Szeresd, akit mások megvetnek!

A Szemlélek őrlángon működik, de Varga László püspök világosságról szóló gondolatait így is közreadjuk.

Isten elküldte Fiát, hogy aki hisz benne, annak Krisztus legyen a boldogsága, és az Krisztusban legyen boldog.

Jézus a szegény, a szelíd, a békességteremtő, az irgalmas, az üldözött. Ő, a mi békességünk, vígasztalásunk, jutalmunk és boldogságunk, itt és most.

A feltétel nélküli hitet, sem a tizenkét éve tartó eredménytelen gyógyítási kísérletek, sem a gyermek halálhíre nem tudták megtörni. Ne félj, csak higgy!

Mi tudjuk, milyen a másik, sőt azt is, hogy milyennek kellene lennie. Amikor emiatt botránkozunk, a feltételezéseink és elvárásaink nem a Szentlélektöl vannak.

Neked, aki a világosság fia/leánya vagy, küldetésed az apostolkodás. Ennek fontos része az egymásrautaltság elfogadása és a félelem nélküli bizalom.

A szegényben, üldözöttben, az idegenben és megvetett, lenézett testvéredben élő Jézus, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Szeresd Őt bennük!

Jézus a föld sója és ő a világ világossága. Mi csak annyiban, amennyiben meghalunk önmagunk számára és érte élünk.