A katolikus egyház utat nyit a nők oltár körüli szolgálatához

Miután Ferenc pápa átírta a kánonjogot, január 23-án laikus hölgyeket is lektorrá avat a Vatikánban.

Eddig sem volt tiltott, példa is akadt rá, de immár szabályozott kereteket kapott a világegyházban: nem csupán férfiak lehetnek lektorok és akolitusok, vagyis olyan személyek, akik hivatalosan is felolvashatják Isten Igéjét a szentmiséken, sőt az Oltáriszentséget is kiszolgáltathatják, közismert kifejezéssel áldoztathatnak.

Mindez szoros összefüggésben van azzal az új ünneppel, amelyet még 2019-ben vezetett be Ferenc pápa az Aperuit illis kezdetű, saját kezdeményezésre kiadott apostoli levelében (ennek a dokumentumtípusnak a hivatalos latin elnevezése „motu proprio”). Az Isteni Ige Vasárnapját, avagy Isten Igéjének Vasárnapját a rendelkezés szerint az évközi harmadik vasárnapon ünneplik a katolikusok. Ez idén január 23-ra esik, és

a Vatikán meg is adja a módját, hogy valóban nagy ünnep legyen ez az egész egyház számára.

Arra a régóta húzódó polémiára ad ugyanis gyakorlatias választ a Szent Péter-bazilikában bemutatandó liturgia, amely a mai napig keresi, hogy hol a nők helye az egyházban. Vannak, akiket leginkább az foglalkoztat, hogy lehet-e nőket pappá szentelni, vagy sem, ám a teológusok ennél sokkal kifinomultabb dilemmákra keresnek, és lám, találnak is válaszokat. Merthogy bár a katolikus egyházban eddig hivatalosan csak férfiakat avathattak lektorrá és akolitussá, a keresztségben való részesülés által, az általános papság elve mentén nemre vonatkozó megkülönböztetés nélkül minden katolikus személy küldetést kap az Ige hirdetésére.

Erre alapozva Ferenc pápa egy másik apostoli levelében, a 2021-ben közreadott Spiritus Domini motu proprióban foglaltakkal módosította a katolikus kánonjog 230. pontjának első paragrafusát, ezzel megnyitva az utat ahhoz, hogy hivatalosan is fel lehessen avatni nőket lektori és akolitusi szolgálatra. Tömören fogalmazva a lektor a szentírási részek liturgikus keretek közötti felolvasását végzi, az akolitus pedig az oltár körül segédkezik, nagyobb ünnepek alkalmával az akolitusok viszik a gyertyát, és akár az Oltáriszentség kiszolgáltatását is végezhetik a helyi ordinárius engedélyével.

Ezzel a változtatással a katolikus egyház azon az úton halad tovább, amely rámutat, hogy egyrészt

a nőknek is helyük van az oltár körüli szolgálatban, nem csupán a férfiaknak,

másrészt a lektori és az akolitusi szolgálat nem pusztán egy ideiglenes állomás a papszentelés felé vezető úton, hanem a papi hivatástól függetlenül is végezhető tevékenység.

A módosítás jelentőségét érzékelteti, hogy a világ számos tájáról érkeznek a Vatikánba olyan nők és férfiak, akiket az új ünnepen avat fel a pápa – velük együtt katekétákat is avatnak majd, nőket és férfiakat egyaránt. A katekéta szót lehetne ugyan hitoktatónak is nevezni, de sokkal inkább a hitéletbe bevezető, lelki fejlődésben elkísérő, felkészült laikus segítőtársként gondolhatunk rájuk, akiknek az a feladatuk, hogy továbbadják nem csupán a katolikus egyház tanítását, de ezzel együtt az élő hitet is.

A felavatandók olyan országokból érkeznek, mint Dél-Korea, Pakisztán, Ghána, Peru, Lengyelország, Spanyolország.

Némi érdekesség, hogy amíg a világegyház az ünnephez illő érdeklődéssel, részletes beharangozással (angolul, németül, olaszul, franciául, spanyolul) várja az eseményt, a hazai hivatalos egyházi honlapon nem találtuk nyomát a közelgő programnak. A Magyar Kurír katolikus hírportál annyit közölt egy liturgikus összefoglaló előzetes híradásban, hogy „Január 23-án lesz Isten igéje vasárnapja, amelyet a Szentatya Aperuit illis kezdetű, 2019-es motu propriójával alapított meg és megünneplését az évközi harmadik vasárnapra tette. Ferenc pápa Isten igéje vasárnapján szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában délelőtt fél 10-kor.”

Amint a hivatkozásokból látható,

a Vatican News, vagyis az egyik fő vatikáni támpontként szolgáló kommunikációs felület számos nyelven jelezte pár nappal előre a különleges esemény közeledését. Kivéve a magyar változatot.

Ott nemrég egy olyan írás jelent meg csupán, ami Isten Igéjének Vasárnapja kapcsán íródott, nőkről viszont egy szó sincs benne (pedig egy hölgy van feltüntetve szerzőként).

Úgy tűnik, a magyar pásztorok valamiért ebben az ügyben is hallgatnak. Reméljük, utólag azért valamiképpen mégis hírt adnak majd az eseményről, hogy a magyar katolikusok is részesei lehessenek ennek a szép, kaputáró egyetemes ünnepnek!

Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.