„Ezt kellene látni minden fiatalnak!” – Komment-tár #7

Múlt héten több cikkünk és a Társalgó is az Egyház jövőjének kérdéseivel foglalkozott. A téma láthatólag sokak számára fontos, így bőven volt miből válogatnunk.

A Komment-tár-sorozat küldetése, hogy rendszeresen merítsünk az olvasói reakciók bőséges terméséből, újraolvassuk az esetleg szem elől tévesztett vagy elfeledett észrevételeket.

Nem a legjobb hozzászólásokat gyűjtjük egybe, és szerkesztjük cikké, nem is azokat, amelyekkel leginkább egyetértünk – a válogatás célja továbbra is a közös gondolkodás, a párbeszéd támogatása.

Hozzászólni ér, sőt nagyon örülünk minden építő megjegyzésnek!

Templomrombolás?

„Érdekes kérdés. Az is érdekes, hogy mi van a fennálló templomokkal? A többsége ideje nagy részében zárva van. Van, akik szerint nem kellene így lenni, hanem mindig nyitva kellene lenni (ennek persze számos praktikus nehézsége is van). Vagy legalább jobban kellene szakrális közösségi térként is használni. Beengedni olyan tevékenységeket is, ami illeszkedik a szellemiségéhez, de túlmutat az alapfunkción. Művészeti események, hangversenyek, kiállítások színhelyeként is, hogy azok a helyiek is jöjjenek el oda, akik misére, „templomba” nem járnak. Ha része egy helyi közösség életének a templom/programjai vagy éppen egyik büszkesége, akkor egész másként tekintenek rá az ott lakók is.
Érdekes párhuzam, hogy a közösségi terek jelentős része is zárva van, nem látogatható, leépül. Van olyan vidéki kistelepülés, ahol a kocsma az egyetlen „közösségi tér”, ami a nap jelentős részében nyitva van – fiatal, öreg oda jár, nem is feltétlenül, hogy igyon, hanem, hogy beszélgessen, társaságban legyen. (…)”

„Az Egyház hiteles, van, aki a rosszat keresi benne és meg is találhatja, aki a jót, az az életét bízza rá.”

Katolikus? Társadalmi?

„(…) A kérdés az, hogy a hit az élet alapjául szolgál, vagy csak egyik szelete annak. Egész másképp alakul ettől függően minden az ember életében.”

Ignác 500!

„(…) Nagyot „dobtak” a Jezsuiták, nagyon jó. Ezt kellene látni minden fiatalnak (és nem fiatalnak), felesleges minden győzködés, a mű és az előadó fiatalok mindent elmondanak, amit kell.”

„Régi problémám: „A vonzó mennyország”. Ne a Mennyország legyen vonzó, hanem a szeretet embertársaink iránt. Hogy aztán hova kerülünk ennek folyományaként, az ne legyen cél.”

„(…) csak az a fontos, hogy a nézők arcán, magatartásán mit látok.
Ha ott megjelenik a lelkesültség, az érdeklődő figyelem, akkor az előadás jó, működik, megtalálta a közönségét, még ha talán nem is én vagyok az. A gregorián, vagy egyházi popzene vitában is ez lenne a fontos. Ne legyen „vagy”, hadd legyen „és”.

Ne szóljuk le a másikat, legyen elég, hogy nem kell benne részt vennem, ha nem nekem szól.”

Szegénység ≠ lopás

„(…) az esélyegyenlőség megteremtéséhez más és más bánásmódban kell részesíteni az embereket. Érdekes megfigyelni, milyen sokan gondolják azt, hogy az anyagi előrehaladás kizárólag vagy legalábbis döntő mértékben az egyén erőfeszítésétől függ, azaz, aki szegény az lényegében buta, lusta, tehetetlen stb. Mindezt úgy, hogy a Magyarországon élőknek 500 éves tapasztalata van arról, hogy elég csak 100-150-200 km-rel nyugatabbra élni, és a jobb lét esélyei ugyanakkora energiabefektetés ellenére megsokszorozódnak. Hogy is van ez akkor?”

Egyház és állam viszonya – podcast

„(…) az csak teljesen természetes, hogy egy-egy választás előtt pl. a Püspöki Konferencia útmutatást adjon a híveknek, hogy mit kell megfontolni akkor, amikor valamely képviselőre vagy pártra voksolunk, hiszen vannak nyíltan vagy burkoltan egyház és vallásellenes képviselők, pártok.”

„(…) NEM AZ A DOLGUK, HOGY VÁLASZTÁSI ÚTMUTATÁST ADJANAK. Az IGE HIRDETÉSE A DOLGUK. PONT. Ugyanis az egyház megléte nem a politikusokon, hanem KIZÁRÓLAG ISTENEN múlik. Száz éveken át kivégzés fenyegette a keresztyéneket, és az egyház itt van. A politikai útmutatás MINDEN FORMÁJA tévút. Az egyetlen, ami megengedett, az imádság a vezetőkért, tudva, hogy ők is bűnös emberek.”

„Akkor van értelme annak a szónak, hogy keresztény, ha az a két alapvető kérés teljesül, hogy szeresd felebarátodat, és ne tégy olyat mással, amit magadnak nem kívánsz!”

„(…) a római katolikus egyház a Nagy Konstantinnal történt kiegyezés óta (4. század) nemcsak egy politikai intézmény, hanem ő osztotta a hatalmat, főleg Európában, és kőkeményen beleszólt uralkodó házak felemelkedésébe, vagy éppen hanyatlásába. Vatikán állam pedig nem csak vallási, hanem politikai intézmény. Az anglikánok is politikai döntés révén váltak ki a pápaság uralma alól, de a protestantizmus – evangélikusok, reformátusok – is fontos történelmi szerepet játszottak (…)”

„Sajnos az az 1700 év bebizonyította, hogy ez egy sikamlós út.”

„(…) az ország vezetőinek a támogatása – ha ezek a vezetők nem mennek szembe az emberek érdekeivel – erkölcsi kötelesség! Vagy ahogy Pál apostol fogalmazta meg a tanítványának, Timóteusnak: „Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért, Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.” (1.Tim.2.1.)”