Így változik a misék rendje mától
SZEMlélek 2020. május 04.

Így változik a misék rendje mától

Összeszedtük, hogyan lehet templomba járni az új járványügyi rendelkezéseknek megfelelően.

monstrance-3483291_1920.jpg

Általános intézkedések:

A 65 év feletti és a bármely okból fokozottan veszélyeztetett híveket, saját egészségük védelme érdekében kérjük, hogy még ne menjenek a szentmisére. Otthonukban imádkozva szenteljék meg a vasárnapot, és a televízión vagy az interneten közvetített liturgiákhoz kapcsolódjanak.

A szertartások alatt a hívek viseljenek a szájat és orrot eltakaró eszközt (maszk, sál, kendő). A pap illetve az áldoztató, az áldoztatáskor viseljen maszkot.
A templomba érkezéskor mindenki fertőtlenítse a kezét fertőtlenítőszer használatával.

A padokban 2 méter távolságban úgy kell elhelyezkedni, hogy csak minden második padban vagy széksorban foglaljunk helyet (kivétel az egy háztartásban élő családtagok). Amennyiben a templom így megtelne, a későn érkezőket kérjük, hogy már ne menjenek be a templomba.

A szentmiséken továbbra is elhagyják a szenteltvíz használatát, az oltárcsókot, a békeköszöntést, illetve a kézfogást.

Továbbra is egy szín alatt, kézbe áldoztatás történik.

A miséző pap áldozása után, az áldoztatás megkezdése előtt végezzen kézfertőtlenítést (ez vonatkozik a többi áldoztatóra is).

A perselyadományok gyűjtésére a kijáratnál helyeznek el kosarat, illetve lehetőség van átutalással történő adományozásra is

Igeliturgiák, templomi közösségi imádságok (rózsafüzér, litánia és szentségimádás) is a szentmisék feltételeinek betartása mellett tarthatók, ám ilyenkor ne legyen áldoztatás!

Az esküvőket és a keresztelőket csak akkor tartják meg, ha az szűk családi körben, az óvintézkedések megtartásával történik.

A temetéseket egyszerű formában a sírnál (a ravatalozó mellőzésével) kegyeletteljesen végzik.

A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben követni kell az állami járványügyi előírásokat.

Gyóntatás a 2 méter távolság megtartásával lehetséges.

A szertartások után fertőtlenítik a padokat, a kilincseket és gondosan szellőztetés is előírt.

Továbbra is érvényben van a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés!

Egyházmegyék egyéni rendelkezései:

Pannonhalmi Területi Apátság

 • Húsvét 4. hetének hétfőjétől (május 4.) újra lehetséges a hívő nép részvételével ünnepelni a szentmisét, a szükséges korlátozások betartása mellett.
 • A pannonhalmi Szent Márton-bazilika liturgiáiba továbbra is csak az online közvetítéseken keresztül lehet bekapcsolódni.
 • Amennyiben a plébános, a képviselő-testülettel egyetértve úgy ítéli meg, hogy még nem kezdik meg a nyilvános liturgiák végzését, jelezni kell a vezetőség felé.

Váci Egyházmegye

 • A szabadtéri szentmisék megtartása egyelőre sehol nem engedélyezett.
 • Pest megyei területeken semmilyen nyilvános szentmise megtartását nem engedélyezett, de a helyben, élőben közvetített, vagy máshonnan, élőben közvetített szentmisébe való bekapcsolódás után, vagy ha ez sem lehetséges, az aznapi szentmise szövegeinek (pl.: az Adoremusból) elimádkozását követően a plébános által meghatározott időpontban (vagy időtartamban), kizárólag a 65 év alatti hívek áldozhatnak a higiéniás előírásoknak megfelelően.
 • Pest megyén kívüli területeken a templomban tarthatók szentmisék hétköznap és orgonás misék vasárnap.
 • Mind vasárnap, mind hétköznap a 65 év fölötti atyáknak nem kötelező nyilvános szentmisét Amennyiben mégis miséznek, ne áldoztassanak! 
 • Háznál betegellátás csak halálveszély esetében megengedett.

Esztergom-Budapesti Főegyhámegye

Az állami rendelkezések alapján május 4-e, hétfőtől Budapesten és Pest megyében továbbra is érvényben marad a kijárási korlátozás. Mivel ez az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye területének legnagyobb részét érinti, ezért nyilvános szentmiséket – az egység kedvéért – a főegyházmegye teljes területén továbbra sem mutatnak be. Újabb intézkedésig a korábban kiadott rendelkezések érvényben maradnak.

Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

 • 2020. május 4-étől újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét.
 • Elsőáldozás csak ott legyen, ahol az egészségügyi előírásoknak meg tudnak felelni. A bérmálások időpontjáról a későbbiekben intézkednek.

Székesfehérvári Egyházmegye

További intézkedésig a korábbi egyházi rendelkezések (2020. április 2.) maradnak érvényben, tehát nincs engedélyezve a nyilvános szentmisék (hívek részvételével) bemutatása a templomokban.

Indoklás:
– A járványügyi helyzetben kiadott szabályok (1,5 m távolság, szájmaszk, gyülekezési létszám) gyakorlatilag továbbra is lehetetlenné teszik a biztonságos és méltóságteljes templomi szertartásokat.
– A kormány által hozott új rendelkezések és az aktuális előjelzések előre vetítik a fertőzések számának növekedését és új (adott esetben akár templomi) gócpontok kialakulását is.
– Fejér megye az országban a harmadik legfertőzöttebb terület. Ebben a helyzetben nem látjuk indokoltnak a budapesti rendelkezéseknél enyhébb szabályok bevezetését.
– Az egyházmegye nem akar belső megosztottságot, feszültséget kelteni a budapesti, ill. Pest megyei plébániák és a többi plébániák között.
– Az egyházmegye el szeretné kerülni a „miseturizmus” jelenség megerősödését más egyházmegyékből vagy plébániákról, mivel ez komoly járványügyi veszélyforrást jelentene a helyi (hívő) közösségre, és feszültséget okozna a helyi lakosság körében.

A kormány legutóbbi járványügyi rendelkezései alapján (gyülekezési tilalom) az Egyházmegyei Hivatal augusztus 15-ig töröl minden központi, egyházmegyei programot a következő megjegyzésekkel:

Az Egyházmegyei Hivatal nem lát lehetőséget arra, hogy a plébániák a bérmálkozókat fel tudják készíteni a bérmálkozásra, és a bérmálás szentségének ünnepélyes (szentmise keretében) kiszolgáltatását sem tudjuk megtartani.

Áldozócsütörtökön (május 21.) kérjük, hogy az egyházmegye hívei családjuk körében tartsák meg 17-19 óra között az egyházmegye közös (szentség)imádását. Kérjük, hogy ahol lehetőség van, a Plébános atyák, ill világi munkatársaik online vezessék, segítsék a szentségimádást, közös imádságot.

A gyülekezést tiltó szabály nem teszi lehetővé hagyományos, nagyobb létszámú programjaink megtartását sem (Bogner Mária Margit emlékmise, Hősök-napi emlékmise, Egyházmegyei Nap, Máriaremetei zarándoklat, Úrnapja, Hitoktatók és világi lelkipásztori munkatársak lelkigyakorlata, Ébresztő Ifjúsági Fesztivál, Vértessomlói búcsú, Családtábor.)

Az egyházmegye úgy döntött, hogy a kialakult bizonytalan helyzetre való tekintettel ebben az évben nem rendezi meg a Kortárs Gyűjtemény kiállítását sem.

Az egyházmegye a fenti elmaradó programok szervezési és lebonyolítási kiadásait átcsoportosítja a járványügy miatti nehézségek enyhítésére.

A papszentelés tekintetében egyeztetés folyik; mikor, milyen körülmények között történjen a szentelés, figyelembe véve a személyes és lelkipásztori szempontokat is.

Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

 • Húsvét 4. hetének hétfőjétől (május 4.) újra a hívő nép személyes részvételével ünnepelhetjük a szentmisét.
 • Gyermeki bizalommal és teljes reménységgel esedezzünk továbbra is az élő Istenhez egyéni és közösségi imáinkban a járvány megszűnéséért és minden érintettjéért!
 • Paptestvéreim bölcs megfontolására bízom a kis létszámú egyházközségi hitéleti összejövetelek megtartását, ugyanígy a szabadtéri szentmisék lehetőségét is, a megkövetelt egészségügyi távolság és a szükséges higiénés előírások leggondosabb követésével.

A Boldogságos Szűz Mária, Szent József és Szent László király, egyházmegyénk védőszentje közbenjárását kérve, főpásztori áldással: Palánki Ferenc megyéspüspök.

Görögkatolikus Metropólia

Továbbra is nagy gonddal ügyelni kell, hogy a szertartásokon résztvevők mindig tudják tartani az egymástól előírt távolságot. Ez adott esetben a templomba belépők létszámát is korlátozhatja, amelynek felügyelete és megszervezése az adott hely parókusának feladata. A parókus saját hatáskörében döntheti el, hogy hogyan szervezi meg biztonsággal a szertartások látogathatóságát. Amennyiben akár saját kora, egészségügyi állapota, akár a parókiának egészségügyi vagy szociális helyzete úgy kívánja, a kiadott egyházi rendelkezésen szigoríthat vagy enyhíthet. De mindenképpen meg kell tartani a kiadott állami rendelkezéseket. A templomokban minden esetben biztosítani kell a szükséges fertőtlenítést (padok, kilincsek, stb. takarítása), a belépők számára a fertőtlenítő szer és a védőmaszkok használatát!

Az Eucharisztikus Liturgiák végzése során továbbra is nagy gonddal ügyelni kell arra, hogy áldoztatás során is megtartsuk a szükséges óvintézkedéseket. Egyelőre továbbra sem szabad ugyanazzal a kanállal megáldoztatni több hívőt. Ugyanakkor a több kanál használatánál a legnagyobb gondossággal kell arra is ügyelni, hogy a Szentséget se érje semmilyen méltatlan bánásmód. A használt kanalak első tisztítása, öblítése a pap vagy diakónus feladata, majd azok kifőzését, fertőtlenítését más is végezheti.

Minthogy bizonyos mértékben nagyobb lehetőség nyílik a templomi szertartások látogatására, már most használjuk ki ennek lehetőségét arra, hogy buzdítsuk és segítsük híveinket a szentgyónásuk és szentáldozásuk elvégzésére. Amíg a rendkívüli helyzet tart, továbbra is lehetőség van a szertartáson kívül is részesülni az Eucharisztiában. Ennek megszervezésekor mind a teológiai-lelkiségi szempontokra, mind pedig az egészségügyi előírások megtartására ügyelni kell.

Külön figyelemmel rendelkezünk a máriapócsi kegyhely látogatásáról. Az új helyzetben, május 4-étől nyitva lesz a kegytemplom a szertartások alatt is. Ugyanakkor bent a templomban egyszerre legföljebb ötven ember tartózkodhat. Akik esetleg ebbe a létszámba nem férnek bele, azoknak megértését kérjük. Ők a templomkertből hallva az énekeket tudnak bekapcsolódni a bent folyó szertartásba. Mind a benti, mind a kinti elhelyezkedésnél meg kell tartani a személyek, illetve családok közötti megfelelő távolságot. A kegyképhez a templom külső bejáratait használva lehet fölmenni, de nincs lehetőség az ereklyét megcsókolni. Ezen a nyáron Nagyboldogasszony napjáig Máriapócson nem tartunk búcsúi ünnepeket.

A sokak számára hiányosnak tűnő föltámadási ünneplésnek mintegy pótlására engedélyezzük és javasoljuk a húsvéti szertartás újólag való megtartását. Erre tipikális lehetőséget nyújt az ünnepfelezés (május 6.) és az ünnepzárás (május 20.). Ezen a két napon lehetőség van a teljes húsvéti szertartás elvégzésére, ahogy arra a napra a vecsernye, az utrenye, az imaórák és a Szent Liturgia végzése elő van írva.

A keresztelés, esketés, temetés szertartásaira az újabb rendelkezések értelmében nagyobb lehetőségeink vannak, ugyanakkor továbbra is ügyeljünk az előírt óvintézkedések (személyektől való megfelelő távolság, fertőtlenítés, védőmaszkok használata, stb.) megtartására. Továbbra is törekedjünk a minél kisebb létszámban ünnepelt szertartásokra, az idősek és betegek lehetőleg egyáltalán ne vegyenek részt ezeken.

Az idős és bármi más ok miatt fokozottabban veszélyeztetett testvéreinket arra kérjük, hogy továbbra is maradjanak otthon, és lélekben kapcsolódjanak bele a közös imádságainkba. Az ő imádságaikra különösen is nagy szükségünk van mindnyájunknak, tehát, ha az ő érdekükben távolmaradásra kell is kérnünk őket, minden módon – fizikai és lelki értelemben egyaránt – legyünk a segítségükre!

A Görögkatolikus Szemle újságunk áprilisi és májusi számát ingyenessé tettük, mivel minden bizonnyal csak nagy késéssel jutnak majd el az olvasókhoz.

Az áldozópapokat arra kérjük, hogy minden lelkipásztori leleményességüket fölhasználva, egymás tapasztalataiból is tanulva találják meg a módját híveink támogatásának, vigasztalásának, hitbeli megerősítésének. Ebben különös hangsúlyt kell, hogy kapjon a pünkösd ünnepére való készület. Minderre hittel és bizalommal kérjük mindenható Istenünk áldását! (Kocsis Fülöp metropolita)

Szombathelyi Egyházmegye

A hétköznapi szentmisék május 4-étől kezdve megtarthatóak a templomokban. A templomok kilincseit, padjait rendszeresen fertőtlenítsük!

Vasárnap is megtarthatóak a szentmisék abban az esetben, ha megoldható a hívek közötti 1,5 méteres távolság. Kivételt képeznek a 1,5 méteres távolság betartásának kötelezettsége alól az egy háztartásban élők. Ahol a templom kis mérete miatt nem megoldható a vasárnapi szentmise biztonságos végzése, ott továbbra se legyenek a hívek jelenlétében ünnepelt szentmisék. Ahol ez növeli a biztonságot és kivitelezhető, javasoljuk a szabadtéri szentmisék tartását.

A szenteltvíz tartók továbbra is legyenek üresek. Továbbra is mindenki kézbe áldozzon. A békeköszöntésnél a kézfogás továbbra sem lehetséges.

Kérjük az idősebb, ill. gyengébb egészségű testvéreket, hogy továbbra is otthonról kapcsolódjanak be a szentmisékbe. Kérem az idősebb, ill. gyengébb egészségű atyákat, hogy vagy egyáltalán ne végezzenek még nép jelentében szentmisét, vagy különlegesen is tegyenek meg minden lehetséges óvintézkedést.

A szentmisén vagy litánián, szentségimádáson kívül egyéb, nagyobb létszámú rendezvényeket továbbra se szervezzenek a plébániák.

Gyóntatás lehetséges a 1,5 m távolság megtartásával. Az esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Ha nem lehetséges, az óvintézkedések maximális megtartásával ünnepeljék. Keresztelés, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, úgy történjen szűk körben, betartva a higiéniai előírásokat. Temetéseknél továbbra is a szabadtéri ravatalozót részesítsük előnyben.

Ahol nagyobb a járványveszély, a plébános a helyi viszonyokra való tekintettel további korlátozásokat vezethet be.

Pécsi Egyházmegye, Veszprémi Főegyházmegye

– A templomok, mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen fontosak, ezért az eddigiek szerint lesznek nyitva, de továbbra is felelősen és körültekintően kell eljárni.

– A szenteltvíztartók legyenek mindenhol üresek. Bátorítsuk a híveket, hogy vigyenek haza otthonaikba szenteltvizet, melyet a sekrestyékben kérhetnek.

– Kerülni kell a közvetlen érintkezés (bőrkontaktus, túl közeli tartózkodás, kézfogás, ölelés) minden formáját, s lehetőség szerint a készpénzhasználatot.

– A templomban tartózkodók kötelesek szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselni (kivéve liturgia közben a celebránst és a kántort), s megtartani a két méter szociális távolságot.

– Csak azok a templomok tarthatnak nyitva, ahol gondoskodni tudnak az emberek által gyakran érintett felületek (kilincsek, ajtók, padok, korlátok, stb.) tisztán tartásáról és fertőtlenítéséről, minél rövidebb időközökkel, s ahol a belépőknek kézfertőtlenítési lehetőség áll rendelkezésére (a bejáratoknál mindenképpen).

2. Nyilvános szentmisék

– Nyilvános vasárnapi szentmise hívek részvételével elsősorban szabadtéren tartható, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt.

– Ahol szabadtéri mise nem lehetséges, s a hívek nagy száma miatt a templomban nem tartható meg a legalább két méter szociális távolság a jelenlévők között, a vasárnapi misét továbbra is nép nélkül kell bemutatni. A szentmise után vagy más alkalmas időpontban a templomban vagy a templom előtt lehet áldoztatni.

– A szabadtéri szentmisén és az áldoztatáskor is a résztvevők kötelesek megtartani egymástól a két méter szociális távolságot, az egy háztartásban élők kivételével.

– Amennyiben a szabadtéri misén résztvevők szájat és orrot eltakaró eszközt (védőmaszk, sál, kendő) viselnek, tartható énekes szentmise. Különben csak csendes mise bemutatása engedélyezett.

– Ahol igény mutatkozik rá, s a mise előtt-után a fertőtlenítő takarítást meg tudják oldani, hétköznapokon tartható nyilvános szentmise a hívek részvételével a templomban, amelyen csak 65 év alattiak vehetnek részt. Ez esetben fokozottan ügyelni kell a jelenlévők közötti két méter szociális távolságra, továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára. Hétköznap nyilvános formában csak csendes szentmise tartható.

– Kivételes esetben, elsősorban vidéken, ahol a hívek kis létszáma és egyéb körülmények miatt a hétköznapi szentmisékre vonatkozó fenti feltételek hétvégén is maradéktalanul teljesíthetők, vasárnap is tartható szentmise a templomban, de csak csendes formában.

– A szentmiséken továbbra is kérjük a kézfogás, ill. a nyelvre és két szín alatti áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. További rendelkezésig ez az áldoztatás egyetlen lehetséges módja.

– Az áldoztató (klerikus vagy világi) köteles közvetlen az áldoztatás megkezdése előtt és annak befejezése után alaposan fertőtleníteni kezét. Az áldoztatás ideje alatt köteles minden áldoztató védőmaszkot viselni.

– A perselyadományokat távozáskor helyezzék a kosarakba vagy perselyekbe a kijáratnál, kerülve a csoportosulást. Hívjuk fel a hívek figyelmét arra, hogy banki átutalással is eljuttathatják adományukat vagy más célú támogatásukat.

– A fentiek betartatásáért a plébános vagy templomigazgató a felelős. Amennyiben úgy látja, hogy egy adott helyen nem garantálható a járványügyi szabályok maradéktalan betartása, dönthet a nyilvános szentmisék további szüneteltetése mellett. Erről elektronikus levélben feltétlenül értesítse a Püspöki Irodát.

– A 65 év feletti vagy krónikus betegséggel küzdő paptestvérek nem kötelezhetők nyilvános szentmise bemutatására. Amennyiben mégis nyilvánosan miséznek, ne áldoztassanak, hanem vegyék igénybe a diakónus vagy a megbízással rendelkező rendkívüli áldoztató segítségét.

– Kérem a fiatalabb paptestvéreket, készséggel segítsék idős és beteg társaikat, különösen a vasárnapi szentmisék, a temetések és a betegellátás szolgálatában. Ha megoldható, tegyük lehetővé, hogy a hívő nép ezeken a plébániákon is vasárnaponként legalább egy helyen ünnepelhesse az Eucharisztiát.

– Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint az egyházmegye területére korábban megadott felmentést a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (CIC 87. k. 1. §., 1245. k.) továbbra is érvényben hagyom. Kérem, hogy a koruk vagy betegségük miatt veszélyeztetett hívek éljenek e lehetőséggel, és továbbra is maradjanak otthon.

– Az otthon maradottak igyekezzenek több időt tölteni imádsággal egyénileg vagy szűk családi körben (CIC 1248. kán. 2. §.), s a közszolgálati médián keresztül bekapcsolódni a szentmise ünneplésébe. A Pécsi Egyházmegye továbbra is naponta élő internetes szentmise-közvetítést biztosít weboldalán, YouTube csatornáján és Facebook oldalán.

3. Egyéb szertartások

– Tekintettel a fennálló járványügyi helyzetre továbbra is érvényben hagyom az általános feloldozás megadásának lehetőségét (CIC 961–963. k.). A fülgyónásra vonatkozóan kérem, hogy a hívek gyóntatása ne történjen gyóntatószékben. Ehelyett egy erre alkalmas, nagyobb helyiségben vagy szabadtéren kerüljön rá sor. Ezesetben is ügyelni kell a megfelelő távolságra, továbbá a szájat és orrot eltakaró eszköz használatára (gyónó és gyóntató részéről egyaránt).

– A keresztelést, amennyiben a kiszolgáltatása szükséges, szűk körben (szülők és keresztszülők jelenlétében) végezzük, betartva a fenti előírásokat.

– Az ünnepélyes esküvőket lehetőség szerint tegyék át későbbi időpontra. Egyébiránt a házasságkötést rendkívüli óvatossággal, a fenti szabályok maradéktalan betartásával, szűk körben (tanúk és szülők jelenlétében) ünnepeljék a templomban.

– Ünnepélyes elsőáldozás és bérmálás további rendelkezésig nem tartható.

– A betegellátás és a rendkívüli áldoztatás tekintetében mindenben kövessük az állami járványügyi előírásokat és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020. március 17-én megjelent rendelkezéséhez kiadott liturgikus mellékletet.

– A temetést továbbra is egyszerű formában és röviden végezzük a sírnál, a ravatalozó mellőzésével. A résztvevőket figyelmeztessük a megfelelő távolság és a szükséges óvintézkedések megtartására.

– Pap távollétében tartott vasárnapi igeliturgia a szentmiséhez hasonló feltételekkel tartható meg.

– Minden nyilvános, templomban tartott közösségi imádságra (rózsafüzér, litánia, szentségimádás stb.) a hétköznapi szentmisénél leírtak az irányadók (megfelelő távolság tartása, szájat és orrot eltakaró eszköz használata, éneklés mellőzése).

– Csoportos zarándoklatok, imatalálkozók, körmenetek további rendelkezésig nem tarthatók.

– Kérek mindenkit, hogy elsősorban saját lakóhelyének plébániáján vegyen részt a szentmisén.

– Külön felhívom a figyelmet arra, hogy a búcsújáróhelyek vasárnapi szentmiséin csak a helyi hívek vehetnek részt. (Udvardy György)

Győri Egyházmegye

– Templomaink nyitva tartanak, és immár nyilvános liturgiákat is végzünk, különös tekintettel a szentmisékre és a májusi ájtatosságokra vonatkozóan.

– Arra kérjük a kedves híveket, hogy az állami rendelkezéseknek megfelelően a 65 éven felüliek, illetve a krónikus betegségben szenvedők ne látogassák a liturgikus eseményeket. Számukra továbbra is felmentés van érvényben a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól.

– A jelenlévők igyekezzenek betartani a másfél-kétméteres egymás közti távolságot. Ez alól természetesen kivételt képeznek az egy háztartásban élők.

– A 65 év feletti paptestvéreket szintén óvatosságra kérjük, ők is legyenek tekintettel a szociális távolságtartás szabályára.

– Továbbra is mellőzzük a szenteltvíz használatát.

– A templom takarítóit kérjük, hogy a kilincseket és a padokat naponta akár többször is fertőtlenítsék.

– Az áldoztatás előtt minden paptestvért arra kérünk, hogy végezzék el kezük fertőtlenítését az előre odakészített fertőtlenítőszerrel. Továbbra is kötelező a kézbe történő áldoztatás.

– A perselyezés továbbra is a szentmise végén, a templom kijáratánál történjen.

– Házasságkötés és temetési szentmise értelemszerűen újra végezhető a fenti szabályok figyelembevételével. Kérjük, hogy a temetési szertartást ne a ravatalozó helyiségben, hanem kültéren végezzék.

– A személyes gyónások meghallgatására ne a gyóntatószékben, hanem a sekrestyében vagy esetleg használaton kívüli kápolnában kerüljön sor a szükséges távolság megtartásával.

– A beteglátogatásokat különös körültekintéssel és a szabályok maximális betartásával végezzük, vagyis a beteglátogatás előtt és után egyaránt fertőtlenítsék kezüket a paptestvérek, és viseljenek maszkot.

– Nagyobb létszámú plébániai rendezvények megtartása továbbra is tilos.

„Végezetül kérjük buzgón e hónap kiemelten ünnepelt szentjét, a Boldogságos Szűz Máriát, hogy anyai közbenjárása által mielőbb elnyerjük Istentől a járványtól való megszabadulás ajándékát. Legyünk buzgók a május esti dicséretek megszervezésében és megünneplésében!” – buzdított köriratában Veres András megyéspüspök. 

Egri Egyházmegye

Isten iránti hálával gondolok arra, hogy a járvány okozta tömeges megbetegedés hazánkat és főegyházmegyénket eddig elkerülte. Azért, hogy templomi közösségeink továbbra se válhassanak a fertőzés gócpontjaivá, és azért, hogy egyetlen ember életét se veszélyeztessük óvatlan figyelmetlenség vagy feledékenység miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia május 1-jén kelt közleménye alapján, úgy rendelkezem, hogy még várjunk! Hiszen nem állunk versenyben senkivel, csak a vírussal! Várjunk a nyilvános templomi liturgiák újraindításával, és a többi korlátozó intézkedés feloldásával, amíg az országos tesztelés is megnyugtató eredménnyel zárul. Amint ez megtörtént, akkor a fokozatosság elvét követve, először a kültéri liturgikus cselekményeket fogom engedélyezni, és csak később kerülhet sor arra, hogy visszatérjünk templomainkba nyilvános istentiszteletre.

Tudom, hogy hosszú ez az eucharisztikus böjt, ez a templom-böjt, de hiszünk a böjt értelmében és lelki hasznában. Biztos vagyok benne, hogy minél nagyobb áldozatot hozunk, annál nagyobb lesz majd az öröm, amikor ez az időszak véget ér, és hálát adhatunk a járvány elmúltáért.

Amikor megköszönöm Híveink türelmét és a Paptestvérek hűségét, mindannyiukat arra kérem, hogy ezután is legyenek szolidárisak egymással és kerüljék az egyéni megoldásokat.

Szent Rókusnak, a betegek, az orvosok és a kórházak védőszentjének közbenjárását kérem híveinkért és a főegyházmegyénk területén élő minden emberért. (Ternyák Csaba)

(Forrás: MKPK, Magyar Kurír)