A félelem etetése bűn

Lehet legyinteni a szavakra, de azok vagy életet, vagy halált nemzenek bennünk.

Szavak táplálják bennünk a szorongást, a félelmet, a kételyt, a bizonytalanságot, az ellenségeskedést, a gyűlöletet – ahogyan a Krisztusban való bizalmat és a hitet is. A szorongás és a félelem csökkentése minden eddiginél aktuálisabb lett. „A világban nyomorúságtok van, de bízzatok: én legyőztem a világot” (Jn 16,33) – mondja Jézus. A kijelentés első felét sokan ismerjük.

Biztos imádkozhattam volna még többet, mint amennyit szoktam, de rengetegszer imádkoztam azért, hogy csökkenjen bennem a szorongás. Minden alkalommal enyhült is. Mikor azonban megtapasztaltam Isten igéjének igazságát és erejét, olyan mértékű változást tapasztaltam, amit addig évekig nem. A hitem ugrásszerűen megnőtt, pedig előtte sem voltam éppen kishitű. Azóta

nem kinyitnom nehéz a Bibliámat, hanem becsuknom.

Ez Istennek olyan ajándéka, amit már régóta letett elénk az asztalra, csak nyúlni kell érte.

Sokak számára valamiért mégis vonzóbb a világ dolgainak elemzése, a hírek olvasása, az értekezés a mások dolgáról, az okoskodás megbomlott elmék elméleteiről. Amit olvasunk, az fog írni bennünket, és mi azzal írjuk a jelenünket és a jövőnket.

„Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” (Iz 35,4)

„Legyetek bátrak, és erősek! Ne féljetek s ne rettegjetek tőlük! Mert az Úr, a te Istened veled vonul. Nem fog elhagyni, sem cserbenhagyni.” (Mtörv 316)

„Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, ki szívében viseli tanításom.

Ne féljetek az emberek gyalázkodásától,

és ne essetek kétségbe szidalmaik miatt.” (Iz 51,7)

„Ne féljetek, ne rettegjetek: Nemde régtől fogva megmondtam és kijelentettem nektek, ti vagytok a tanúim: Van-e más isten rajtam kívül? És van-e más Szikla? Nem tudok róla.” (Iz 44,8)

„Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek.” (Iz 41,13)

„A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja: „Szeretem Istent”, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is.” (1Jn 4,18-21)

„Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom.” (Iz 41,10)

„Ne féljetek hát tőlük! Hiszen semmi sincs elrejtve, ami nyilvánosságra ne kerülne, s olyan titok sincs, ami ki ne tudódnék. Amit sötétben mondok nektek, azt mondjátok el fényes nappal, és amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről!

Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!

Ugye két verebet adnak egy filléren? S Atyátok tudta nélkül egy sem esik le a földre. Nektek minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát! Sokkal többet értek a verebeknél. Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt. De aki megtagad az emberek előtt, azt én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,26-33)

„Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel.

Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem,

és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét.” (Zsolt 1,1-3)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.