Varga László: Ne üzletelj Istennel!
Varga Laci atya 2019. december 01.

Varga László: Ne üzletelj Istennel!

 ...Inkább kövesd Krisztust!

varga1201.jpg

Ne üzletelj Istennel, sem az imáiddal, sem a jó cselekedeteiddel. Inkább kövesd Krisztust és akkor biztos helyed lesz a mennyek országában! 

A Krisztus követés biztos jele az (át)változás, amelyet vágyaid, gondolataid, beszéded és tetteid megváltozásai hitelesítenek! 

Krisztus megeteti magát velünk, hogy mi is megetessük őt az éhezőkben, nélkülözőkben, szükséget szenvedőkben. Add oda önmagadat másokért szeretet eledelként! 

Az Atya nem azért küldte Fiát a világba, hogy téged elítéljen, megbüntessen, hanem azért, hogy gyógyítson és szabaddá tegyen a szeretetre. Engedd meg neki! 

Amikor a valóságod keresztre van feszítve, tudd, hogy Krisztus is rá van feszülve. Csak így tudja átalakítani szenvedésedet a feltámadás örömhírévé! 

Ne forogj annyit saját fájdalmad körül! Nézz inkább a szenvedő Krisztusra és a szenvedőben lévő Krisztusra! Megszabadítanak!

Ne azért imádkozz, hogy a jelen szomorúságtól megszabadulj, hanem azért, hogy közel menve a szomorkodókhoz, vigasztalás lehess számukra!