Szent József is tele volt miértekkel

Varga László püspök karácsonyi gondolatai.

A Szent emberré lett, hogy az ember szentté legyen! Áldott karácsonyt!

Osztozz mások örömében, és akkor az a tiéd is lesz. Osztozz mások szenvedésében, és a tiéd is könnyebb lesz.

Emlékezz, milyen nagy dolgokat tett veled a mennyei Atya és magasztald irgalmáért, jóságáért!

Jézus Krisztus megengedte, hogy szeressék, nemcsak gyermekként. Engedd magad szeretni te is!

Amikor kételkedés nélkül tudsz igent mondani Isten szavára, betölt a hála, és belőled is felfakad Isten magasztalása.

Amikor kételkedsz Isten szavában, te is elnémulsz, és nem tudsz beszélni róla. Kérd a hit és a tanúságtétel ajándékát!

Szent József tele volt „miértekkel”. Nem értette Istent, de hitt Isten szavában, és rábízta Máriát, önmagát és a jövőjüket az Atya szeretetére.