A nagyravágyás és a versengés megosztottságot terem

A teljesítmény- és megfelelési kényszer az élet minden területén sok áldozatot szed. Laci atya arra mutat rá, hogy van megoldás, van kiút az elvárások fogságából.

Isten a minden, aki mindent oda akar adni. Tedd szabaddá a szívedet mindentől, hogy Ő lehessen a minden számodra!

Mi a százannyi, amit Jézus megígért itt a földön? Az Isten országának igazságát, békéjét és örömét élő testvérek szeretetközössége.

A nagyravágyás és versengés közöttünk is megosztottságot terem. Egységet a Krisztust követö, alázattal megélt szolgálat hoz közénk.

Takarásban lévő „vakfolTjainkat” is meg szeretné gyógyítani Jézus. Add Uram, hogy meglássuk őket és megengedjük, hogy meggyógyítsd.

Jézus az ő békéjét adja nekünk, és megígéri a Szentlelket, mert Ő a Jézusban való létünk békéjének és örömének a forrása. Hívjátok és jön!

A pénteki üzenet helyesen így hangzik: A takarásban lévő bűneinktől is szeretne Jézus megszabadítani. Add Uram, hogy meglássuk és átadjuk azokat is neked.

A farizeusoknak nem adott jelet, nekünk pedig szeretetének legnagyobb jelét adta, az oltáriszentségben önmagát. Az alázatosak értik.