Bartha Angéla: A szentek inspirálnak minket...
Madocsai Bea 2019. október 30.

Bartha Angéla: A szentek inspirálnak minket...

Halloween töklámpásainak fénye helyett a keresztények mécsesei az örök élet világosságára hívják fel a figyelmet, és arra a fényre, amit a szentek sugároznak maguk körül. Halloween helyett HOLY-WINT javasol Bartha Angéla szociális testvér, annak nyomán, amit már Európa néhány városában keresztények  kezdeményeztek. 


a1.jpg

Annak idején a keresztények a már meglévő téli napforduló ünnepét választották karácsony időpontjául, így adtak új értelmet az ókori szaturnáliának, amikor a fény diadalát ünnepelték a halál és a sötétség felett. Krisztus követői így akarták a figyelmet Jézusra irányítani, aki a világ Világossága.  A Holy-winnel valami hasonló a szándékuk?
Valóban, pogány gyökerei vannak a Halloweennek, ami a Mindenszentek ünnepét előzi meg. Az ünnepek előestéje már az adott ünnephez tartozik, így az október 31-e már Mindenszentekhez. Arra gondoltunk, hogy ezen az estén lépjünk ki a templom falai közül és szólítsuk meg az embereket az üzenetünkkel, amit a Holy-win jelent: hogy a szent győz! Mert a szentek győztek Jézus Krisztus által. Azokat is szeretnénk megnyerni Jézusnak, akik valami idegen szellemiség felé indultak el. Imádkozni akarunk értük, mert azt gondoljuk, hogy az imának óriási ereje van. Ezért találkozunk bent a templomban a szentmisén, ahol küldetéssel lépünk ki,  majd visszatérve dicsőítjük Istent.

A karácsonyi példa azt mutatja, hogy nem feltétlenül az az egyetlen lehetőség, hogy elutasítjuk, ami nem a mi kultúránkhoz tartozik, de kikerülhetetlenül jelen van körülöttünk. Sokan azonban hevesen tiltakoznak Halloween szokásai ellen…
Mi nem annyira valami ellen akarunk felszólalni, hanem Jézust akarjuk megmutatni az embereknek. Azt mondjuk, nézzetek ide, nekünk sokkal több van! Akik az ezotériához fordulnak, azok keresik a többet, vágynak valamire.  Van bennük egyfajta szomjúság,  keresés. Nekünk, keresztényeknek van válaszunk, csak merjük kimondani, merjük hangoztatni!

a3_1.jpg
Igaz, hogy a Halloweenben a veszélyt is látjuk. Lehetnek olyan személyek, akik túlságosan belekeverednek ezoterikus dolgokba, amik családokat, embereket tehetnek tönkre. Ezért megkértem két nagyon kedves ismerősömet, hogy a tervezett programunk során mondják el, hogyan hatott az életükre, amikor az ezotériával foglalkoztak. Az egyikük el fogja például mondani, hogy a már nagyon bomladozó házasságuk felépült a gyónás után, ami megszakított minden ezoterikus függőséget.

Sokszor a szülők, nagyszülők nem nézik jó szemmel, hogy az óvodában, iskolában a gyerekek horrorisztikus jelmezeket öltenek. Jogos-e a felháborodásuk vagy a kétségbeesésük?
Nem kell kétségbeesni, de nagyon fontos a gyerekeink értésére adni, hogy a mi szemünk előtt valami nagyobb érték lebeg. Induljunk el inkább abba az irányba! Találjuk meg! Ahogy a Szentírásban (2 Tim 1,7) olvassuk: Nem a félelem lelkét kaptátok, hanem a szeretet, az erő és a józanság lelkét. Mi ebben szeretnénk továbbhaladni az által, hogy Holy-win ünnepet ülünk a józsefvárosi templomban.

a2_1.jpg
Van már olyan plébánia, ahol Holy-win hittanversenyt is szerveznek, mert jó megismerni a szenteket, azokat is, akik még nincsenek boldoggá vagy szentté avatva. Azon az estén, amikor együtt leszünk a templomban, kérni fogjuk az összes szent közbenjárását, segítségét; néhánynak az életét szeretnénk jobban megismerni, mert ők inspirálnak bennünket.

Egy egyház vagyunk, akár már a mennyben, a dicsőséges egyház, akár még a földön, a zarándok egyház. Odaátról minden szentek imádkoznak értünk. Mekkora erő ez! Sokszor egyedül érezzük magunkat a lakóhelyünkön vagy az útjainkon. Ilyenkor jó tudnunk, hogy óriási családot kaptunk, akik nem csak imádkoznak értünk, de példát is mutatnak. Örüljünk ennek, mert Isten minket is arra hív, hogy szentek legyünk! Ebben erősít meg minket ez az este.

Az ön életében kik azok a személyek, akiknek az imáira számít a „nagy családunk” azon tagjai közül, akik már a mennyben vannak?
Van néhány ilyen személy, akiket ismertem és akiket az Isten már magához szólított. Például Fenyvesi Judit testvér a közösségünkből, a szociális testvérek közül, aki mellett az volt a tapasztalatom, mint ha jobb ember lennék mint valójában.

Miszori Zoltán atya is ilyen, akit én szentként tisztelek. Ott lehettem egy darabig a betegágya mellett, és láttam, hogy az általa közvetített szeretet mekkora erőket szabadít fel az emberekben, és mennyire megerősített másokat abban, hogy Jézust kövessék. Számomra az ő példája nagyon inspiráló volt.  Nagy példa előttem alapítónk, Slachta Margit. Remélem ő is oltárra lesz emelve egyszer.

a4_1.jpg
Vannak kanonizált szentek is, akik nagyon sokat jelentenek nekem. Ilyen Brenner János (képünkön), akinek a boldoggá avatásán ott lehettem, olvastam, megismertem az életét, és a bátorsága, a hite sokat adott nekem. Szent Benedek is kedves szent a számomra, a hite, odaadottsága, bölcsessége, közösségi szemlélete, az, ahogy a Szentlélek inspirálta.

Természetesen Boldog Salkaházi Sára is kedves nekem. Vágyom arra, hogy a Szentlélek még inkább éljen bennem, ahogy benne is. Az apostolok és még sorolhatnám hány kedvenc szentem van. Azt mondja az Írás, hogy a Szentlélek temploma vagyunk, de én még csak a Szentlélek kápolnájának érzem magam. Arra vágyom, amit a szentek megéltek: közelségben élni Istennel.  Ez kisugárzik. Arra vágyom, hogy mi keresztények Lélekben és igazságban imádjuk az Atyát, és hirdessük Jézus szeretetét, ahogy a szentek is tették.

Itt található részletesen az október 31-i esti Holy-win program: a missziós menet és az imaest a Horváth Mihály téri templomban.

a5.jpg

Beszélgetőtárs: Madocsai Bea

süti beállítások módosítása