Őboldogsága nem boldog a főpaptestvére miatt

A német Die Tagespost az elmúlt napokban több cikkben is a moszkvai pátriárka és az ortodoxia helyzetét tárgyalta – összeállításunk a katolikus folyóirat aktuális és korábbi írásaiból készült.

A keleti egyház, az ortodox kereszténység már rég nem egy, de most a háborút támogató moszkvai pátriárka, Kyrill ellen egyre egységesebben emel szót a többi ortodox vezető.

Az ukrán egyház természetesen már korábban is tiltakozott: augusztusban Epifanij Dumenko, az ukrán metropolita arra kérte a konstantinápolyi Bartholomaiosz pátriárkát, hogy eretnekség okán ítélje el Kyrill pátriárkát, aki szerinte már szinte kizárólag geopolitikai kérdésekkel foglalkozik, és szakadást okoz az egyházban.

Többen úgy vélik, a hivataláról való lemondásra kellene felszólítani a moszkvai főpapot,

akinek „mitológiai történelemértelmezése” szerint az oroszok, a fehéroroszok és az ukránok egy egységes orosz civilizációt alkotnak, ezért „nincs erkölcsi joguk a történelmi önrendelkezéshez”. A közelmúltban az osztrák metropolita, Arsenios Kardamakis úgy fogalmazott, hogy Kyrill tisztán „a nacionalizmust képviseli, álláspontja teológiailag nem megalapozott” és szerinte az egész orosz ortodoxiának „megtérésre, bűnbánatra és új evangelizációra” van szüksége. Ioan Moga ortodox teológus ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad az egyházat a vezetésével azonosítani, példának hozta 1500 ortodox teológus közös tiltakozó nyilatkozatát, illetve a 2016-os pánortodox szinódus mindenfajta háborút elítélő állásfoglalását.

A visszafogottságáról ismert Bartholomaiosz, aki ökumenikus pátriárkaként az egész világ ortodoxainak tiszteletbeli vezetője, a Die Tagespostnak úgy nyilatkozott, hogy megdöbbentette a moszkvai főpap azon prédikációja, amelyben az Ukrajnában elesett orosz katonák halálát Krisztus kereszthalálhoz hasonlította, és őket vértanúknak nyilvánította. Ez a kijelentés Bartholomaiosz szerint nem felel meg az ortodox tanításnak, és a pátriárka szomorúságát fejezte ki amiatt, hogy Kyrill támogatja és szentnek nevezi a szerinte „szentségtelen és ördögi háborút”.

Bár Konstantinápoly és Moszkva kapcsolatát az orosz fél megszakította, Epifanij metropolita pedig azt kérte, hogy a pánortodox zsinat ítélje el a moszkvai pátriárkát,

az ökumenikus patriarchátus liturgiáin továbbra is imádkoznak Kyrillért is.

Néhány napja a moszkvai főpap a katonákért való imára buzdított és azzal adott nyomatékot szavainak, hogy nyugaton szerinte „némelyek elékezettnek látják az időt Oroszország eltávolítására”, amire Bartholomaiosz az amerikai „The Pillar” hírportálnak nyilatkozva így reagált: „még fájdalmasabb számunkra az a tény, a moszkvai pátriárka odáig ment, hogy aláveti magát az Orosz Föderáció politikai ambícióinak, támogatja és megáldja ezt az erőszakos inváziót és jogtalan vérontást” – épp ezért testvéreként kérte Kyrillt, hogy határolódjon el ettől a politikai bűntől még akkor is, ha ez azt jelentené, hogy vissza kell lépnie a hivatalából.