Célba ért a Szemlélek egyház és állam kapcsolatáról készített felmérése

Három történelmi keresztény felekezetből kettő kíváncsi volt a több ezer válaszadó észrevételeit tartalmazó kutatás részletes eredményére.

A hazai egyházi vezetők és a kereszténység iránt bármilyen szinten érdeklődők közötti párbeszéd elősegítéseként személyesen szerettük volna átadni az egyház és az állam kapcsolatáról februárban készített online felmérésünk, valamint egy ahhoz kapcsolódó, szakértői körben készített kérdőíves kutatásunk részletes eredményeit a leginkább érintetteknek. Kimagasló aktivitással megvalósult kezdeményezésünk legfontosabb mutatóit korábban ebben a cikkünkben foglaltuk össze.

Úgy gondoltuk, a 45 oldalas tanulmányt illő lenne közvetlenül átnyújtanunk a tanulmányban legnagyobb számban képviselt egyházak vezetőinek,

ezért levélben kerestük meg Dr. Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát, Balog Zoltánt, a Magyarországi Református Egyház Zsinata lelkészi elnökét, valamint Dr. Fabiny Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét. Végül két felekezethez nyílt lehetőségünk ellátogatni.

Fabiny Tamás püspök akadályoztatva volt, így Krámer Györgyöt, a Magyarországi Evangélikus Egyház országos irodájának igazgatóját bízta meg fogadásunkkal. Válaszlevelében kifejezte, hogy nagyra értékeli azt a munkát, amit a Szemléleknél végzünk, mert „nagyon fontos, hogy van egy ilyen, a kereszténység és a közélet kérdéseiről őszintén és kritikusan szóló felület”.

Krámer György és a Sáhó Eszter, a Szemlélek főszerkesztője

Balog Zoltán nevében Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa vette át a Szemlélek felmérésén alapuló tanulmányt.

Gér András átveszi a Szemlélek által készített tanulmányt

Mindkét protestáns felekezet az általunk előmozdítani kívánt párbeszédre nyitottan fogadott bennünket.

Számos kérdést kaptunk, melyekre lehetőségünk volt közvetlenül válaszolni, sőt korábban megfogalmazott észrevételekre is alkalmunk nyílt reagálni. Az evangélikusoktól ráadásul nem távoztunk üres kézzel: Ordass Lajos egykori evangélikus püspök nemrég megjelent naplójának egy-egy példányát kaptuk ajándékba.

Az MKPK titkára a reprezentativitás hiányával indokolta, miért zárkózik el

a katolikus egyház vezetősége nevében több ezer – többségében római katolikus hívő – ember véleményének megismerésétől. Dr. Tóth Tamás válaszának érdemi részét idézzük:

„Köszönettel olvastam levelét a 2022 februárjában indított online felmérésükkel kapcsolatban. Bizonyára egyetértünk abban, a mintavétel módja nagyon fontos, amely azonban az Ön által jegyzett cikk tanúsága szerint sem volt reprezentatív. Erre figyelemmel az anyag személyes átadását nem tartjuk indokoltnak.”

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia székházánál

A püspöki konferencia titkárához hasonlóan

sokan próbálják bagatellizálni kutatási eredményeinket a reprezentativitás hiányára hivatkozva,

figyelmen kívül hagyva, hogy hívő emberekből statisztikailag is megalapozottan használható országos mintát képezni komoly nehézségekbe ütközik. Az egyháztagokról ugyanis nem áll rendelkezésre nyilvános, bárki által hozzáférhető, friss adatbázis, így nem tudjuk, hogy mihez képest lehetne reprezentatív egy magyar keresztény közösségeket érintő kutatás. (A 2011-es népszámlálás óta eltelt tizenegy év és a járványidőszak is jelentősen átrendezte a felekezetek aktív tagságát, melyről szintén nincsen semmilyen kimutatás.) Maguk az egyházi vezetők ismerték el, hogy még ők sem rendelkeznek aktuális, pontos adatokkal saját híveik létszámáról.

Tanulmányunk elején egyébként leírjuk, hogy szerintünk mire lehet alkalmas és mire nem egy nem reprezentatív kutatás eredménye, valamint azt is, hogy

ennek a felmérésnek az egyik legnagyobb értéke – a százalékban kifejezhető eredmények mellett – az a csaknem 700 beérkezett egyéni vélemény és javaslat,

melyet nagy többségében hívő emberek fogalmaztak meg saját egyházaik felé.

A Szemlélek szerkesztősége hálás azoknak, akik kitöltötték a kérdőívet, és véleményükkel párbeszédet kezdeményeztek egyházaink vezetőivel és közösségeink többi tagjával! Köszönetet mondunk azoknak az egyházi vezetőknek is, akik kíváncsiak voltak kutatási eredményeinkre, azokat továbbgondolásra alkalmasnak találták!

Annak reményében, hogy sokakat elgondolkodtat, és további párbeszédeket eredményezhet, nyilvánosságra hozzuk a teljes tanulmányt, mely az alábbi képre kattintva tölthető le.

Szemlélek felmérés