Hogyan gyógyít Isten?

A legtöbbet várt csoda Istentől kétségtelenül a különböző betegségek megszüntetése. Hálás vagyok, mert közvetlenül láttam és tapasztaltam ilyen csodákat.

Munkatársnőm több hónapja tartó gerincfájdalma szűnt meg. Egy nagyon masszívan ivó ismerősöm felhagyott az ivással, pedig ennek esélyét sem látta senki, annyira lent volt. Láttam olyan pszichiátriai beteget, akinek az elméje ép lett. Az is valóságos csoda, amin én mentem keresztül: 12 gyógyszert szedtem naponta, éveken keresztül, és háromhetente injekcióztak az idegrendszerem stabilizálása miatt, amit a túlzásba vitt szerhasználat és gyógyszerezés majdnem teljesen tönkre tett. Megtérésem után kijelentettem, hogy a hitem megtart, és nem fogok tovább gyógyszereket szedegetni. Ennek már 14 éve.

Teljes szívemből hiszem, hogy Isten akarata a gyógyulás,

hiszen Jézus lépten-nyomon mindenkit gyógyított, akit ért, aki hitt benne. És ha Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, akkor mi mást akarhatna most is?

Annyi gyógyszerreklámot láttunk már, és annyira belénk ivódott, hogy a betegségre csak gyógyszert lehet és kell szedni, hogy nem hisszük el Istennek, hogy meg akar és meg is tud gyógyítani bármilyen betegségből hit által. A bizalmunk már régen nem benne, és az Ő igéjében van, de ezen könnyedén változtathatunk. Hallgassuk, olvassuk, amennyit csak tudjuk, és elmélkedjünk rajtuk: a csodák csak ránk várnak!

„A százados ezt mondta neki: „Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj házamba. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul!” (Mt 8,8)

„A századosnak pedig ezt mondta Jézus: „Menj, legyen úgy, ahogy hitted!” A szolga még abban az órában meggyógyult.” (Mt 8,13)

„Így gondolkodott magában: „Ha csak ruháját érintem is, meggyógyulok.” (Mt 9,21)

„és arra kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki érintette, meggyógyult.” (Mt 14,36)

„Erre így szólt Jézus: „Asszony, nagy a hited. Legyen hát akaratod szerint.” Még abban az órában meggyógyult a leánya.” (Mt 15,28)

„Amikor a nép látta, hogy a némák beszélnek, a bénák meggyógyulnak, a sánták járnak és a vakok látnak; elámult és dicsőítette Izrael Istenét.” (Mt 15,38)

„Jézus ráparancsolt, s az ördög kiment belőle. A gyerek azonnal meggyógyult.” (Mt 17,18)

„Erre keményszívűségükön elszomorodva haragosan végignézett rajtuk, majd az emberhez fordult: „Nyújtsd ki a kezed!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.” (Mk 3,5)

„és igen kérte: „Halálán van a lányom. Gyere el, tedd rá kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen.” (Mk 5,23)

„Így gondolkodott magában: „Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.” (Mk 5,28)

„Rögtön meg is szűnt a vérfolyása, érezte testében, hogy meggyógyult.” (Mk 5,29)

„Amerre csak járt, a falvakon, városokon és tanyákon, kitették a betegeket a terekre, és kérték, hogy legalább ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult.” (Mk 6,56)

„Ezután ismét a szemére tette a kezét, erre tisztán kezdett látni, és úgy meggyógyult, hogy élesen látott mindent.” (Mk 8,25)

„Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” (Mk 16,17-18)

„A dolog híre mégis egyre jobban elterjedt. Nagy tömeg gyűlt egybe, hogy hallgassa, és ki-ki meggyógyuljon betegségéből.” (Lk 5,15)

„Ezzel végignézett rajtuk, aztán így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az szót fogadott és meggyógyult a keze.” (Lk 6,10)

„hogy hallgassák; és meggyógyultak, akiket tisztátalan lelkek kínoztak.” (Lk 6,18)

„Nem vagyok rá méltó, hogy betérj házamba. Magamat sem tartottam elég érdemesnek, hogy elmenjek érted. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám.” (Lk 7,7)

„A szemtanúk elbeszélték, hogyan gyógyult meg az ördögtől megszállott. Erre elfogta őket a félelem.” (Lk 8,36)

„Az asszony látva, hogy nem titkolhatja tovább, remegve előlépett, elé borult, és az egész nép füle hallatára megvallotta, hogy miért érintette meg, és hogy meggyógyult abban a pillanatban.” (Lk 8,47)

„Amikor a nép megtudta, utánament. Szívesen fogadta őket, és beszélt nekik az Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek, azokat meggyógyította.” (Lk 9,11)

„Erre a zsinagóga elöljárója felháborodásában, hogy Jézus szombaton gyógyított, a néphez fordult: „Hat nap van, amikor dolgozni kell. Ezeken gyertek gyógyulást keresni, ne szombaton!” (Lk 13,14)

„Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, és emelt hangon dicsőítette az Istent” (Lk 17,15)

„Az Úr angyala ugyanis leszállt időnként a tóra, és felkavarta a vizet. Aki felkavarása után először lépett a vízbe, az meggyógyult, bármilyen betegségben szenvedett is.” (Jn 5,4)

„Amikor Jézus meglátta, amint ott feküdt, s megtudta, hogy már régóta beteg, megkérdezte tőle: „Meg akarsz gyógyulni?” (Jn 5,6)

„Az ember azon nyomban meggyógyult, fölvette ágyát és elindult. Aznap épp szombat volt.” (Jn 5,9)

„Később Jézus találkozott vele a templomban, és azt mondta neki: „Nézd, meggyógyultál. Többé ne vétkezzél, nehogy még nagyobb baj érjen.” (Jn 5,14)

„hiszen az az ember, akivel ez a csodálatos gyógyulás történt, már több mint negyvenéves volt.” (ApCs 4,22)

„Nyújtsd ki kezedet, hogy gyógyulások menjenek végbe, jelek és csodák történjenek szent szolgád, Jézus nevében.” (ApCs 4,30)

„Sőt még a Jeruzsálemhez közel eső városok népe is odajött, hozták a betegeket, a tisztátalan szellemektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak.” (ApCs 5,16)

„Mert sok megszállottból – hangosan kiáltozva – kiment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult.” (ApCs 8,7)

„Hallgatta Pál beszédét, ez meg rátekintett, s látta rajta, hogy elég erős a hite ahhoz, hogy meggyógyuljon” (ApCs 14,9)

„Erre a többi beteg is odasereglett a szigetről, és gyógyulást talált.” (ApCs 28,9)

„Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.” (Jak 5,16)

„Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást.” (1Pt 2,24)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.