Amennyit tolerálunk, annyit érdemlünk

Rochel Holzkenner floridai agykutató, író, édesanya. A chabad.org oldalon rendszeresen publikál, itt akadtam rá a következő – bíztató vagy aggasztó – gondolatmenetére.

Rochel leszögezi, hogy világszerte elharapódzott az erkölcstelenség és a gyűlölet, de felteszi a kérdést: „Ki mondhatná, hogy a társadalom romlása nem a Messiás eljövetelének előjele?”

Igen, sokan úgy vélik, hogy ki kell érdemelnünk a Messiást, magasabb erkölcsi szintre kellene jutnunk, hogy végre eljöjjön. Rochel azonban így érvel: „Akkor miért lenne még szükségünk a Messiásra? A bölcsek sem a globális tökéletességet tartják a Messiás eljövetele feltételének. Sőt ellenkezőleg,

a Talmud szerint Dávid Fia, a Messiás nem jön el addig, míg az egész világ eretnekké nem válik!”

Ami logikai bukfencnek, ellenmondásnak tűnhet, végül mégis érthető Rochel szerint, hiszen az, hogy világosan, egyértelműen felismerjük a rosszat, hogy minden gonoszság, ami eddig rejtve, elfedve volt jelen a kultúránkban, most nyilvánvalóvá válik – mindez felkészít a megtisztulásra, a Messiás érkezésére. „A társadalom belső gondolkodási mintáinak finomodásával sokkal drámaibban látjuk az alapkérdéseket”, mondja, és

ha nyilvánvalóvá válik a rossz, akkor meg is szabadulhatunk tőle.

Felteszi a kérdést, vajon az utóbbi idők politikai botrányai – közpénzek, adóbevételek elherdálása, saját célokra felhasználása, hűtlenség – évszázadokkal ezelőtt is ilyen felháborodást keltettek volna?

Holzkenner bizakodó: „A mai társadalom többet vár, nem tolerálja a korrupciót és a hűtlenséget. Talán ma sem több a szörnyűség és a gonoszság, viszont ma sokkal jobban odafigyelünk rá. Márpedig ha a rossz felszínre kerül, akkor elindulhat végre egy egészséges gyógyulási folyamat.”

FORRÁSde.chabad.org
Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.