Márfi Gyula: Nem én állok a tiltakozások mögött

A Veszprémi Főegyházmegye korábbi érsekét arra kérte utódja, hogy költözzön távolabb. A katolikus főpásztor új lakhelyén adott videóinterjút a Szemléleknek.

Ritka kivételnek számít szerkesztőségünk eddigi történetében, hogy nem mi kezdeményezünk egy interjút. Most ez történt: a konfliktusoktól hangos főegyházmegye egykori vezetője jelezte, hogy szívesen kifejtené a saját álláspontját a nyilvánosság előtt felújításokról, papok felfüggesztéséről, a helyi hívek tiltakozásáról, és összességében a párbeszéd szükségességéről, avagy fájó hiányáról.

Első próbálkozásra nem jártunk sikerrel, ám egy nyílt levél közreadásával sikerült megszólaltatnunk Udvardy György jelenlegi veszprémi érseket – ahogy neki, úgy elődjének is lehetőséget adunk arra, hogy megfogalmazza saját nézeteit.

– Kimondhatjuk-e, hogy a Veszprémi Főegyházmegye ma valahogy a szeretetlenség állapotában van?
– Erre jobb, ha nem válaszolok.

Ez a rövid részlet önmagában is hűen érzékelteti annak a vitafolyamnak a hátterét, amelyről több újságcikk is részletesen beszámolt.

A civilek petíciót indítottak, az érsekség közleményeket ad ki, a feszült helyzet feloldása mindeközben nem látszik reálisnak.

A Márfi Gyula emeritus érsekkel Szombathelyen készült interjúból kiderül, hogy

olyan egyházi nyilatkozat jelent meg a nevében (kiállás Udvardy György mellett, meg nem nevezett nemtelen támadásokkal szemben), amit nem látott előzetesen.

És még legalább két papról tud, akik hasonlóan vannak ezzel.

Azt is elmondja, hogy abban a levélben, amelyben a távozásra kérték, nem csupán az egészsége miatt aggódott az utódja: Udvardy György szerint mindenkinek jobb, ha Márfi Gyula nem szól bele a főegyházmegye vezetésébe. Ő úgy látja, eddig sem szólt bele.

A nyugalmazott főpásztor a beszélgetés során

elismeri, hogy talán félrekezelte a tradicionalista papok ügyét, kétségkívül engedékeny volt velük.

Helyesli utódja döntését az engedelmességet megtagadó klerikusok felfüggesztéséről.

Nem zárja ki, hogy van felújítanivaló a veszprémi várkerületben, de hogy mindent szét kéne szedni, pár éve felújított épületeket újra felállványozni, ezt nem tartja racionálisnak.

Nem érti, mi az oka a beruházásokat övező titkolózásnak, sőt, szerinte

egy székesegyház nem az érsek magántulajdona, annak átalakításáról feltétlenül szükséges lenne előzetesen egyeztetni a hívekkel.

A konfliktusok feloldásaként a tiszteletteljes párbeszédet javasolja minden érintett számára.

Saját jövőjét illetően azt tervezi, hogy könyveket fog írni.

Az interjút Sáhó Eszter, a Szemlélek főszerkesztője készítette.