Merj hinni a Szeretetben és növekedni benne!

A mai világban kell bátorság a hithez. Közeledjetek Istenhez, és Ő közeledni fog hozzátok – mondja a Jakab levél. Tegyük meg újra és újra azt a lépést, ami közelebb visz a Szerethez!

Drága Jézus, tedd ujjaidat a sebeinkre, érintéseddel gyógyítsd azokat, hogy irgalmasságod tanúi lehessünk!

Mária „igen”-je hit és ráhagyatkozás az Atya szavára, mindvégig , akkor is, ha nem érti miért így történnek a dolgok. Példát adott, kövesd!

Aki újjászületett Szentlélekben, abban megnő a vágy, hogy egy szívvel, egy lélekkel tehessen tanúságot Jézusról, nem csak szóban, hanem tettekben is.

Mikor tudunk erővel tanúságot tenni? Ha a mi békességünk is Krisztus, hallgatunk a Szentlélekre és figyelünk a testvéreink szükségleteire.

Fordulj a Fény, a Világosság felé, akkor csökken a sötétség vonzása benned. Merj hinni a Szeretetben és növekedj a szeretetben!

Jézus teljesen ráhagyatkozott a mennyei Atyára, amikor felajánlotta a halakat és kenyereket. A hitben való ráhagyatkozás új megtapasztalatást hoz mindannyiunknak, bármilyen kevésnek is érezzük magunkat.

Amikor viharaidban meghallod, hogy „Én vagyok”! „Veled vagyok”! „Benned élek”! – és el is hiszed, már nem fogsz félni, mert megérkeztél.