Megállod-e ma a helyed Isten előtt?

Őelőtte önmagunkat felmagasztalni: hiábavalóság. Varga László püspök gondolatai.

Isten előtt önmagunkat felmagasztalni, hiábavaló. Őszintén Isten elé állni, úgy, ahogy vagyunk, lélekemelő.

Ne keményítsétek meg a szíveteket a Szentlélekkel szemben. Ő az igazság Lelke.

Csatlakozzunk ma Ferenc pápa imájához, ajánljuk fel Ukrajnát és Oroszországot Szűz Máriának!
Béke Királynője, könyörögj értünk!

A törvény teljessége a szeretet. Jézus beteljesítette. Mi is azt tesszük, amikor szeretünk. Ne félj, tudsz szeretni, csak gyakorold!

Az Atya ismeri gyermekei szenvedéseit. Mi viszont, a fájdalom miatt nem értjük őt, és csak később, visszatekintve ismerjük fel szeretetének jeleit.

Az evangéliumban az ártatlanok legyilkolása, a természeti katasztrófák nem Isten szeretetét kérdőjelezik meg, hanem megtérésre hívnak, hogy el ne vesszünk.

Isten, ha vagy, állj a mi oldalunkra és védj meg bennünket! „Én vagyok”. Megtérve álljatok az én oldalamra, és mindenem a tiétek lesz.