Jól csak a hitével lát az ember

A hit összekapcsolja a valóságot a Feltámadott jelenlétével. Laci atya elmélkedései pedig összekapcsolhatnak bennünket az Igével.

Krisztus feltámadt! Töltsön be a feltámadott Krisztussal való találkozás, a szeretni és szeretve lenni öröme!

Krisztus valóban feltámadt, aminek legékesebb bizonytéka azok tanúságtétele, akiknek az élete megváltozott, mert találkoztak vele.

Jól csak a hitével lát az ember! Ezzel képes meglátni és összekapcsolni az érzékelhető valóságot a Feltámadott jelenlétével.

Minden összetört álom, meghívás az igazi reményre, hogy részesei lehessünk az Atya dicsőségének. A valóság szeretete segít felismerni minden helyzetben az Atya akaratát.

Nyisd meg az értelmünket, hogy megértsük az Írásokat, nyisd meg a szívünket, hogy az Igével töltsük be és nyisd meg a szánkat, hogy erről beszéljünk is!

Jézus bizalma megrendíthetetlen. Annak is ad küldetést, aki háromszor megtagadta, akik kicsinyhitűek voltak és nem értették őt. Neked is van esélyed, ha elfogadod a bizalmát.

Küldetésed az emberhalászat. Jézus szavára hallgatva, akkor is ki kell vetned a hálót, ha eddig semmit sem fogtál. „Evezz a mélyre!”