Homérosz Magyarországon címmel könyvbemutatót tartanak
SZEMlélek 2019. november 13.

Homérosz Magyarországon címmel könyvbemutatót tartanak

Ritoók Zsigmond (Budapest, 1929. szeptember 28.) Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A római és ógörög irodalom, ezen belül a költészet és az esztétika nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudósa. 2009-ben a Bolyai-díj kitüntetettje.

fe_800_500_ritook_zsigmond_nepszabadsag_reviczky_zsolt.jpg
Ritoók Zsigmond az ógörög és latin irodalom nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudós tanára legújabb kötetében arra vállalkozik, hogy Homéros kapcsán megvizsgálja: a görög-római művelődés miként élt tovább és hatott - nem mint holt ismeretanyag, hanem mint eleven erő - az európai, illetve közelebbről a magyar kultúrában.
A könyv négy részből áll: Homéros a magyar iskolában (Milyen szellemben tanították Homérost a 16. századtól a jelenkorig?); Homéros a magyar tudományban (Milyen irányzatokat követett és milyen eredményeket ért el a magyar ókortudomány a Homéros-problémák vizsgálatában?); Homéros a magyar irodalomban (Hogyan hatottak a homérosi eposzok magyar írók munkásságára?); A magyar Homéros-fordítások korszakai.
A munka az egyes kérdéseket európai összefüggésben igyekszik tárgyalni. Amint azt témái jelzik, az oktatástörténet, az ókortudomány, a magyar irodalom és egyáltalán a magyar művelődés iránt érdeklődők számára szolgál tanulsággal.

„Ez a gondolat Arisztotelésztől származik, aki az erényt a szélsőségek közti középként határozza meg. A közép az sem nem jobbra, sem nem balra. Később ezt a gondolatot Horatius veszi elő. Arról beszél, hogy mindig viselkedjünk másképpen, mint ahogy várná az ember. Ha nagyon jól megy a dolga, akkor ne bízza el magát: gondoljon arra, hogy ez esetleg nem fog örökké tartani. Ha pedig rosszul megy a sora, akkor viselkedjen bátran, és ne jajgasson, hanem viselje el. Ne szomorkodjék, hiszen nem lesz ez mindig így. Vagyis a közép sem egy statikus valami, hanem a körülmények szerint változó.

Tudni kell jól alkalmazkodni a körülményekhez.

Nem hozzájuk simulni, hanem mintegy ellensúlyt tartani. Amikor túl jól megy – ezzel fejezi be a horatiusi költemény is –, vagyis kedvező szelek fújják a vitorládat, akkor vond össze azokat a vitorlákat. Ha pedig nem, akkor próbálj bátran hajózni. Az ember mindig tudjon önmaga maradni."

Ritoók Zsigmond Homéros Magyarországon című tanulmánykötetének bemutatójára holnap, 2019. november 14-én 17.30-kor az ELTE BTK Kari Tanácstermében kerül sor. (Múzeum krt. 4/A).
A résztvevőket köszönti: Sonkoly Gábor (dékán).
A kötetet bemutatja: Simon Attila (ókorkutató).
A szerzővel beszélget: Ferenczi Attila (ókorkutató).

(Forrás: ELTE.hu)

süti beállítások módosítása