Chiara Lubich: a cél Jézus végrendeletének megvalósítása
SZEMlélek 2020. január 24.

Chiara Lubich: a cél Jézus végrendeletének megvalósítása

100 éve született a Fokoláre Mozgalom boldoggá avatás előtt álló alapítója. „A menny és az emberiség” címmel január 25-én tartanak emlékünnepet Budapesten.

aa1_45.jpg
Chiara Lubich az első keresztény és laikus nő, akit meghívtak, hogy beszéljen lelki tapasztalatáról buddhista szerzeteseknek, fekete muszlimoknak és zsidó közösségnek. Személyisége és meggyőződése - amely szerint a nép ökumenizmusát kell építeni, és mindig szem előtt tartani a testvéri szeretetet -, új lehetőségeket nyitott a keresztény egyházak és később a vallásközi párbeszéd terén is.

A Fokoláre Mozgalom alapítója a XX. század azon személyiségeinek egyike - szerepel a sajtóhoz eljuttatott közleményben -, akinek tanítása több millió ember számára segített életre váltani az evangéliumi parancsot: „Szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket!” Chiara Lubich mindig érzékenyen reagált az egyház, a társadalom és a politika aktuális problémáira, és adott rá evangéliumi válaszokat. Az ökumené és a vallások közötti párbeszéd elkötelezett híve volt. Boldoggá avatási eljárásának egyházmegyei szakasza tavaly novemberben zárult le. 
aa2_27.jpg

Életművének magyar vonatkozása is van: az 1956-os magyarországi forradalom eseményei nyomán született meg a mozgalomban az „Isten önkéntesei” kezdeményezés. Ők azok, akik a társadalom különböző területein magukat elkötelezve biztosítják Isten jelenlétét a testvéri szeretet tanúságtételén keresztül.

Chiara Lubich 1920. január 22-én született az olaszországi Trentóban. Tanítónőként dolgozott, a Katolikus Akció tagja volt, kisgyermekkorától kezdve érezte Isten hívását. 1943. december 7-én végleg Istennek szentelte magát. Az ő igenjéből sokrétű, és mára a világ 182 országában jelenlévő mozgalom bontakozott ki Mária Műve – Fokoláre mozgalom néven, amelynek közel 2 millió követője van, és az „Egység lelkisége” néven ismert. Célja Jézus végrendeletének megvalósítása: „Legyenek mindnyájan egy”.

A „focolare” olasz szó családi tűzhelyet jelent, utalva arra a bensőséges közösségre, amelyet a kölcsönös szeretet hív életre, és amely az egység előfeltétele.

A Fokoláre Mozgalom gyorsan elterjedt előbb Olaszországban, majd 1952-től Európában és 1959-től pedig a többi földrészen is. 1965-től kezdve városkái létesültek, nemzetközi kongresszusokat tartott, saját sajtóval rendelkezett, és sokféle módon járult hozzá az „egyesült világ” építéséhez.

A 60-as évektől kezdődően Chiara inspirációjára létrejöttek a családokat, fiatalokat, sőt gyerekeket tömörítő tömegmozgalmak, akik mind radikális evangéliumi életükkel kívántak választ adni az egyes társadalmi problémákra. A 90-es években közösségi gazdaság néven új gazdasági elmélet és gyakorlat született meg a Fokoláre Mozgalom keretein belül a gazdagok és szegények között tátongó egyre nagyobb szakadék áthidalására.

A 2000-es évek elején egyik kezdeményezője volt az „Együtt Európáért” c. együttműködésnek, amelyben keresztény mozgalmak és közösségek dolgoznak Európa jövője érdekében, a folyamatot élete végéig figyelemmel kísérte.
aa3_17.jpg
Chiara Lubichnak tizenhat díszdoktori címet és húsz díszpolgárságot adományoztak, valamint hat nemzetközi díjjal tüntették ki, köztük a Templeton Díjjal, az UNESCO békére nevelésért díjával és az Európa Tanács „egyéni és társadalmi jogok védelmében kifejtett munkásságáért” járó díjával.
2008. március 14-én fejezte be földi életét.
 
Ferenc pápa a boldoggá avatási folyamat megnyitása kapcsán arra buzdította a mozgalom tagjait, hogy „Isten népével ismertessék meg az ő életét és tevékenységét, aki az Úr hívását befogadva új fényt lobbantott fel az Egyházban az egység felé vezető úton”.

A Fokoláre Mozgalom alapítója születésének 100. évfordulójáról több magyarországi helyi közösségben is megemlékeznek a napokban, Budapesten „A menny és az emberiség” címmel január 25-én tartanak emlékünnepet. Várhatóan áprilisban jelenik meg az Egység lelkisége című kötet magyar nyelven, amely átfogóan mutatja be Chiara Lubich tanítását.

(Forrás: Fokoláre Mozgalom; fotó: centrochiaralubich.org)