Újév-indító

Karácsony nyolcadában Laci atya szavaiba belesűrűsödik az egész élet: Jézus születése, az Aprószentek halála, hogy egész életünket – a múltat hálával, a jövőt reménységgel – a Föltámadottra bízzuk.

Amikor megtapasztalod, hogy Isten igéje a te életedben is beteljesedett, Máriával és Zakariással együtt magasztalni és áldani fogod érte Őt.

Aki irgalmas, mint a mennyei Atya, az mindent megbocsátó, mindent adó, mindenkit, még az ellenséget is szeretni akaró lesz.

Az Isten szeretet, se több, se kevesebb. Ne féljetek, szeressetek!

Amikor életet pusztítunk, szavainkkal, tetteinkkel, magzattól az agonizálóig, a sötétség fiai, Heródes „unokái” vagyunk. Engedjétek, hogy a sötétségből Isten fiainak világosságává legyetek

A bűnök bocsánata, a bajok megszűnése, az üdvösség elnyerése jelenti a teljes gyógyulást. Ezeket együtt kérjük, amikor valakiért imádkozunk.

Hála a csendemben született szavakért! Hála a szívetekben visszhangzó gondolatokért! Hála az ezekből fakadó tetteitekért!

Ha Isten a Szeretet, akkor te vagy a szeretett. A hálád mélyíti az örömödet. Áldott újévet!