Minden jó ügyre készen!
SZEMlélek 2020. április 28.

Minden jó ügyre készen!

A premontrei szerzetesrend 2021-ben ünnepli fennállásának 900 éves évfordulóját.

premontrei900op.jpg

Imádság köré rendeződő élet - felelősségteljes időbeosztás - egészséges és hiteles tevékenységű közösség - emberek szolgálata: Krisztus szolgálata - só, kovász és világosság a világ számára - elkötelezettségben rejlő alkalmasság.

Magyarországon már az alapító, Szent Norbert életében jelen voltak a premontreiek, sorsuk az ország történelmével összefonódott. Mit csinálnak ma, a 21. században a rend tagjai? Kicsodák ők? Szerzetesek, papok és nővérek, akiknek ünnepélyes közösségi imádság, lelkipásztorkodás, tanítás és szegénygondozás jelöli meg életüket.Három éven át tartó munka lezárultának eredményeképpen készült el A premontrei örökség című, egész estés dokumentumfilm, mely megrendítő valóságában ábrázolja a rend közösségét, csendes és alázatos munkáját társadalmunk mindennapjaiban. 

Örömmel hívunk most mindenkit a shoeshine csapata legújabb filmjük online bemutatójára, mely 2020. május 3-án, 20.00 órától lesz weboldalukon.

"Ad omne opus bonum parati – Minden jó ügyre készen!"

A premontrei rendi hivatás: Isten műve bennük; személyes döntésük életük Istennek való átadásában; az igazgyöngy megtalálása; mély istenkapcsolatuk jele; a norberti karizma megjelenése; a feltámadt Krisztus öröme.

 

A liturgikus imádság: szerzetesi életük legfontosabb része a zsolozsma és a szentmise; a hit, a remény és a szeretet begyűjtése és átadása; az Isten imádása; biztos gyökér és otthon egy állandóan változó világban.

“Contemplata vivere et aliis tradere – Imádságból élni és azt másoknak átadni.”

A premontrei tanítás és nevelés: az imádság jelenléte az iskola falai között; missziós feladatok és a hitélet lehetőségeinek tárháza; színvonalas oktatás; magas szintű elvárások; megszólíthatóság és emberközelség; a társadalom és a családok mellé állás.

 

A szegények felé fordulás: érzékenység a közösségek problémáira; napközis gyermekek, iskolás fiatalok, rászoruló felnőttek és kiszolgáltatott idősek segítése; az élet hajótörötteinek gondozása.

 

 

Forrás:shoeshine.hu