagáért, hanem az önmagát kinyilatkoztató Istent szeretnénk átölelni! Életünk sebeire nem orvosságot keresünk, hanem az Orvost szeretnénk meglátni, ki maga a gyógyulás, az Egészség. Nem ragyogó, legyőzhetetlen fegyvert keresünk a csatáinkhoz, hanem a Mindenható Isten társai akarunk lenni, hogy általunk a világunk arcát mosolyra igazítsa Teremtőnk....

Íme, az edzésterv:

(Terveinket 4X10, azaz 40 hét alatt, szeretnénk elérni)

1. HITVALLÁS

2019. szeptember 15. (vas.) I. hét: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
2019. szeptember 22. (vas.) II. hét: Hiszek Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában a mi Urunkban
2019. szeptember 29. (vas.) III. hét: Jézus aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.
2019. október 6. (vas.) IV. hét: Jézus aki szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt, eltemették.
2019. október 13. (vas.) V. hét: Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2019. október 20. (vas.) VI. hét: Hiszek egy Szentlélekben,
2019. október 27. (vas.) VII. hét: Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat
2019. november 3. (vas.) VIII. hét: Szentek közösségét
2019. november 10. (vas.) IX. hét: Bűnök bocsánatát
2019. november 17. (vas.) X. hét: Test feltámadását és az örök életet.

2. PARANCSOLATOK
2019. november 24. (vas.- Krisztus Király Ünnepe) I. hét: I. Parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
2019. december 1. (vas.) II. hét: II. Parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!
2019. december 8. (vas.) III. hét: III. Parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!
2019. december 15. (vas.) IV. hét: IV. Parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!
2019. december 22. (vas.) V. hét: V. Parancsolat: Ne ölj!
2019. december 29. (vas.- Szent Család) VI. hét: VI. Parancsolat: Ne paráználkodj!
2020. január 5. (vas.) VII. hét: VII. Parancsolat: Ne lopj!
2020. január 12. (vas.)VIII. hét: VIII. Parancsolat: Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy!
2020. január 19. (vas.)IX. hét: IX. Parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!
2020. január 26. (vas.)X. hét: X. Parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!


3. SZENTSÉGEK
2020. február 2. (vas.)I. hét: Szentségek - örök haza vándorainak Útravaló
2020. február 9. (vas.) II. hét: Keresztség - szövetség az élő Istennel
2020. február 16. (vas.) III. hét: Keresztség (felkészítő) - A keresztség szentségét felnőttek is kérhetik
2020. február 23. (vas.) IV. hét: Bérmálás szentsége - a Szentlélek megvilágosító, megerősítő ajándéka
2020. március 1. (Nagyböjt 1. vas) V. hét: A bűnbánat szentsége - az újrakezdés lehetősége
2020. március 8. (vas.) VI. hét: Oltáriszentség (Eucharisztia) - életadó útieledel
2020. március 15. (vas.) VII. hét: Oltáriszentség - elsőáldozás felkészítő - felnőtt fejjel elsőáldozó szeretnék lenni
2020. március 22. (vas.) VIII. hét: A házasság szentsége - az emberi szeretet bölcsője
2020. március 29. (vas.)IX. hét: Az egyházi rend szentsége - a pásztori szolgálat
2020. április 5. (Virágvas.) X. hét: A betegek kenete - lelki útravaló szenvedés idején

4. KERESEM ISTEN TÁRSASÁGÁT - IMA
2020. április 12. (Húsvétvas.) I. hét: Biblia, Szentírás - az Isten és az ember párbeszédének a könyve
2020. április 19. (vas.) II. hét: Ima - Párbeszéd a Végtelennel!
2020. április 26. (vas.) III. hét: Imádság - a lélek lélegzetvétele
2020. május 3. (vas.) IV. hét: Rózsafüzér, Zsolozsma
2020. május 10. (vas.) V. hét: Templom, Szentmise - ahol az ég a földdel összeér
2020. május 17. (vas.) VI. hét: Kötött imák: Szertartások, litániák
2020. május 24. (vas.)VII. hét: Ünnep - egy asztalhoz ülni Istennel
2020. május 31. (Pünkösdvas.)VIII. hét: Zarándok Egyház tagja vagyok
2020. június 7. (vas.) IX. hét: Misszió - örömhír evangelizálása
2020. június 14. (vas.) X. hét: Kereszteljetek meg minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében

A maradék 12 héten már konkrétan az Eucharisztikus Kongresszus eseményeire fogunk készülni.

Gyertek zarándokoljunk együtt!

Csaba t.

süti beállítások módosítása