"A járvány ne lehessen alibi az emberi jogok megsértésére"
SZEMlélek 2020. május 11.

"A járvány ne lehessen alibi az emberi jogok megsértésére"

Gerhard Ludwig Müller bíboros, Carlo Maria Viganò érsek és más katolikus személyiségek aláírásával május 7-én felhívás jelent meg a koronavírus politikai kihasználásának megakadályozására.

ujrend.jpg

Az ide kattintva olvasható felhívás rámutat, hogy a Covid-19-re hivatkozó intézkedések egy része egészen más célokat is szolgál, mint az emberek egészségének a megőrzése.

“A tények azt igazolták, hogy a Covid-19 epidémiával álcázva számos esetben megsértették az emberek elidegeníthetetlen jogait, alapvető emberi jogaikat aránytalan mértékben és igazolhatatlanul korlátozták, beleértve a vallás szabad gyakorlásához, a szabad véleménynyilvánításhoz és a szabad helyváltoztatáshoz fűződő jogokat. Az egészség védelmének szavatolása nem lehet alibi arra, hogy az egész világon emberek millióinak jogait megsértsék, sőt, felmentsék a civil hatóságokat azon a kötelességük alól, hogy bölcsen ténykedjenek a közjó szolgálatáért. Mindezek hangsúlyozása annál is sürgetőbb, minél több kétség merül fel a legkülönbözőbb oldalakról a tényleges megfertőződési esélyekkel, a vírus veszélyességével és ellenálló képességével kapcsolatban. A tudomány és az orvostudomány oldaláról elhangzó mértékadó kijelentések igazolják, hogy a média Covid-19-el kapcsolatos riadózása a legkisebb mértékben sem tűnik igazolhatónak. A hivatalos adatok alapján, különösen a halálesetek számára vonatkozóan, okunk van feltételezni, hogy léteznek különböző erők, amelyek a pánikkeltésben érdekeltek. S ezzel a szabadság tartós korlátozására, az emberek ellenőrzésére és mozgásuk nyomon követésére törekszenek, ami elfogadhatatlan.

Ezek az illiberális intézkedések nyugtalanító kezdetei egy olyan világkormány létrehozásának, amely minden ellenőrzés alól kivonja magát.”

Az aláírók egyrészt tiltakoznak az idős emberek izolációja, az emberi kapcsolatok kriminalizációja és a hatóanyagokkal kapcsolatos üzleti spekuláció ellen. Másrészt követelik, hogy biztosítsák az emberek jogát arra, hogy a rendelkezésekkel dacoljanak, emberi jogaikkal élhessenek, s büntetlenül joguk legyen az oltási kötelezettség elutasítására is. Követelik, hogy a média mindennemű cenzúra nélkül végezhesse tényfeltáró és informáló munkáját.

A záró bekezdésekben a kezdeményezők az egyház belső ügyeire vonatkozóan is határozott kijelentéseket tesznek.

“Nem tűrjük, hogy a vírusra való hivatkozással az évszázados keresztény civilizációt kioltsák, hogy helyet adjanak a technokrácia förtelmes önkényuralmának, amelyben olyanok döntenek a világ sorsáról és űzik az emberiséget a virtuális valóságba, akiknek nevét és arcát nem ismerjük.”

Az egyház pásztorainak figyelmét pedig különös hangsúllyal hívják fel arra, hogy egyedül nekik van joguk az istentiszteletek tartásával kapcsolatos döntések meghozatalára. Istentől kapott felhatalmazásuk feljogosítja őket arra is, hogy állami és egyéb intézkedésekkel szembeszállva biztosítsák az Eucharisztia megünneplésének lehetőségét. – Követeljük a miselátogatással szembeni tilalmak azonnali hatályon kívül helyezését – olvasható a felhívásban.

Ahogy az már lenni szokott, az ilyen állásfoglalások mellett és velük szemben is megjelennek a vélemények. Akik üdvözlik a határozott szavakat, kiemelik: az egyház küldetéséhez hozzátartozik, hogy a világban végbemenő folyamatokat figyelemmel kísérje és akár prófétai kritikával leleplezze a visszásságokat.

Akik bírálják a dokumentumot, arra hivatkoznak, hogy az egész felvetés egy összeesküvés-elméletre alapul, s éppen azt támogatja, ami ellen a leginkább küzd: a pánikot és a háttérhatalmaktól való félelmeket. Hiszen éppen ezekre hivatkozva korlátozhatók az emberi jogok, amelyek szabad gyakorlásáért az aláírók síkra szállnak.

Annyi mindenképpen üdvözlendő, sőt, akár irigylésre is méltó, hogy a sokakat foglalkoztató vírus-tematikával kapcsolatban érdemi vallási vita is létezik, amely igazolja, hogy az egyház nem arra hivatott, hogy a közvélekedést vagy a közhatalom szólamait visszhangozza, hanem arra, hogy saját forrásaira és küldetésére támaszkodva saját véleményt képviseljen és kínáljon nyilvános vitára.

Máté-Tóth András

(Illusztráció forrása: orfonline.org)