Várakozással néznek Ferenc pápa apostoli útja elé az európai katolikusok is

Különösen a szomszédos Ausztriában, de az egész német nyelvterületen figyelemmel kísérik a Szentatya április végére tervezett magyarországi látogatását. Ízelítő a híradásokból.

Míg a világi sajtóban csak a látogatás tényét közölték egy-egy rövid hírben, addig a katolikus médiában több cikk jelent meg a pápai látogatás tervezett programjáról, illetve néhány elemzés is olvasható. A híradások kiemelik, hogy az egyházfő 2021 szeptemberében, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjére is Budapestre jött: látogatása rövidsége ellenére is találkozott más egyházak képviselőivel és a miniszterelnökkel, aki országlátogatásra is meghívta.

A kölni Domradio.de csupán a programot közli, és azt a tényt, hogy regisztráció nélkül lehet majd részt venni a Parlament előtti pápai misén. Az osztrák Kathpress katolikus sajtóügynökség viszont több cikkben is tárgyalja a pápa magyarországi programját – ezek egyike a Katolikus Karitász munkáját mutatja be, és a Rózsák terén álló Szent Erzsébet templomban tartandó találkozóról is szól, ahol szociális munkát végző szervezetek és közösségek vesznek majd részt, és ahová sok rászorulót és ukrajnai menekültet is várnak. A sajtóügynökség tematikus mappájában olvasható a Pázmány Péter Katolikus Egyetemet hazánk egyik legrégebbi és legnevesebb felsőoktatási intézményeként bemutató írás, egy másik cikk pedig a vallások és az egyház magyarországi helyzetével foglalkozik. Olvashatunk arról is, hogy a szekularizáció idehaza is érezhetően erősödik, a városba áramlással

csökkent a népi vallásosság, és az egyházak egyelőre keresik a hit továbbadásának új módjait,

ugyanakkor a fiatalok között kis mértékben, de növekszik a vallás iránti nyitottság, és megvannak az élő hit szigetei: olyan közösségek, amelyekben a spiritualitás a mindennapok természetes és meghatározó eleme.

Több cikk is foglalkozik azzal a kérdéssel, vajon hogyan „sikerült a diplomáciának elérnie” ezt a második utazást, de meg is válaszolják: a Szentatya kifejezetten szívesen utazik a „peremvidékekre”, Európa keleti területeire, nem fél ott, a „konzervatívabb” tájakon is hirdetni az egyház új, nyitott stílusát, és nem fél találkozni a politikai élet képviselőivel.

Taglalják az egyház és a politika magyarországi kapcsolatát is, kiemelve a közös célokat, és azokat a területeket, ahol a konzervatív egyház egyetért a kormánypolitikával, mint például a családtámogatás vagy a hagyományos családmodell törvényi védelme.

Nagy várakozással tekintenek mindenütt Ferenc pápa budapesti beszédei és nyilatkozatai elé,

vajon milyen üzeneteket fogalmaz meg a pápa, amikor majd menekültekkel találkozik, illetve mit mond majd Ukrajna és a háború kérdéséről.

Egy elemző cikk szerint az egyházi állam és hazánk – más-más indíttatásból ugyan, de – „a legtöbb európai kormánytól eltérő politikát követnek Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban. Orbán, aki az ukrajnai magyar kisebbség ügyvédjének is érzi magát, visszafogott Oroszországgal szemben, bár a támadó háborút világosan elítélte”. Azt is elképzelhetőnek tartják, hogy közös békefelhívás születhet Budapesten.

Két cikk is foglalkozik a hazai görög-ortodox egyházzal, amelyet a tervek szerint szintén meglátogat a Szentatya. Idézik a bécsi görögkeleti Arsenios pátriárkát, aki örömét fejezte ki, hangsúlyozva, hogy

a pápai látogatás minden keresztény számára megerősítést jelent.

A pátriárka, aki a magyar görög-ortodoxoknak is püspöke, több osztrák püspökkel, köztük Schönborn bíborossal együtt részt vesz majd a pápa budapesti programjában.

Hosszabb elemzést közöl a CNA, az EWTN katolikus világhálózat hírügynöksége is, amely idézi Erdő Péter bíborost: „egy éve minden nap imádkozunk a békéért, körmeneteket is tartunk, és felajánlottuk Ukrajnát és Oroszországot Isten Anyjának”. A cikk utolsó bekezdése a remény hangja: „a pápalátogatás mottója: „Krisztus a jövőnk”, sürgető emlékeztetés az egyház fontos, útmutató szerepére a mai korban”, feladata „hidakat építeni az árkok fölött, vigaszt nyújtani a kirekesztetteknek, és reményt adni, hogy van jobb jövő.”

FORRÁSkathpress.at; de.catholicnewsagency.com
Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.