Boldoggá avatják a szent lengyel pápa mentorát

Stefan Wyszyński bíboros fontosnak tartotta, hogy a nők több szerepet kapjanak az egyházi szolgálatban.

A 2005-ben szentté avatott II. János Pál élete nyitott könyvként áll előttünk: filmek, biográfiák, írott és vizuális médiatartalmak sokasága őrzi életművét. Bár pápai névválasztása alapján azt gondolhatnánk, két elődje volt rá a legnagyobb hatással, valójában egy lengyel prímás határozott lelki karakterének befolyása mentén alakult a későbbi egyházfő saját vallási vezetői identitása. Nem véletlen, hogy miután az 1978-ban tartott konklávén megválasztották,

Karol Wojtyła így fogalmazott: „nem lenne lengyel pápa a prímás nélkül”. Egyértelműen Stefan Wyszyński bíborosra utalt.

2021. szeptember 12-én fogják boldoggá avatni az 1981-ben elhunyt főpásztort – épp aznap, amikor Ferenc pápa Budapesten vesz részt a tervek szerint a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson.

Az 1901-ben született Stefan 9 éves volt, amikor édesanyja elhunyt. Önéletírása szerint ekkor egyik édesanya szeretetét egy másik édesanya szeretete váltotta fel – ezzel Szűz Máriára utal. Szinte egész élete az elnyomó hatalmak elleni küzdelem jegyében telt, a kommunisták általi letartóztatásakor szintén Mária kezeibe ajánlotta magát. Gyakran kémkedtek utána, komoly fizikai megpróbáltatások érték, amelyek egészségét is károsították, de nem panaszkodott üldözőire.

II. János Pál így beszélt róla: „Lelki szabadságot talált a Szűz Mária iránti elkötelezettségben. Szabad ember volt, így tanított bennünket, lengyeleket a valódi szabadságra.”

A pápa többször együtt is vakációzott mentorával, akinek egyik életmottója volt, hogy „az idő szeretet”. Mindig talált időt az emberekre.

A Kommunista Párt egyszer úgy próbálta meg félreállítani Wyszyński bíborost, hogy egy fiatalabb egyházi vezetőt akart „előbbre tolni”. Ez a személy viszont a későbbi pápa, Karol Wojtyła volt, aki nem akart előbbre kerülni a lengyel prímásnál. Az is előfordult, hogy amikor a kommunisták nem adtak útlevelet a prímásnak, hogy Rómába utazhasson, inkább Wojtyła is otthon maradt.

Pápaként II. János Pál Wyszyński bíborosra hivatkozva törekedett több szerephez engedni a nőket az egyházban. A lengyel prímásnál ez a téma is az anyasággal kapcsolódott össze. Laikus hölgyek csoportja dolgozott körülötte – közösségük a bíboros halála után felvette a Wyszyński Prímás Intézet nevet. Ezek a nők fogtak össze, imádkoztak letartóztatása után a szabadon bocsátásáért, velük közösen szervezte meg 1966-ban Lengyelország kereszténnyé válásának 1000. évfordulóját is.

– Ezek a nők az anyaságot – annak minden dimenziójával – közvetítik számomra. Mindannyian emlékeztetnek egy édesanya különböző jellemvonásaira – írta az egyházat szolgáló laikus nőkről visszaemlékezésében a hamarosan a boldoggá avatandó bíboros.

FORRÁSCrux Now
Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.