„Sokat köszönhetünk nekik” – Pedagógus kutatók elismerése az Akadémián
SZEMlélek 2020. február 07.

„Sokat köszönhetünk nekik” – Pedagógus kutatók elismerése az Akadémián

Akinek volt kiváló tanára, az tudja, mennyire meghatározó volt pályaválasztásában, hivatása alakulásában.

 
aa1_58.jpg
Idén 12 tanár vehette át a Pedagógus Kutatói Pályadíjat Török Ádámtól, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkárától, aki az Akadémia feladatának nevezte, hogy támogassa azokat a tanárokat, akik kutatásaik révén maguk is hozzájárulnak közös tudáskincsünk gyarapításához.

„Egy-egy kiemelkedő pedagógusszemélyiség meghatározó lehet a diák pályaválasztása, s ezáltal egész élete szempontjából. Én hálás vagyok azoknak a tanároknak, akik nem csupán tanítottak minket az iskolában, hanem iránymutatásukkal befolyásolták a sorsunkat. Sokat köszönhetünk nekik” – mondta Török Ádám a díjátadón. Az akadémikus személyes emlékeit felidézve kiemelte, mennyi segítséget és szellemi útravalót kapott a Budapesten az Alagút közelében lévő Petőfi Sándor Gimnázium tanáraitól, ahová az 1970-es években járt.

Török Ádám arra hívta fel a figyelmet, hogy az új ismeretek és tudás létrehozása hosszú folyamat eredménye. A pedagógus pedig a tudásnak nem csupán átadója, hanem megalkotója is lehet. „Az Akadémia ezt a kiemelkedő teljesítményt és komoly szakmai munkát ismeri most el. Olyan pedagógusokat köszönt, akik a tanítás mellett a kutatói munkából is kiveszik a részüket” – mondta a főtitkár.

A Magyar Tudományos Akadémia főtitkára pedagógusi munkája mellett elért érdemes tudományos eredményeiért Pedagógus Kutatói Pályadíjban részesítette
Alabán Pétert, az Ózdi Szakképzési Centrum Gábor Áron Szakképző Iskolájának vezetőjét;
Fenyő D. Györgyöt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárát;
Kissné Gera Ágnest, a Szegedi Arany János Általános Iskola vezetőjét;
Medve Katalint, a törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola pedagógusát;
Móser Annát, a szegedi Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium tanárát; dr. Oláh Tibort, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kutatótanárát, vezetőtanárát;
Sipos Tímeát, a Beregszászi 7. Számú Magyar Tannyelvű Általános Iskola;
Szücsné dr. Harkó Ágnes Enikőt, a Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium igazgatóhelyettesét, kutatótanárát;
dr. Tongori Ágotát; a Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium tanárát;
Fükéné Walter Máriát, a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola tanárát;
dr. Komáromi Annamáriát, a Budapest XVII. kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium tanárá;
Zsuppán Sándort, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Kollégium tanárát.


A Pedagógus Kutatói Pályadíj elnyerésére pályázatot nyújthat be minden olyan egyetemi szintű mester fokozatú diplomával vagy PhD/DLA fokozattal rendelkező pedagógus, aki legalább öt évet töltött el a pedagógusi pályán, és a pályázat beadásának időpontjában legalább félállású pedagógusként magyarországi, illetve külföldi, magyarul is oktató középiskolánál vagy általános iskolánál jogviszonyban áll. A benyújtott pályaművet a tudományterület illetékes kutatói bírálják el, majd az MTA Tudományértékelési Elnöki Bizottság szakbizottságai rangsorolják.
A pályadíj oklevéllel és pénzjutalommal jár. A pályadíj összege személyenként bruttó 200 000 forint.
(Forrás és fotó: MTA)