Bátran, másokért, árral szemben!

Varga László most vadvízre hív, ússzunk szembe az árral – akarjunk szentek lenni!

Kereszténynek lenni öröm, mert szeretni és szeretve lenni nagy öröm. Legyetek a szeretet emberei!

Kövess engem, mondja Jézus. A jutalom, amit közben felkínálok, a barátságom. Élj vele!

Kereszténynek lenni bátorság. Szembe úszva az „árral”, másokért és másképpen élni.

Kereszténynek lenni szellemi harc. Amelyik nap nem vívtuk meg harcunkat a gonosszal szemben, az a nap az üdvösség szempontjából elvesztegetett nap.

Mária ujjongva magasztalta Istent, aki tekintetre méltatta őt. Ma töltsön be túláradóan a kiválasztottságod öröme!

Kereszténynek lenni hivatás, ami a legnagyobbra, az életszentségre szól. Akarj szent lenni, a többi a Szent elvégzi benned.

Kereszténynek lenni küldetés, mert Isten országa elérkezett, és nekünk erről szóval-tettel tanúskodnunk kell. Együtt és szeretetben.