Akkora hálaünnepet tartottak a győri Ferenc-városban, hogy a Vatikánig is elérhet a híre

A plébánia közössége tömeges jelenléttel és Ferenc pápának írt levéllel jelezte, mennyire értékesnek tartják templomépítő plébánosuk életművét.

Úrnapja a katolikus egyház liturgikus életének egyik kiemelkedő színfoltja. Ezt a nem vallásos emberek is könnyen észrevehetik, hiszen ilyenkor látványos városi körmenettel, virágszirmok szórásával, kültéri sátrak felállításával fejezik ki a helyi hívek, mennyire fontos számukra, hogy hitük szerint Jézus velük van az Oltáriszentségben.

A győri Szentlélek templom közössége ezen a június 2-án mást is kifejezett, amelynek előszeléről már korábban beszámoltunk. A lényeg tömören: a közösség tagjainak értesülése szerint a Győri Egyházmegye püspöke – az Apor-iskola elszomorító története után most – arra készül, hogy kényszernyugdíjazza azt a Benkovich Ferenc plébánost, akinek több évtizedes, hatalmas léleképítő munkásságáról sokat elárul, hogy 2000 környékén az aporos diákok azzal viccelődtek, hogy a paneldzsungelt, amelynek emblematikus pásztora lett, elnevezték Ferenc-városnak. Kétségkívül

nem látszik semmi indoka annak, miért kellene őt – idős kora ellenére is ereje teljében, szándéka ellenére – nem is áthelyezni, de elküldeni.

A hívek közössége ugyanakkor nagyon vigyázott rá, hogy semmiféle tiltakozás, tüntetés ne zavarja meg az úrnapi ünnepet, belső békéjük pedig a plébánosra is átragadt.

Szentlélek
Ünnep, Jézussal a középpontban

– A mai napon ez a közösség imádkozni jött össze Úrnapja alkalmából a hagyományos szentmisére és körmenetre. Szívünkben Ferenc atyáért is imádkozunk, és kérjük a Jóistent, hogy hallgassa meg kérésünket. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a kiáltásunk jusson eléd! – mondta a Szemléleknek Gaál Barnabás, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke.

Szentlélek
Gaál Barnabás

– Nyugodt vagyok – ezt pedig Ferenc atya mondta a sekrestyében. Az ő békéje rendkívüli értékkel bír annak ismeretében, hogy napok óta jelentős feszültség veszi körül személyét és az egész egyházközséget.

Nyugalom, hála és köszönet lebegett a templom légkörében az úrnapi mise alatt – leülni semmiképp sem tudott volna. Soha nem láttam még ebben az épületben ekkora tömeget: még a karzaton is csak állóhely maradt, abból sem sok, sokan a templomon kívüli padokon fértek csak el. Korabeli szemtanúk szerint egyszer már volt példa hasonlóra: a templom felszentelésekor. És nem csupán az iskolát, idősek otthonát, lelkigyakorlatos házat alapító Ferenc atyát illeti a templomépítő jelző: olyanok is itt voltak a szentmisén, akik közel négy évtizede kisgyerekként hordták a téglát, vagy épp a vizet a munkásoknak. Ők ma már családapák, családanyák, a gyermekeikkel együtt szó szerint belenőttek az egyházközségbe.

Élő kövek ünnepe volt ez a számos generáció részvételével megünnepelt szentmise – a győri Szentlélek plébánia közössége meghallotta a bibliai buzdítást: „magatok is, mint élő kövek, épüljetek lelki házzá” (1Péter 2,5a).

Különös jelentést kapott ezen a napon az a köszöntési formula, hogy „a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal”.

A liturgiát tehát nagy odafigyeléssel óvták a hívek a köreikben terjedő információkat érintő bármiféle véleménykifejezéstől, a szentmise előtt és után pedig aláírásokat gyűjtöttek annak az üzenetnek a megerősítéseként, amelyet Ferenc pápának, Michael W. Banach apostoli nunciusnak és Erdő Péter bíborosnak már elküldtek elektronikus levélben, de postán is eljuttatják a levelet a címzettekhez, az aláírásokkal együtt.

A Ferenc pápának is eljuttatott levél ide kattintva olvasható magyar ás angol nyelven. Így zárul a nyilvános kérés:

„[A győri Apor-iskola püspöki biztosi posztjáról történt] kényszerű, megköszönő szó nélküli méltatlan eltávolítása, amely 2022 augusztus végén került kihirdetésre, változást hozott az életében. Ezért merült fel sokakban a kérdés: mi lesz majd ezután, vajon az általa épített templomba is csak nagy ritkán hívják meg, vagy csak meghívásra mehet be, mint ahogyan azt az Apor-iskola intézményében is megélte/megéli?

Dr. Veres András Püspök Úr felé is megfogalmaztuk kérésünket, de Ferenc atyán keresztül elutasító választ kaptunk. Ennek következménye, hogy

az egyházközség hívei, illetve az egyházmegyén belüli és kívüli hívek felháborodása fokozódik.

Ezért gondoljuk, hogy a szinodalitás jegyében Önhöz fordulunk és reméljük a közbenjárását. Tudjuk, hogy mik az egyházi szokások, előírások, jogkörök, de úgy érezzük, hogy kérésünkkel nem tétlenkedhetünk.

Egyetlen egy célunk van: kérni, hogy a működő plébániai közösség megtartása és a hagyományok folytonosságának biztosítása érdekében Benkovich Ferenc atya a jelenlegi formában, plébániai kormányzóként kaphasson megbízatást, amíg egészsége engedi a szolgálatát.”

– Túl sok mindent ehhez a mai szép ünnephez nem lehet hozzáfűzni. Nagyon örülünk neki, hogy ennyi ember jött el erre a szentmisére. A jelenlétük méltó kiállás amellett, amit szeretnénk elérni – utalt rá szavaival a körmenetet követően Móricz Gábor, a Plébániai Tanácsadó Testület tagja, hogy nem adják fel a reményt, hogy talán mégsem kell szeretett plébánosuknak mennie innen.

Szentlélek
Móricz Gábor

Néhány napon belül, a dispozíciók, vagyis papi áthelyezések kihirdetésekor kiderül, vajon Veres András meghallja-e a hívek szavát, figyelembe veszi-e kérésüket, és esetleg megváltoztatja azon tervét, amelyet nem cáfolt a hívek nyílt levelére küldött reakciójában.

De akárhogy is alakul a megindító történet klerikusi szála, a hívek közössége hatalmas Lélek-jelenlétről tett tanúbizonyságot, igazán keresztényi módon fejezte ki hűségét, háláját, köszönetét. Ez olyan öröm, amit senki nem vehet el tőlük.

Szabadon elkötelezett - ez a két szó fejezi ki legjobban mindazt, aki vagyok, ahogyan gondolkodom. A párbeszéd a lételemem: rengeteget tanulok a másokkal való dialógusokból. Hiszek benne, hogy mindenkit gazdagabbá tesz, ha kevesebbet ítélkezünk és többet kérdezünk.