„Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk indulatosak!”

Ahogyan a mondás tartja: nincs olyan dolog a világon, amit egy kis indulat ne tudna rosszabbá tenni.

A haragunk leggyakoribb kiváltó oka, hogy a másik emberi lény nem azt csinálja, amit mi akarunk. Nem úgy viselkedik, nem úgy gondolkodik, nem úgy mondja, nem azt mondja, nem felel meg akkor, abban a pillanatban az elvárásainknak, és hogyan merészeli? Kicsoda ő, hogy ellenünk mondjon vagy cselekedjen?

Hiába tudjuk, mit kell ellene tenni, mikor hirtelen elönt a méreg. Ez a méreg valóban mindenkire mérgező hatással is van. Felindulásunk megfékezésére is van több ezer éves receptünk, aminek alkalmazásához szükség van kitartásra. Indulatainkat eredményesebben tudjuk megfékezni, ha figyelmesen hallgatunk a Biblia igéire, és hagyjuk, hogy meggyökerezzenek bennünk. Felnőve aztán kiszorítanak minden oda nem illő, és számunkra káros dolgot.

„Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya.” (Sir 1,22)

„Hallottátok, hogy a régiek ezt a parancsot kapták: Ne ölj! Aki öl, állítsák a törvényszék elé. Én pedig azt mondom nektek: Már azt is állítsák a törvényszék elé, aki haragot tart embertársával. Aki embertársát ostobának nevezi, állítsák a nagytanács elé. Aki azt mondja neki, hogy te bolond, méltó a pokol tüzére.” (Mt 5,21-22)

„Most azonban vessétek el magatoktól mindezeket: a haragot, az indulatosságot, a rosszakaratot, szátokból a káromlást és a rút beszédet. (Kol 3,8)

„Férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk indulatosak!” (Kol 3,19)

„A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat.”(Péld 14,30)

„Kegyetlen indulat a túláradó harag, de ki állhat meg a féltékenységgel szemben?” (Péld 27,4)

„A higgadt válasz elhárítja az indulatot, de a bántó beszéd haragot támaszt.” Péld 15,1)

„Az indulatos ember viszályt szít, a türelmes pedig lecsendesíti a perpatvart.” (Péld 15,18)

„Többet ér a türelmes ember a hősnél, és az indulatán uralkodó annál, aki várost hódít. (Péld 16,32)

„Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba, de a bölcs végül is lecsendesíti.” (Péld 29,11)

„A haragos ember viszályt szít, az indulatos ember sok bűnt követ el.” (Péld 19,22)

„Ha elfog is benneteket az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék le haragotok fölött.” (Ef 4,26)

„Minden keserűség, indulat, harag, veszekedés és rágalmazás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt! Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.” (Ef 4,31-32)

„Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt:” (Fil 2,5)

„Értelmes szolgának szabadok szolgálnak, s az okos ember nem indulatoskodik.” (Sir 10,25)

„Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően. Ne törtessünk kihívóan s egymásra irigykedve hiú dicsőség után.” (Gal 5,24-26)

„Az Isten szava ugyanis eleven, átható és minden kétélű kardnál élesebb, behatol a lélek és szellem, az íz és a velő gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Semmilyen teremtett dolog nem marad előtte rejtve; minden föl van fedve és nyitva van az előtt, akinek számadással tartozunk.”(Zsid 4,12-13)

„Boldog ember, aki nem indul a gonoszok tanácsa nyomán, aki nem jár a bűnösök útján és nem vegyül a csúfot űzők közé. Aki örömét leli Isten törvényében, s parancsairól elmélkedik nappal és éjjel. Olyan, mint a víz partjára ültetett fa, amely kellő időben gyümölcsöt terem, és levelei nem hervadnak. Siker koronázza minden tettét.” (Zsolt 1,1-3)

Sokszor szeretnénk jobbra írni a másik embert anélkül, hogy igazán elolvasnánk. Hiszem, hogy minden tettünk egy firka, vagy egy szép vonás életünk pergamenjén. Azért írok, hogy minél többen és minél jobban szeressük egymást elolvasni.