Körmenet az Anna-réten – Munkás Szent József napján

Ahogy arról egy korábbi írásunkban már hírt adtunk, a Normafa melletti Anna-réten 80 év után talán végre megépül egy kápolna a Boldogasszony, a Világ Győzedelmes Királynője tiszteletére.

Az Anna-rét különleges helyszín, már csak azért is, mert itt keresztezi egymást a két Mária-út, az északról délre futó Czestochowa-Medjugorje, illetve a nyugat-keleti irányú Mariazell-Csíksomlyó zarándokút. Bár a tervek a Natália nővérnek még a II. világháború előtt adott eredeti útmutatás szerint elkészültek, most egy szerényebb, a mai kornak megfelelő épületre adták ki az engedélyeket. Eszerint egy kicsiny kápolna és hozzá csatlakozó szabadtéri misézőhely épül, de a kivitelezés a jelenlegi gazdasági helyzetben elhúzódik.

Egyelőre tehát továbbra is az 1992-ben, magánadakozásból emelt Szent Anna-kápolna körül gyűlnek egybe azok, akik szívükön viselik az engesztelés ügyét. Ez ma is így van, mert különösen fontos ünnep számukra május elseje, amely a katolikus naptárban Munkás Szent József napja – a názáreti ácsé, aki Jézus nevelőapja, Mária és a gyermek Jézus védelmezője.

A Szűzanya kérése, hogy ugyanezen a napon ünnepeljük őt is a Világ Győzedelmes Királynőjeként.

Az engesztelés szó a mai fül számára idegenül hangozhat, a lényege azonban az, hogy nem csak saját magunkért, de mások – felmenőink, szeretteink, kortársaink – nevében, és az ő megmenekülésükért imádkozunk, mintegy virrasztunk Jézus mellett a Getsemáni kertben. Jézus sokszor sokféle módon tudtunkra adta már, hogy meg akar bocsátani, de ehhez szükséges, hogy felismerjük: valóban rászorulunk a megbocsátásra. Nem mentegetőzésre, nem magyarázkodásra, hanem a bűneink felismerésére van szükségünk, hogy szabaddá válhassunk a rossz döntéseink, tévedéseink, lelkünket megbetegítő tetteink következményeitől.

A Natália nővérnek adott üzenetek különlegessége, hogy Jézus azt ígérte,

hazánk imádságait az egész világ megmentésére fogja felhasználni.

Mijo Barada az Anna-rétről:

„Imádkoztunk azon a helyen, ahol Natália nővérnek Jézus azt mondta, hogy templomot kell felépíteni… És sajnos ott még nem épült fel, amit Isten akar. Azon a helyen az Ég megérintette a földet úgy, mint Medugorjében, Lourdesban és Fatimában. De hogy azon a helyen a magyar nép és mások meg fogják-e érinteni a Mennyországot, az mindannyiótoktól is függ. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, szükséges a nép lelki egysége. Ezért imádkozzatok azért, hogy a nép lelki egységben legyen ugyanúgy, ahogy Medugorjében voltak. Akkor biztosan itt is megvalósul Isten akarata”.

Ide kattintva elérhető több információ Natália nővérről, az Anna-réti kápolna történetéről.

Mindig szerettem volna a dolgok mögé látni, néha úgy érzem, sikerül is - különösen, amióta a Teremtő Lélek hangjára igyekszem fülelni. Amit pedig felfedezek, azt szívesen meg is osztom, akárcsak a kérdéseimet, amelyek minden meglelt válasz nyomán sokasodnak. Nagy öröm számomra közösségben felfedezni és együtt gyönyörködve szemlélni a Teremtőt műveiben.