„Sok minden történt, és sok minden nem történt”

Megható és megrendítő, elkeserítő és felemelő – igazán mozgalmas hét áll mögöttünk.

Könnyekig ható előadással lepték meg a pályaelhagyó tanárokat egykori diákjaik a Radnóti Színházban

Könnyekig ható előadással lepték meg a pályaelhagyó tanárokat egykori diákjaik a Radnóti Színházban

„Meglepetés-díszelőadást szervezett a Radnóti Színház és a Publicis Groupe Hungary azon tanárok számára, akik az utóbbi időben elhagyni kényszerültek a pályájukat. A zártkörű eseményt Az utolsó osztálykirándulás címre keresztelték, és annak valódi célját a szervezők igyekeztek titokban tartani a pedagógusok előtt.”

„a saját eszközeinkkel és a Radnóti Ifjúsági Műhely munkájával évek óta támogatjuk a diák- és pedagógustársadalmat. Ezzel

a tiszteletadással a jelenlegi és volt tanárok vitathatatlanul fontos munkáját akartuk fókuszba emelni, amivel hozzájárulnak ahhoz, hogy az ifjúság és társadalmunk megőrizze morális tartását”

– fogalmazott Kováts Adél.”

Európa jövője a biztos alapokon nyugvó, nyitott és szabad tudományon és oktatáson múlik – Közös nyilatkozatot adtak ki az európai tudományos akadémiák

„Közös nyilatkozatban hívják fel a figyelmet a tudomány és a kutatás fontosságára a 27 EU-tagállam tudományos akadémiái vagy annak megfelelő tudós testületei. A nyilatkozat az aláírók szándéka szerint minden, az EP-választáson induló képviselőjelölthöz és tágabban értelmezve minden érdeklődőhöz szól, emlékeztetve a jelölteket arra, hogy az Európai Unió jövőjét tekintve kulcsszerepe van a tudománynak.”

„A tudomány és a kutatás nemcsak a gazdaság és a jólét szempontjából lényeges, hanem a független kritikai gondolkodás és a reflexió szempontjából is, és ezek kulcsfontosságú értékek színes és ellenálló demokráciák számára.”

Drámai képet fest a magyar iskolákról és a tanulók teljesítményéről a közoktatás helyzetét bemutató tanulmánykötet

„ha egyet kéne kiemelni a sok-sok probléma közül, akkor a tanárhiány 2016 óta tartó drámai növekedése biztosan közöttük lenne. (…)

a tanári bérek tekintetében teljesen kilógunk a sorból,

2022-ben az összes európai ország közül mi voltunk az utolsók. Máshol is van hullámzás a tanári bérekben, de a diplomás átlagbér 80 százaléka, amit most el akarnak nálunk érni, ott az számít mélypontnak.”

„Az oktatással foglalkozó nemzetközi összehasonlító vizsgálatokból rendre kiderül, hogy ellentétben más európai országok iskolarendszereivel, Magyarországon rendkívül erős szerepet játszik a családi háttér a gyerekek iskolai sikerességében. Míg a magasabb társadalmi státuszú gyerekek lényegesen jobb teljesítményt nyújtanak az iskolában, és magasabb iskolai végzettségük is lesz, addig az alacsony társadalmi háttérből érkező tanulók hátrányait a magyar iskolarendszer nem tudja kompenzálni.”

„az egyházi iskolák számának erőteljes növekedése az, ami igazán ráerősített az utóbbi évtizedben az iskolai szelekcióra. Ami viszont újdonság, hogy (…) „míg korábban az egyházi iskolákba nem jártak hátrányos helyzetű gyerekek, ott most épp az ellenkezőjét látjuk. Főleg Kelet-Magyarországon egyre több hátrányos helyzetű gyerek is egyházi iskolákban tanul.”

„Bár az egyházi iskolák sok településen a szülők választási lehetőségeit növelik, vannak helyek, ahol már nincs miből válogatni, mert a falu egyetlen iskoláját átvette az egyház. 2010 és 2022 között 1-ről 4 százalékra nőtt azoknak a diákoknak az aránya, akik olyan településeken élnek, ahol nincs már állami általános iskola – olvasható az indikátorkötetben.”

A Vatikán szigorít a természetfeletti jelenségek elismerésén

A Vatikán új szabályzatot vezet be a természetfeletti jelenségekre

„A katolikus egyházban régóta kérdés tárgya, hogyan hitelesítsék, ha egy hívő azt állítja, hogy látomásai voltak Szűz Máriáról, vért könnyező szobrot láttak vagy stigmák jelentek meg a kezein. Ha az egyházi hatóságok megerősítik ezeknek a megmagyarázhatatlan, isteni jelként aposztrofált történéseknek a hitelességét, akkor az a hit virágzásához, új vallási hivatásokhoz és megtérésekhez vezethet.

Az egyház most viszont kénytelen fellépni, hiszen egyre többen jelentenek csodákat vagy természetfeletti történéseket, illetve nagy aggodalmat keltenek az apokaliptikus próféciák, amik minden eddiginél gyorsabban terjednek az interneten. Ferenc pápa elmondta, hogy

elkötelezett híve a főbb, egyházilag elfogadott Mária-jelenéseknek, de szkeptikus a közelmúltban történt eseményekkel kapcsolatban,

beleértve azokat az állításokat, amelyek szerint Mária többször is üzent a „látnokoknak” a bosznia-hercegovinai Medjugorje kegyhelyen.”

„Az új iránymutatás szerint a természetfeletti jelenségekkel kapcsolatos állítások értékelésekor alapos vizsgálatot kell végezni, hogy azok ne csalásra vagy pénzszerzési kísérletekre épüljenek. A közösségi média korában megnövekedett a természetfeletti jelenségekről szóló esetek száma, gyakran dezinformáción és pletykákon keresztül terjedve. Az új irányelvek értelmében a püspököknek általában „nihil obstat” státuszt kell adniuk ezekhez az esetekhez, ami azt jelenti, hogy bár nem ismerik el hivatalosan a természetfelettiségüket, de nem is akadályozzák ezek „imádatát”.”

„Nem leszünk gyarmat!” – így verte vissza a koreaiakat a polgármester

„azért indultunk el a választáson 2019-ben, hogy

legyen vége az emberek állandó felcímkézgetésének.

Én vállaltan és tudhatóan, büszkén jobboldali, keresztény ember vagyok, de a csapatomat nem világnézeti alapon válogatom. Mindenki esetében az érdekel csak, milyen ember és mit tesz a városért. A városra esküdtem fel ugyanis.”

„A plébános úr továbbra is a Fidesz jelöltjeinek útját egyengeti. Többen úgy hallottuk legalábbis: nemsokára Deutsch Tamás jön kampányolni Pusztaszabolcsra, a katolikus közösségi házba.”

„Kerestek is minket, hogy kellene rendezvényre a művelődési ház. Egyáltalán nem zárkóztunk el, de úgy néz ki, megoldották másképp. Azt csak remélni tudom, hogy ha valóban lesz ilyen rendezvény az egyházi ingatlanban, ott nem engem, a tényleg szentségi házasságban élő családanyát és a családomat igyekszik majd baloldalizni, háborúpártizni meg keresztényellenesezni a keresztény életszentség nagyköveteként némiképp talán hiteltelen Deutsch Tamás – vagy bárki az ő oldalán.”

Deutsch Tamás sajtótájékoztatót tartott, csak éppen a sajtó egy részét zárta ki a kerítésen túlra

A plébánia, ahol Deutsch Tamás fóruma volt – Fotó: Hevesi-Szabó Lujza / Telex

„Az egyház és az állam összefonódásának látszatát sem próbálta elkerülni kedden a pusztaszabolcsi római katolikus plébánia: itt tartott zárt fideszes találkozót délután Deutsch Tamás. A plébániát Deutsch érkezésének alkalmából fideszes logókkal díszítették ki, a környék kormánypárti képviselői pedig sorra jelentek meg a rendezvényen.”

„a plébánia kapujában közölték velünk kormánypárti képviselők, hogy zárt körű fideszes esemény zajlik bent. Amikor a vendéglistáról érdeklődtünk, azt is megtudtuk, hogy „aki fideszes, az van rajta”.

Küzdelem a megfelelési kényszerrel – Schindler Zsófia pszichológus előadása fiataloknak

„A hitéletben megjelenő megfelelési kényszerrel kapcsolatban az előadó Edward T. Welch keresztény pszichológust idézte, aki szerint a people pleasing hátterében az emberfélelem áll, amely az istenfélelem helyébe lép. A hívő keresztény tudja, hogy

az istenfélelem nem rettegést jelent, hanem csodálatot fejez ki,

az alázatról, az Isten kegyelmére való rászorultságunkról szól. Az emberfélelem ezzel szemben azt jelenti, hogy az emberek elismerésének akarunk megfelelni.”

„a hitüket gyakorló keresztények magatartásában gyakran benne van a „jóemberség csapdája”: úgy gondoljuk, attól vagyunk igazi hívők, ha mindig rendelkezésre állunk (akár éjfélkor is hívhatnak telefonon), mindenki mást magunk elé helyezünk. Erre ráerősít a társadalom is, a keresztényekkel kapcsolatos elvárásokkal. Pedig a hívők is emberek, igényekkel, szükségletekkel.”

„a másoknak való megfelelés nem lehet a hit fokmérője, Isten nem arra hívja az embert, hogy másoknak akarjon tetszeni, hanem arra, hogy neki akarjon tetszeni. Legyen az Istennel való kapcsolatunk az első, s a tapasztalat azt mutatja, hogy akkor az emberekkel való kapcsolataink is rendeződnek!”

Ferenc pápa levelet küldött az elnöknek, Robert Fico felépüléséért imádkozik

Ferenc pápa levelet küldött az elnöknek, Robert Fico felépüléséért imádkozik

„Elítélem ezt a gyáva erőszakos cselekményt, és biztosítom önöket az Úrhoz intézett imáimról a miniszterelnök mielőbbi gyógyulásáért és felépüléséért” – áll a pápa levelében.

„A Mindenható áldását kérem, hogy harmónia és béke uralkodjon országotokban” – tette hozzá.

„Vegyük már észre, mi vagyunk az egyház!”

„Fél évszázaddal a II. Vatikáni Zsinat után sokan még mindig azt gondolják, hogy az egyház a püspökökből és a papokból áll – kifogásolta Kocsis Fülöp hajdúdorogi metropolita. A jövő egyházáról, jelen időben – ezzel a címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést a Megújul portál pénteken a Háló Közösségi és Kulturális Központban.”

„A kérdésre, hogy a környezetében milyen tapasztalatokat szerzett erről a bizonyos szinodális folyamatról, Csiszár Klára, a linzi katolikus egyetem teológus professzora elmondta, hogy nagy az érdeklődés, „hihetetlen turbulenciákkal teli” programok szerveződnek. Ez nemcsak Ausztriára, hanem Németországra is igaz. Német László belgrádi érsek – aki korábban a magyar püspöki kar titkára volt – diplomatikusan fogalmazott:

„Sok minden történt, és sok minden nem történt.”

„még mindig nem ment át a hívek tudatába: „mindnyájan az egyház aktív, tevékeny tagjai vagyunk. Vegyük már észre, hogy mi vagyunk az egyház!”

Az egyházak finanszírozásában is megvan a kormányzati kétharmad

Az egyházak finanszírozásában is megvan a kormányzati kétharmad | G7 - Gazdasági sztorik érthetően

„Nincs könnyű dolga, ha valaki személyi jövedelemadója egy százalékának felajánlása előtt az egyházak gazdálkodásáról szeretne tájékozódni. Hiába keresné például a katolikus vagy a református egyház honlapján, hogy miből gazdálkodnak és mire költenek ezek a szervezetek, semmit nem fog találni.

A magyar jogszabályi környezet ugyanis az egyházakat szinte minden nyilvános közzététel, beszámoló alól mentesíti.

Míg a legkisebb civil szervezeteknek is kell működésükről, bevételeikről és kiadásaikról éves jelentést közzétenni, amit bárki ingyenesen elérhet, a több száz milliárd forintból gazdálkodó egyházakra ez nem vonatkozik.”

„Mivel a magyarországi egyházak túlnyomórészt adófizetői forrásokkal gazdálkodnak, észszerű lenne a nagyobb transzparencia és a magasabb fokú pénzügyi ellenőrzés megkövetelése.”

Miért csórók az egyházak a milliárdjaikkal?

„Ezek a felfoghatatlan mértékű összegek joggal okoznak visszatetszést az emberekben, és továbbra is etetik azt a vélt-valós mítoszt, hogy az egyház (és főleg annak papjai, lelkészei) Dagobert bácsiként úszkálnak minden egyes nap az egyház végtelen vagyonában, ami lehetővé teszi, hogy arcátlanul túlfizesse a hetente csak egy napot dolgozó papokat, lelkészeket. Aki azonban egy kicsit is közel kerül az egyházi közösségekhez, rögtön láthatja, hogy milyen komoly anyagi nehézségekkel küzd egy gyülekezet.”

„ezek a milliárdok egyszerűen nem csorognak le az egyház mindennapjainak szintjére.

A gyülekezetek jó része még a lelkész fizetését is nehezen tudja kigazdálkodni,

a szükségszerű költségekről (rezsi, karbantartás) nem is beszélve. Egy olyan infrastrukturális rendszerben kénytelenek működni, ami évtizedekkel vagy akár évszázadokkal ezelőtti állapotokra lett kitalálva.”

„Vannak helyek, ahol a vidék lassú halálát egyedül az egyházak képviselői kísérik végig. Itt úgy jelenik meg az állami támogatás, hogy gyönyörűre mázolják a templomokat, amik, ha őszinték akarunk lenni, majd az eltűnt élet mementójaként maradnak meg az utókornak. A korábban említett egyházi látványberuházások bicskanyitogatóak, az itt elköltött milliók, milliárdok mögött azonban megrendítő tragédia áll”

Karsai Dániel: Nem fogok idő előtt elmenni csak azért, hogy valamit bizonygassak

DSC4918

„Igen, én vallásos vagyok, akkor is, ha veszekszünk eleget, hogy úgy mondjam, volt már kiabálós beszélgetésem az égiekkel, de meggyőződésem, hogyha káromkodva is beszélek, az nem istenkáromlás. Vannak olyan élethelyzetek, amikor az ember így beszél, de olyan másfél éve kapom az erőt ahhoz, hogy megbirkózzak ezzel az élethelyzettel. Úgyhogy összességében

az én vallásosságom inkább mélyült”

„A halálos diagnózis sem vetette fel benne az öngyilkosság lehetőségét, mert az életét jónak és értelmesnek tartja.
– Nem fogok idő előtt elmenni csak azért, hogy valamit bizonygassak – jelentette ki.
Az alkotmányjogász legutóbb nyílt levelet írt Sulyok Tamás köztársasági elnöknek, amelyben arra kérte, hogy tegyen nyilvános nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy kegyelemben részesíti-e azokat a magyar állampolgárokat, akik olyanoknak segítenek az eltávozásban, akik gyógyíthatatlan, halálos betegségben szenvednek, és emiatt elviselhetetlen mértékű fizikai és mentális szenvedésnek vannak kitéve. A közelmúltban megválasztott államfőtől még mindig nem kapott választ soraira.”

„a legfőbb, első nagy győzelem a kedvező strasbourgi ítélet lenne, optimista vagyok, nagyon várjuk a döntést. Még nem tudjuk, mit hoz a jövő. De ha nem úgy alakul, akkor is soha nem látott párbeszéd indult meg a témában. Ezek a kérdések: a halál, az elmúlás és a szenvedés tabu téma volt, most nem az, és ez önmagában hatalmas siker. Én úgy gondolom, ha személyes sorsomtól függetlenül, ez a kérdés már soha nem megy oda vissza, ahol egy éve volt”

Az ember, aki meghalt, de mégse – interjú Lackfi Jánossal

Lackfi János szívrohama után teljes életmódváltásba kezdett

„nagyot fordult velem a világ, valamiféle krónikát akartam írni erről. Hiszen izgalmas téma lettem. Az ember, aki meghalt, de mégse. Meg persze célom volt a figyelemfelkeltés is, hiszen megelőzhető, amin átestem.”

„Miért engedi Isten? című verseskötetem jön ki a Szent István Társulatnál. Benne sok olyan kérdéssel, melyeket sok nemhívő is feltesz magának.

Miért engedi Isten ártatlanok szenvedését?

Miért szerelnek villámhárítót a templomokra? Miért pörögnek a hívők mindig a bűn körül? Miért ne ugorjunk kútba, ha Isten úgyis elkap? Miért nem teremt Isten felemelhetetlen követ, hogy megmutassa, ő fel tudja emelni?”

„A legfőbb feltöltődés, a nagy Hálózat, vagyis Isten, aki mindig vár egy ölelésre, és nem csak engem. Nyolcmilliárd kicsi kedvence van.”