A klímamozgalmat sokan vádolják azzal, hogy túlzottan moralizálóvá, kvázi-vallásossá és irracionálissá vált. A Tageszeitung véleménycikke szerint ez a legjobb, ami történhet.

8fb194b53bd4ff6d6513056a3ec91440eed74f4e.jpeg

A vallásos gondolkodás lényege az, hogy egy-egy közösség közös hiedelmek alapján cselekszik. Az élet legfontosabb és legmélyebb kérdéseire keresi a választ, és ezek alapján akar cselekedni. A hitből eredő felismeréseket liturgiában, rítusokban éli meg minden vallás. Nagyon alkalmas arra, hogy meggyőző erőként működjön mindenféle politikai cél érdekében. Ha megjelenik valami távoli, és a jelen életünkön túli, azaz transzcendens erő, akkor az egyben azonnali és egyértelmű parancsokat ad életvezetésünkre nézve. 

Egyre erősebben érzékelhető a sajtóban, hogy  a klímavédők körében a nyelvezet vallásossá vált. Azok, akik azonnali és radikális lépéseket sürgetnek, lassan tökéletesen moralizálókká lesznek. Azok szerint viszont, akik támogatják ezeket a mozgalmakat, ez helyes, hiszen szerintük életvitelünk teljes átalakítására van szükség, amihez nélkülözhetetlen a vallásos kultusz. Bírálóik szerint viszont ezzel többet ártanak az ügynek, mint amennyit használnak.

A klímavédelem körüli vita egyre harciasabb hangnemben folyik, és a frontvonalak is átalakulóban vannak. Ma már csak kevesen vitatják a felmelegedés tényét. A többség azt is elismeri, hogy a klímaváltozás elsősorban az emberi tevékenység következménye. A felmelegedés mértékéről és a velejáró következményekkel kapcsolatban azonban már nincsen konszenzus. A borúlátóbbak szerint a huszonnegyedik órában vagyunk. Greta Thunberg, a tizenhat éves svéd aktivista lány az ENSZ székházában tartott klímacsúcson egyenesen odáig ment, hogy az ökoszisztéma az összeomlás szélén áll, és már most is emberek halnak meg a felmelegedés miatt. Ezért azonnali és drasztikus lépésekre van szükség. Morális bélyeget sütött a kislány az ENSZ vezetőire. Hasonlóan gondolják sokan, amikor önzőnek és erkölcstelennek bélyegzik az óvatosabbakat. A mérsékeltek szerint viszont a radikális környezetvédők eltúlozzák a problémákat, és szekuláris vallási kultuszt folytatnak.

A Tageszeitung vitába száll a mérsékeltekkel. Véleménye szerint a radikális változások követelése csöppet sem irracionális. Jól felfogott érdekünk miatt szükséges gyökeresen átalakítani konzum-kapitalista életvitelünket, mert csakis így kerülhetjük el a súlyos ökológiai katasztrófát. A baloldali lap szerint a mérsékeltek viselkednek irracionálisan: homokba dugják a fejüket, hogy ne kelljen szembenézniük a fenyegetéssel.

 „A radikális változáshoz metafizikai narratíva szükséges” – javasolja a lap. Életvitelünk átalakítása nagy lemondással jár, ezért vallásos, moralizáló és apokaliptikus nyelv kell, hogy rávegyük az embereket a húsevés korlátozására és az utazások csökkentésére. „Szünet nélküli moralizálásra van szükség, és a felmelegedés megállításának célja mindent felülír.” A Tageszeitung úgy véli, hogy a félelemkeltés már elégséges szinten van, ezért már csak „pozitív utópia és pozitív mítoszok” szükségesek, amelyek felvázolják a megváltás állapotát, vagyis a felmelegedés legyőzése utáni Paradicsomot. A cikk végén a szerzők megjegyzik, hogy a zöld pozitív utópiában sem nehezebb hinni, mint a végtelen növekedés materialista mítoszában.

Thomas Schmid, a Welt publicistája viszont úgy véli, hogy Greta Thunberg és a többi radikális környezetvédő inkább árt, mintsem használ a klímavédelem ügyének. „A svéd papnő a nyugati világ egészét utasítja el.” Schmid persze szintén komoly kihívásnak tartja a felmelegedést. Az apokaliptikus szózatoknak azonban semmi értelmük sincsen. Kártékony üzenet az, ha a modern technikát elutasítva a természetközeli élet romantikáját hirdetik. Szerinte a környezetbarát technológia elterjedése segíthet megállítani a klímaváltozást, és elviselhetőbbé tenni a felmelegedést.

Azok a politikusok, akik Greta Thunberget tűzték pajzsukra, nagyon felelőtlenek. A valláspótlékként szolgáló klímavédelem csak erőszakkal lenne megvalósítható, demokratikus úton aligha. Azzal, hogy hitelt adnak Thunberg apokaliptikus és elitellenes vádaskodásának, éppen azoknak az intézményeknek tekintélyét rombolják, amelyek tesznek valamit a klímaváltozás ellen.

(Forrás: metazin.hu)