„A gondolkodó fiatalok nem alattvaló-gyárakban készülnek”

A soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium pedagógusainak többsége, 43 tanár tiltakozó nyilatkozattal reagált az elmúlt időszak oktatásügyi fejleményeire.

Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük az egyházi iskola tanárainak üzenetét, amely elérhető az intézmény honlapján is.

Tiltakozás

Alulírottak, a Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium tanárai, kifejezzük felháborodásunkat és tiltakozásunkat az Országos Sajtószolgálat által 2022. november 30-án kiadott belügyminisztériumi közleménnyel kapcsolatosan, amely szerint „A munkáltatói jogokat gyakorló tankerületi igazgatók – a Belügyminisztérium elvi álláspontját követve – 2022. december 1. hatállyal három fővárosi gimnázium nyolc pedagógusának szüntetik meg rendkívüli felmentéssel közalkalmazotti jogviszonyát.”

Ezen eljárás indoklásában ugyan – álságosan – a diákok tankötelezettségének teljesítésére és a művelődéshez való jogára hivatkozik, valójában maga teremt a diákok hivatkozott jogait sokkal jobban csorbító, súlyosabb helyzetet, tovább terhelve az érintett intézményekben pályájuk és a gyerekek mellett még mindig kitartó pedagógus kollégákat.

Ezen eljárás

egy olyan rendszer látlelete, amely az oktatás-nevelés ügyét a végletekig leegyszerűsítve, minden humánumtól megfosztott szervezési kérdésként kezeli,

s nem képes átérezni annak valódi mélységét, elérendő célját és kívánatos eszközeit.

Ezen eljárás kizárólag a jog betűjére hivatkozik s nem veszi figyelembe a jog szellemét, amely lehetővé tenné az igazi szabadság megvalósulását és a valódi értékek átadását.

Az Ország és a Nemzet felemelkedését csak a saját értékeikkel tisztában lévő és azokat ápoló, igazi párbeszédre nyitott, gondolkodó fiatalok tudják előmozdítani, s ők nem „alattvaló-gyárakban” készülnek, hanem igazi nevelő-oktató munkának köszönhetően nőnek fel, amelynek része az ember saját és mások jogaiért való kiállása is.

Sopron, 2022. november 30.

1 hozzászólás

  1. A gondolkodó fiatalok nem iskolákban készülnek. Pont. Nekem a kádári iskola szinte semmit sem adott, amit tudok, azt magam olvastam el.

    Minden iskola gondolkodás-ellenes, mert mindenki jó jegyeket akar, tehát azt mondja, amit a tanár hallani szeretne.

    A legtöbb fiatal, mint anno én is, azt mondja, hogy pénzt szeretnék, ahhoz diploma kell, ahhoz meg a középiskolában jó jegy.

    Elképesztő, hogy mostanában mennyire iskolacentrikusak lettek az emberek. Mi van az önképzéssel?