Egyházi iskolák tanárai aggódó levelet írtak a magyar oktatásról
SZEMlélek 2020. február 28.

Egyházi iskolák tanárai aggódó levelet írtak a magyar oktatásról

Többszáz aláíró, számos egyházi iskola tanárai és magánemberek levelükben aggodalmukat fejezik ki a magyar közoktatás jelenlegi helyzetével kapcsolatban.

oktatas.jpg

Amint írják, "állásfoglalásunkat egyházi iskolában tanító tanárként fogalmaztuk meg, de benne a magyar oktatás egészének helyzetére kívánunk reflektálni. Mindnyájan mélyen hiszünk abban, hogy az oktatás felemelése csak széles körű konszenzussal, az egész tanártársadalom együttműködésével lehetséges."

Az Origo.hu közlése szerint minden egyházi oktatási vezetés elhatárolódik a levéltől. Szilvásy László, a magyar piaristák tartományfőnöke a következőket mondta a téma kapcsán: „A terjesztett levél tanárok egy csoportjának a véleményét tükrözi, semmiképpen nem tekinthető semmilyen módon hivatalos állásfoglalásnak egyik egyházi intézményfenntartó részéről sem. Így természetesen nem a Piarista Rend Magyar Tartományának hivatalos állásfoglalása. A levelet egy véleménynek tekintem, semmi többnek."

Az aláírók többek között a budapesti Piarista Gimnázium tanárai, a kecskeméti Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda tanárai, a szegedi Dugonics András Piarista Gimnázium tanárai, a váci Piarista Gimnázium és Kollégium tanárai, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium tanárai, a szentendrei Ferences Gimnázium tanárai, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanárai,  a budapesti Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium tanárai, a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium tanárai, a budapesti Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanárai, a budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium tanárai, a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium tanárai, a budapesti BZSH Scheiber Sándor Gimnázium tanárai, és még sok iskola számos pedagógusa. Tudomásunk szerint református tanárok csak magánemberként írhatták alá, mivel a Református Oktatási Iroda arra kért minden tanárt, hogy hagyják figyelmen kívül ezt a megtévesztő levelet. 

Levelük bevezetőjében a következőket írják: "Mi, egyházi iskolákban dolgozó alulírott pedagógusok a társadalom egészével együtt fájdalmasan érzékeljük a magyar oktatás régóta elhúzódó, súlyos válságát. Az új Nemzeti Alaptanterv bevezetése és a kerettantervek megjelenése sokéves-évtizedes kérdéseket hozott újra felszínre. A magyar oktatás megújulásának elmaradása hosszan tartó károkat okoz mindannyiunk számára, a magyarság kulturális, lelki és anyagi gyarapodását fenyegeti. A jövő nemzedékek iránti felelősségünkből fakadóan kötelességünknek érezzük a megszólalást, a tanterv kérdésein túl az oktatás egészével kapcsolatban is.

Mindenekelőtt széles körű megegyezésre van szükség az oktatás minden szereplőjének részvételével! A szakmai konszenzus megteremtése az oktatáspolitika súlyos adóssága a rendszerváltás óta. Pedagógiai közhely pedig, hogy ezen a területen évtizedek kiszámítható működése szükséges a társadalom minden részében érzékelhető eredmények megszületéséhez.

Az iskola ügye elsősorban a ránk bízottakról, az ő teljes emberré fejlődésükről és az ezt segítő legjobb pedagógia megvalósításáról szól. Ők, a fiatalok veszítenek a legtöbbet, ha ezek a kérdések másodlagossá válnak az ideológiai elvárásokhoz, elvekhez, irányokhoz és politikai szándékokhoz képest.

Az iskola csak szabad közegben tudja betölteni a funkcióját, ahol a tanári közösség szerepet kap saját feladatának megtalálásában. Ez az autonómia a feltétele az elkötelezett, felelősséget vállalni tudó pedagógusok minőségi munkájának.

Elengedhetetlen, hogy a köznevelés rendszerének mindenkire gondja legyen. Egy szétszakadó társadalomban reményt, utat, modellt kell kínálnunk mindenkinek, hiszen elsősorban az iskola az a hely, ahol egy igazságosabb társadalom megszülethet. Az eddiginél nagyobb odafigyeléssel kell tehát fordulnunk a lemaradók, a nehézségekkel küzdők, a mélyszegénységben élők, a kirekesztettek felé. A különféle kihívásokra különféle iskolák és módszerek tudnak választ adni, amelyeket a helyi viszonyokat ismerő és értő, autonóm iskolai közösségek találhatnak meg."

Hat pontban fogalmazták meg álláspontjukat, ezek lényege a következő:

1. Határozottan kiállunk amellett, hogy az alaptantervvel és a kerettantervekkel szemben világnézeti meggyőződéstől függetlenül, szakmai alapon indokolt és kívánatos a sok szempontú, lényeget érintő kritika. 

Üdvözöljük a NAT bevezetőjének korszerű pedagógiai szemléletét, a differenciálás, az aktív tanulás, a képességfejlesztés hangsúlyozását, amely a magyar oktatás halaszthatatlan megújulását szolgálhatná. 

2. A kollégák jó része fáradt, reményvesztett, napi szinten kudarcokkal küzd. Pedagógiai változásokról, szemléletváltozásról akkor érdemes egyáltalán beszélni, ha a pedagógusok ehhez megkapják az alapvető támogatást.

3. A megalázóan alacsony pedagógusbérek lehetetlenné teszik a tanári hivatás teljes megélését, az értelmiségi életformát.  

4. Heti 24-26 megtartott tanórában nem lehet minőségi munkát végezni. 

5. A 21. század iskolája olyan kihívásokkal szembesül. Ehhez szemléletváltozásra van szükség, amelyhez a tanároknak támogatást kell kapniuk: elsősorban időt, minőségi tanári továbbképzést és szakmai kísérést.

6. A tanárhiány mára jó néhány helyen már az alapfeladatok ellátását veszélyezteti.

A teljes szöveg olvasható a budapest.piarista.hu oldalon.