Ferenc pápa: „Önmagunkban nem is tudunk boldogok lenni”

A gyerekeket ünnepeljük a hétvégén, de a hétköznapokon is több figyelmet kellene nekik szentelnünk.

Ferenc pápa üzenete a gyermekek I. világnapjára: Isten ajándéka vagyunk, köszönjük meg!

Ferenc pápa gyerekekkel veronai látogatása során

„mindenkinek címzem ezt az üzenetet, mert fontosak vagytok, és mert együttesen, közel és távol élők, kifejezitek közös vágyunkat a növekedésre és a megújulásra. Emlékeztettek bennünket arra, hogy mindannyian gyermekek és testvérek vagyunk, hogy mindannyian azért élünk, mert valaki világra hozott, és hogy nem tudunk növekedni mások nélkül, akiknek szeretetet adhatunk és akiktől szeretetet kaphatunk (vö. Fratelli tutti enciklika, 95).”

„Ti mindannyian, kedves lányok és fiúk, öröme vagytok szüleiteknek és családotoknak, de öröme az emberiségnek és az Egyháznak is, ahol mindenki egy-egy szem egy nagyon hosszú láncban, amely a múltból indulva és a jövőbe nyúlva az egész világot átfogja.”

„Kis barátaim, ahhoz, hogy mi magunk megújuljunk és megújítsuk a világot, nem elég, ha egymással közösségben vagyunk: egységben kell lennünk Jézussal. Tőle sok bátorságot kapunk: ő mindig közel van hozzánk, Lelke előttünk jár és kísér bennünket utunkon.”

„Valójában önmagunkban nem is tudunk boldogok lenni, kedves lányok és fiúk, mert az öröm annyira növekszik, amennyire megosztjuk: abból születik, hogy hálát érzünk az ajándékokért, amelyeket kapunk és másokkal megosztunk.”

Drámai évük volt tavaly a gyerekeknek, mutatjuk, hogy miért

Drámai évük volt tavaly a gyerekeknek, mutatjuk, hogy miért

„Magyarországon GDP-arányosan keveset költenek a központi költségvetésből a gyermekekre, ez derül ki a Hintalovon Alapítvány gyermekjogi jelentéséből. Van tennivaló az oktatásban is, kevés a fejlesztő pedagógus, a sajátos nevelési igényű gyermekek száma pedig egy év alatt ötezerrel emelkedett.”

„Úgy fogalmaznak a jelentésben, hogy 2023-ban elképesztően nehéz volt gyereknek lenni és gyereket nevelni. Az infláció miatt minden kiadás közel ötödével többe került a családoknak. A gyermekekre egyre többet kellett költeni az egészségügyben, az oktatási rendszerben és a képességfejlesztéseknél is. Ennek fő oka, hogy az ingyenes, helyi szolgáltatások sok helyen nem elérhetőek, vagy nem megfelelőek.”

„A szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázata elsősorban az alacsony iskolai végzettségűeket és a munkanélkülieket érinti. A gyerekek helyzete romlott, aminek elsősorban az lehet az oka, hogy a szegény családokban magasabb az átlagos gyerekszám. Az adatok alapján megállapítható, hogy a gyerekvállalás továbbra is jelentős szegénységi kockázatnak számít.”

A fiatalok több mint fele legszívesebben elköltözne Magyarországról

A fiatalok több mint fele legszívesebben elköltözne Magyarországról | G7 : r/hungary

„Csak a ciprusi fiatalok között vannak vannak többen a magyaroknál a külföldre költözést tervezők az Európai Unió tagországainak mezőnyében.”

„A magyar fiatalok 42 százaléka tervezte a külföldre költözést. További 11 százalék pedig „szeretne” külföldre költözni.”

„Leginkább a rossz hazai közéleti állapotok és a jobb életszínvonal reményében költöznének el az IDEA felmérése szerint azok, akik ilyesmiben gondolkodtak.”

„2010 óta még soha nem hagyták el olyan sokan Magyarországot, mint 2023-ban.”

Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát

„Annyira szerette Istent, hogy teljesen átadta neki önmagát, és szeretetét kiárasztotta a leginkább rászorulókra, még ha rendkívüli áldozatokkal járt is. Szerzetes szeretett volna lenni, de ebben egyházjogilag törvénytelen származása akadályt jelentett.”

„A boldoggáavatási eljárás posztulátora, Cristiana Marinelli így jellemezte Magdit egy áprilisi veszprémi konferencián: Egyszerű lány volt, alázatos, valóban olyan ember, aki „a szomszéd ajtó mögött él”. Úgy tartotta, az lenne a legszebb beteljesedése az életének, ha meghalhatna a hitéért, mert az biztosan példaadó lenne mások számára. Minden erejét, képességét Isten szolgálatába állította, életét is feláldozva. Az emberek megtéréséért végezte imáját, amelynek forrása az Eucharisztia és a Mária-tisztelet volt.”

Szentté avathatják az internet védőszentjét, az első Y generációst

Szentté avathatják az internet védőszentjét, az első Y generációst

„Ferenc pápa úgynevezett „második csodát” tulajdonított annak az olasz tinédzsernek, aki az ezredforduló elején a számítógépes ismereteit a katolikus hit terjesztésére használta, ezért az internet védőszentjeként emlegették. A döntéssel az egyházfő megnyitotta az utat az előtt, hogy Carlo Acutis legyen az első Y generációs szent”

„A római katolikus egyház tanítása szerint csak Isten tesz csodákat, de a szentek, akikről úgy tartják, hogy Istennel vannak a mennyben, közbenjárnak a hozzájuk imádkozó emberekért. A csoda általában egy ember orvosilag megmagyarázhatatlan gyógyulását jelenti.”

Hogy felismerje a világ… – Beszámoló a Keresztény Világfórum 4. találkozójáról

20240522 Kereszteny Vilagforum Ghana foto Albin Hiller WCC 12

„Faith sharing” – a hitről szóló bizonyságtétel mint „módszer” határozta meg a világfórum alkalmát. A találkozó közel kétszázötven résztvevőjének a program jelentős részében a nagy konferenciateremben kerek asztalok körül folytatott beszélgetésekre volt lehetősége. Ezek a beszélgetések azt szolgálták, hogy legalább abban a körben, amelybe kerültünk, jobban, mélyebben megismerjük egymás hitét, szolgálatát, küldetését és életét.”

„fontos az egyházak és vezetőik számára, hogy a kereszténység helyzetének változására és a statisztikai adatok tanulságaira figyeljenek, és missziói tevékenységükhöz Isten áldásáért és a Szentlélek munkájáért imádkozzanak.”

„A világfórum az izgalmas találkozások, beszélgetések és közös élmények mellett igazán egy kérdésben hozott újat: az eddiginél sokkal nyitottabban, sokkal elfogadóbban is egymás mellé ülhetnek a keresztény egyházak és közösségek képviselői, ha a dialógus kiindulópontja az a nagyon egyszerű kérdés: „Testvérem, téged hogyan szólított meg Isten?” Ebből a kérdésből kiindulva már a bizonyságtételek, a közös bűnvallás és az imádságok is utat találnak.”