Hogyan öleljünk meg egy kaktuszt?

Szúrós természetű kolléga, agresszív főnök, házsártos anyós, kíváncsi szomszéd. A Biblia útmutató nehezen elviselhető embertársainkhoz is.

Életünk során néha huzamosabb ideig együtt kell lennünk olyan emberekkel, akik társaságát szabad akaratunkból biztosan nem választanánk. A család és a munkahely is lelki edzőteremmé válhat, ha számunkra nehéz természetű emberek közelében kell tartózkodnunk. Lehet, hogy valakit nehezebben viselünk el, de könnyen lehet, hogy valakinek meg mi vagyunk nehéz eset.

Eltűrni és elviselni embertársainkat önerőből hamar frusztrációhoz vezethet. A meg nem vívott konfliktusok és a ki nem mondott, vagy éppen kéretlenül odavágott szavak egyaránt megmérgezhetik kapcsolatainkat.

Nagyon hosszan tudnám sorolni az életem során elszenvedett, vélt és valós sérelmeimet, de csak a megtérésem óta kaptam rájuk megoldásokat. Úgy nőttem fel, hogy valaki valakire mindig meg volt sértődve, mind otthon, mind az iskolában. Felnőttként a munkám során, a gyermekvédelemben találkozom a legdurvább esetekkel, amikor két elvakult, sértett felnőtt közt a gyerek tépődik darabokra.

Minél jobban közelítünk a Jézus által tanított emberi hozzáálláshoz, annál inkább el tudjuk kerülni a minket ért káros hatásokat.

A bennünk rögzült torz hozzáállások arra hajlamosítanak, hogy bosszút álljunk, megbántsunk, megsértsünk.

A „nyer vagy veszít” kommunikáció örökölt minta, amit meg kell törni, ha őszintébb és tisztább életet szeretnénk eleinknél!

A helyes hozzáállás elsajátításához Jézus jellemét kell magunkba építenünk, pont úgy, ahogyan gyerekként szüleink és szeretteink kapcsolati mintáit „rakosgattuk” magunkba. Tanulhatunk ezrével módszereket, járhatunk mindenféle terápiába, edzhetünk órákat, a bennünk lévő feszültséget csak az Istentől származó igékkel sikerülhet száműzni a természetünkből.

Amikor benne vagyunk egy feszült helyzetben, az általában attól mélyül, hogy azonnal „rásegítünk” a gondolatainkkal. Gondolatban elénk jön, hogy „múltkor is azt mondta”, „így mondta”, „úgy mondta”. És ha ezt éppen „így” mondta, akkor azt biztosan „úgy” gondolta. Bántani akart. A másik néhány szavából, vagy sokszor csak pillantásából kreálunk magunkban egy ellenünk irányuló komplett haditervet. Kombinálunk, bonyolítunk, és a végén érzelmeink követik a gondolatainkat. Ez egy nagyon rossz örökség, meg kell válnunk tőle. Újjá kell születnünk!

„és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12,2)

Értelmünket Isten szerint csak az ő igéjével tudjuk megújítani, és minél több igét engedünk be, annál inkább válunk mi magunk is örömüzenetté, s lesz bennünk is több öröm. Egy kis ízelítő azokból a csodálatos igékből, melyek arra várnak, hogy örömüzenetté formáljanak minket:

„Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve.” (Róm 12,16)

„A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.” (Róm 12,10)

„Ezért többé ne ítélkezzünk egymás fölött, inkább legyetek azon, hogy a testvér miattatok ne ütközzék meg s ne botránkozzék.” (Róm 14,13)

„Engedelmességetek híre ugyanis mindenhová eljutott: örömöm is telik bennetek. Mégis szeretném, hogy a jóban járatosak legyetek, a rosszban ellenben járatlanok.” (Róm 16,19)

„Testvérek, értelem dolgában ne legyetek gyerekek. Csak a gonoszság terén maradjatok kiskorúak, gondolkodásotokban azonban legyetek felnőttek.” (1Kor 14,20)

„Testvérek, Urunk, Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, éljetek mindnyájan egyetértésben, ne szakadjatok pártokra, legyetek egyek ugyanabban a lelkületben, ugyanabban a felfogásban.”(1Kor 1,10)

„Legyetek tehát állhatatosak és kitartók, szeretett testvéreim! Tegyetek mindig minél többet az Úr ügyéért, hiszen tudjátok, hogy az Úr ügyében való fáradozástok nem hiábavaló.” (1Kor 15,58)

„Legyetek egymás iránt vendégszeretők, zúgolódás nélkül.”(1Pét 4,9)

„Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.” (Lk 6,36)

„Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,32)

„Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. (Ef 5,21)

„Legyetek hálásak, Krisztus tanítása éljen bennetek elevenen, s teljes bölcsességgel tanítsátok és intsétek egymást. Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárt, himnuszt és szent énekeket.” (Kol 3,16)

„Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem az igazságot tesszük.” (1Jn 1,6)

„Abból tudjuk meg, hogy megismertük, hogy megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja: „ismerem”, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs benne igazság. De aki megtartja tanítását, abban Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk, hogy őbenne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne marad, annak úgy kell járnia, ahogyan ő járt.” (1Jn 2,3-6)

„Aki szereti testvérét, megmarad a világosságban, s nem szolgál botrányul másoknak. Aki azonban gyűlöli testvérét, az sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétség megvakította.” (1Jn 2,10-11)

„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik.” (1Kor 13,4-8)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.